FEI utvalda att medverka i MYH:s försöksverksamhet YH-flex: ”Ett snabbspår till examen”

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har initierat den nya försöksverksamheten YH-flex för att fler ska kunna ta examen från en YH-utbildning. YH-flex innebär att personer med rätt förkunskaper kan tillgodoräkna sig dessa och därmed ta en yrkeshögskoleexamen snabbare. FEI medverkar som en av 28 utbildningsanordnare i projektet.

– YH-flex som koncept kan vara ett mycket bra sätt för yrkeserfarna människor att skaffa sig en examen från yrkeshögskolan. På FEI är vi väldigt glada över att kunna bidra till all sorts fortbildning som leder till kompetensutveckling i arbetslivet, säger Magnus Rolf, vd FEI.

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och utifrån det genomföra individuell komplettering som leder till examen. Försöksverksamheten pågår fram till slutet av 2022 och ska rapporteras till regeringen i april 2023.

– Bland de som söker och studerar hos oss på FEI finns det många som redan har relevant yrkeserfarenhet inom ämnena de läser och som skulle kunna vara lämpade för att tillgodoräkna sig delar av utbildningen. Samtidigt leder YH-flex till besparingar för samhället, under projektets första år var den totala kostnaden för deltagarna cirka hälften jämfört med om de hade läst hela utbildningen. Dessutom är det en drivkraft för oss att kunna  hjälpa  fler att snabbare ta en examen, säger  Andreas Degerfeldt, verksamhetschef för FEI:s YH-utbildningar.

För att identifiera en sökandes befintliga kompetens får personen fylla i ett kartläggningsformulär med uppgifter om tidigare utbildning, yrkeslivserfarenhet, arbetsuppgifter med mera. En bedömning av personens kompetens görs sedan av FEI:s yrkesverksamma lärare och företagsrepresentanter från respektive utbildnings ledningsgrupp. Bedömningen kan innefatta intervjuer, prov och tester.  

– När valideringen är klar får den sökande besked om vilka kurser hen kan tillgodoräkna sig och vilka som behöver kompletteras för att få en examen. Vi vill göra det så smidigt som möjligt att söka och de som antas kommer att få individuella studieplaner, säger Andreas Degerfeldt. 

FEI erbjuder för tillfället YH-flex inom sju olika utbildningar, bland annat Account Manager, Betongingenjör och Event Manager. Förutom YH-flex gör FEI utbildning mer tillgänglig med FEI:s unika koncept för hybridutbildning där deltagarna kan studera var och när det passar bäst, oavsett geografisk placering eller tid på dygnet. 

– Vi tror att YH-flex kan underlätta för människor mitt i arbetslivet att studera vidare och ta en examen. Det är ytterligare ett sätt att skapa en brygga mellan arbete och utbildning och vi ser fram emot att vara en del av den insatsen, säger Magnus Rolf, vd FEI.  

Om YH-flex
YH-flex är till för personer som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen. 

Läs mer om YH-flex hos MYH 

Publicerat den 15 oktober 2021