5 snabba med utbildningsledaren – Betongingenjör 300 yhp

Anders Torén – Vad gör utbildningen Betongingenjör på FEI Yrkeshögskola unik?

Betong är det vanligaste byggmaterialet i husgrunder, flervåningshus och anläggningar. Det kan användas i många olika konstruktioner, både ovan och under vatten samt för konstverk över hela världen. Det finns därmed ett stort behov av mer kunskap om betong inom byggindustrin, vilket vår utbildning är helt utformad efter.

Vad gör betongingenjör till ett framtidsyrke?

När vi byggde fastigheter förr i tiden saknades kunskap om hur betong påverkas över tid. Tack vare forskning och utbildningar som denna tillförs idag ny kunskap om hur betong som byggmaterial kan skapa lösningar för framtiden. Det kan till exempel handla om hur man ska arbeta med reparation och underhåll av tunnlar under vatten som ska hålla i över 100 år.

Vad är på gång inom branschen? Vilka utmaningar och möjligheter står den inför?

Grön betong kan man läsa om både i nyheter, examensrapporter och forskning. Det kommer nya krav på produktionsprocesser i hela byggbranschen och där måste betongbranschen ta ansvar. Man provar därför bland annat nya material och tekniker som kan göra det enklare att underhålla betong. Eftersom betong håller länge testar industrin också hur man på olika sätt kan återanvända betong, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Vilka är de viktigaste kunskaperna för en betongingenjör?

Som betongingenjör ska du ha god förståelse för byggnadsprocessen, exempelvis hur man installerar armering, gjuter betong, bygger med prefabricerat samt hur man mäter kvaliteten i betongarbetet. Att förstå processen gör att man kan bedöma kvalitet, leda medarbetare och delta i planering. Genom att vara intresserad, ha en vilja att läsa och ta kontakt med människor inom betongbranschen så utvecklar man dessa kunskaper.

Hur går det för våra studerande efter examen?

Alla studenter har hittat praktikplatser och majoriteten har sedan fortsatt arbeta inom betong. Flera har yrken som arbetsledare, processtekniker, provningsledare och några har till och med startat egna företag inom betongbranschen.

Anders Torén är utbildningsledare för Betongingenjör 300 yhp på FEI Yrkeshögskola. Utbildningsledaren är de studerandes kontaktperson, ledningsgruppens verkställare och ansvarig för att lärarna levererar enligt kurs- och kvalitetsmålen. Utbildningsledaren skapar och underhåller även branschkontakter, omvärldsbevakar och implementerar styrdokument från bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Betongingenjör 300 yhp

Publicerat den 4 januari 2022