FEI är ett av landets mest framstående lärosäten för utbildning av människor i karriären. Med ett brett utbud av kurser och utbildningar i ekonomistyrning tillgodoser vi behovet av kompetensutveckling hos både företag och privatpersoner. Välj mellan en kursserie med praktisk inriktning eller akademiska kurser som ger högskolepoäng.

Kursserien Ekonomistyrning I, II & III är bred och tar upp bitar inom hela ekonomistyrningsområdet. Från ekonomisk planering på grundläggande nivå, implementering och uppföljning till nya modeller för strategisk ekonomistyrning.

Du kan antingen läsa alla tre kurserna eller starta på din nivå som bäst motsvarar dina förkunskaper. Efter den avslutande kursen erbjuds certifieringsmöjlighet för den som vill ha ett kvitto på sin utbildning i ekonomistyrning. Vår akademiska utbildning i ekonomistyrning omfattar högskolekurser med både praktiska och akademiska inslag.

Utbildning inom Ekonomistyrning

Vad innebär det mer konkret att läsa en utbildning i ekonomistyrning hos FEI?

Att du läser på en skola som har mer än hundra års erfarenhet av utbildning i ekonomistyrning och andra företagsekonomiska områden. Att du ges möjlighet till att knyta kontakter bland andra, redan yrkesverksamma, personer. Att du undervisas av några av Sveriges främsta experter inom området.

Att du efter en utbildning i ekonomistyrning har mycket goda ämneskunskaper och står väl rustad för en ta nästa steg i ditt arbetsliv. Välkommen till FEI!

Läs mer här