FEI slår nytt rekord i YH-ansökningar: ”9 av 10 får anställning efter examen”

Antalet som ansöker till FEI:s YH-utbildningar har hittills i år ökat med närmare 50 procent – under ansökningstidens första dygn kom det in dubbelt så många ansökningar som förra året.

– Yrkeshögskolan har haft en stadig tillväxt i antal sökande de senaste åren och det är positivt för hela Sverige, både arbetsmarknaden och alla de som får möjlighet att utbilda sig. Vi på FEI arbetar hela tiden tillsammans med näringslivet för att utveckla och förbättra våra utbildningar och nu ser vi att det ger resultat, säger Azadeh Lind, affärsområdeschef för offentliga utbildningar.

Allt fler söker sig till yrkeshögskolan. Under perioden 2014-2021 har antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan gått från cirka 40 000 till cirka 70 000. Idag får 9 av 10 studerande som tar examen från en YH-utbildning arbete året efter examen.

– Den positiva utvecklingen hos oss på FEI och för yrkeshögskolan generellt är såklart starkt kopplad till det faktum att YH-utbildningar är skapade och utformade för att tillgodose ett behov på arbetsmarknaden. De som ansöker ser en snabb och kvalitativ väg till en ny karriär och väldigt goda utsikter till anställning direkt efter utbildningen.

En annan faktor är det nya omställningsstudiestödet som infördes i slutet av 2022. Det innebär att alla som har varit yrkesverksamma i minst åtta år kan få studiestöd, för att bredda eller fördjupa sina kompetenser och därmed bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

– Omställningsstödet ger fler möjligheten till kompetensutveckling eller karriärsbyte. Det är något som kan bidra till att antalet sökande till våra YH-utbildningar kommer fortsätta öka.

Förra året ökade antalet ansökningar till FEI:s YH-utbildningar med 20 procent, och hittills i år är den siffran 50 procent.

– Kvaliteten på utbildningarna är givetvis viktig. FEI har utvecklat och drivit YH-utbildningar under många år. Tillsammans med arbetsgivarna ser vi till att varje utbildning är så anpassad som möjligt efter kompetenskraven, och den senaste utvecklingen inom respektive bransch. Förutom det så ger vi också människor möjligheten att kombinera sina liv med studier genom hybridformatet FEIFLEX. Studerande kan inför varje lektionstillfälle välja att delta på plats, eller online i realtid på distans, säger Azadeh Lind, affärsområdeschef för offentliga utbildningar.

Ansökningsperioden till hösten är öppen till 3 maj 2023. Läs mer om FEI:s YH-utbildningar här.

Publicerat den 22 februari 2023