Betongingenjör 300 yhp (uppdragsutbildning)

En utbildning för den som vill initiera och leda projekt inom betongområdet. Uppdragsversionen som beskrivs på denna sida riktar sig till företag och organisationer som vill kompetensutveckla personal eller anlita FEI av arbetsmarknadsskäl. Det ställs inga formella antagningskrav utan det är beställaren som utser deltagaren. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

300 yhp (yh-poäng), 1,5 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Uppdragsutbildning inom YH på FEI

Bakgrund

FEI har mycket lång erfarenhet av företagsutbildning, många tusen företag och organisationer har kompetensutvecklat medarbetare genom FEI under årens lopp. FEI är också en rutinerad utbildare inom Yrkeshögskolan.

Nu kombinerar vi dessa styrkor och erbjuder arbetsgivare och organisationer möjligheten att anmäla deltagare till utbildningar och kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar – så kallad uppdragsutbildning. Ett smidigt och smart sätt utveckla medarbetare och höja deras kompetens.

Varför välja uppdragsutbildning inom YH på FEI?

Yrkeshögskolan – YH – har utvecklats till den kanske viktigaste nya utbildningsformen i Sverige när det gäller arbetslivsanpassat lärande. FEI:s YH-utbildningar genomförs i mycket nära samarbete med näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande för att spegla den senaste utvecklingen och för att möta arbetslivets krav på aktuell kunskap inom ett särskilt område. Det garanterar relevans och säkerställer att deltagare verkligen får kunskaper de har nytta av.

Uppdragsutbildning på FEI är ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetare. Kursavgiften per dag är mycket konkurrenskraftig. Dessutom lämnar FEI rabatter till avtalskunder – vänligen kontakta Jon Lindsmyr för att diskutera denna möjlighet.

Fördelar för deltagaren

I denna kurs studerar du tillsammans med deltagare i FEI:s YH-utbildning. Det ger möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte med duktiga och ambitiösa personer som antingen redan arbetar inom utbildningens område eller är på väg in i en sådan roll. Medelåldern bland FEI:s YH-deltagare är 30 år.

Kursen ges med FEIFLEX – vår hybridmodell som innebär att du kan närvara i specialutrustade klassrum på FEI, eller delta live på distans från självvald plats, exempelvis kontoret. Dessutom spelas alla lektioner in och kan repeteras valfritt antal gånger.

Kurs eller utbildning?

Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen. En utbildning som den som beskrivs på denna sida, är mer omfattande och ger heltäckande kunskaper, en kurs fokuserar på ett enskilt ämnesområde. Se FEI:s hela utbud av uppdragsutbildning inom YH.

Om utbildningen

Betongingenjör är en yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under ett och ett halvt år och får en yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.

Vad innebär Betongingenjör?

En Betongingenjör har en förmåga att både agera arbetsledare och handleda personal samt att besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik vid exempelvis kundsupport. Man har även en förmåga att assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen och inom forskning och utveckling inom cement, betong och liknande byggmateriel samt utföra kontroller och prövningar.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • initiera och leda projekt inom betongområdet
 • rekommendera optimala val av material och utförandeteknik
 • handleda och leda byggande av betongkonstruktioner

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara betongingenjör, projektledare och arbetsledare.

Utbildningsfakta

Omfattning

Utbildningens omfattning är 300 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 60 veckor. 17 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m. Studierna kan med fördel kombineras med arbete men arbetsgivare och medarbetare bör planera studieupplägg och tidsåtgång.

Krav på köparen

 • Köparen ska vara en juridisk person.
 • För privata aktörer ska uppdragsutbildningen avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för kursdeltagarens arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
 • Om uppdragsgivaren är staten, en kommun eller en svensk region ska uppdraget avse personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl, eller utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Lagar och regler som styr utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning: förordningen (2009:131) samt regeringens webbplats.

Intyg och utbildningsbevis

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i utbildningens samtliga examinationsmoment får deltagaren ett samlat examensbevis som visar att 300 yhp och Yrkeshögskoleexamen har uppnåtts och registrerats.

Våra studieintyg och utbildningsbevis är digitala och kan med fördel visas och delas på sociala media, exempelvis LinkedIn.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 17 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

Betongindustri
RISE CBI Betonginstitutet AB
Belstroj AB
Betong och Stalteknik AB
Skanska Asfalt och Betong
Sika Sverige
Implenia AB
W-Tech Entreprenad AB
LKAB Betong och Berg
Veidekke Entreprenad AB
Pen-Tec Nordic AB
Trafikverket Verksamhetsområde Investering
Thomas Betong AB
NCC Construction Sverige
Skanska Sverige
Vattenfall AB, Betongprovning

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

RISE/CBI Betonginstitutet, avd. Utredningar
RISE/CBI Betonginstitutet, avd. Kursverksamhet
Sika Sverige
Sto Scandinavia
Stockholms Stad, avdelningen Anläggning/Konstbyggnadsteknik
Vattenfall AB, R&D Laboratories
Thomas Betong
Högskolan Dalarna

 

Innehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 300 yhp inklusive LIA.

Betongskador (15 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskaper om hur man analyserar olika typer och grad av skadefall på betongkonstruktioner och hur olika skademekanismer påverkas av både yttre och inre omständigheter och förutsättningar. Dessutom ska den studerande kunna utföra tillståndsbedömning på skadade betongkonstruktioner.

Betongteknik (30 yhp)

Målet med kursen är att den studerande ska få en mycket god kunskap om betongkonstruktioner och hur dessa utförs. Efter genomförd utbildning ska den studerande kunna – med stöd – leda och ansvara for betonggjutningar.

Byggmateriallära och hållbart byggande (15 yhp)

Målet med kursen är att den studerande känner till de vanligaste byggmaterialen sa att de kan bedöma lämpligheten for olika ändamål. Den studerande ska också fa en orientering i hållbart byggande och vad det innebär nu och i framtiden.

Digital dokumentation (10 yhp)

Målet med kursen är att den studerande ska kunna hantera nödvändiga digitala verktyg samt få insikt i inom yrkesområdet vanligt förekommande lT-baserade hjälpmedel.

Projektledning, arbetsledning och arbetsmiljö (20 yhp)

Målet med kursen är att den studerande ska känna sig säker i att planera, kontrollera, leda och fördela arbetet inom betongbranschen.

Reparationsteknik och material (20 yhp)

Målet med kursen är att den studerande ska kunna göra åtgärdsförslag för betongreparationer.

Byggteknik och ritningsläsning (25 yhp)

Målet med kursen är att den studerande ska kunna förstå tekniska termer och byggtekniker för att kunna samspela i byggprojekt.

Tekniska beräkningar (20 yhp)

Målet med kursen är den studerande ska kunna utföra relevanta beräkningar, kunna utvärdera matningar och kontroller samt kunna redovisa data på önskvärt satt.

Teknisk engelska (10 yhp)

Målet med kursen är att den studerande kan föra ett samtal samt kunna läsa och skriva standarder och enkla rapporter på engelska med de tekniska termer som förekommer.

Ekonomi, entreprenadjuridik och upphandling (20 yhp)

Målet med kursen är att den studerande far kännedom om de olika ekonomiska och juridiska verktyg som finns och hur olika regelverk styr byggprocessen.

LIA (85 yhp)

Målet med LIA är att den studerande ska ges tillfälle att ta eget ansvar for någon eller några arbetsuppgifter på arbetsplatsen för att erhålla en reell yrkeskompetens samt att uppnå anställningsbarhet.

Examensarbete (30 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i att formulera, reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet ska leda till en fördjupad kunskap om branschen samt utveckla eventuella förslag till lösningar/förändringar inom branschområdet.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater och lärare eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.
 • Se lektioner i efterhand. Samtliga lektioner spelas in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj de/t alternativ som passar din arbetssituation bäst.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Behörighet & antagningskrav

Inga formella antagningskrav – arbetsgivaren utser deltagaren

I uppdragsutbildning finns inga formella antagningskrav. Det är företaget/organisationen som anmäler deltagaren som bestämmer vem som ska gå kursen och ansvarar för att personen har lämplig bakgrund och goda förutsättningar att klara studierna. Inte minst är det viktigt att ha en tydlig plan för hur studierna ska planeras och integreras med arbetet.

Stöd i beslutsprocessen

FEI erbjuder stöd i beslutsprocessen, vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och medarbetare med studievägledning. Kontakta gärna oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller en utbildning som matchar arbetsgivarens och individens krav på kompetensutveckling.

Finansiering & rabatter

Avgiften 144 000 kr exkl. moms delas upp på tre faktureringstillfällen under utbildningens gång.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren/annan organisation. Betalaren måste vara juridisk person. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt frukost, lunch och kaffe om kursdeltagaren väljer att medverka på plats i FEI:s lokaler.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning.

Volym- och avtalsrabatter

I våra kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Volymrabatten går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Vi erbjuder även avtalsrabatt för trogna kunder. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån för egenföretagare

FEI Studielån innebär att kursavgiften kan betalas över 3-5 år i form av en fast månadsavgift från 2 461 kr/mån. Månadsbeloppet inkluderar en låg ränta. Erbjudandet vänder sig till egenföretagare förutsatt att den egna verksamheten bedrivs i juridisk person, exempelvis aktiebolag.

Så här tycker våra kursdeltagare

Jakob Thor arbetade i tio år på Peab med bland annat armering, gjutning och stomkomplettering. Under åren funderade han på att vidareutbilda sig och till slut började han läsa till...

Läs mer

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande...

Läs mer

+