Studierådgivning

Vägen innan kompetensutveckling kommer till stånd är att inte alltid lätt eller snabb. Du och ditt företag ska hitta en kurs eller utbildning som passar, finansiering ska givetvis beslutas och ni ska bestämma ett lämpligt kurstillfälle som fungerar. FEI kan stå till tjänst med kvalificerad hjälp i denna process.

Kontakta oss

På FEI har vi lång erferanhet av att hjälpa organisationer och medarbetare att hitta rätt utbildning. Vi föreslår att du kontaktar oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller kurser som  passar just dig och ditt företag.

Digitala informationsmöten

FEI erbjuder regelbundna informationsmöten där du kan ställa frågor till kursledning och lärare. Mötena genomförs digitalt. Det är ett snabbt och effektivt sätt att informera sig om kursers innehåll och nivå. Frågor kan ställas via chat eller muntligen. Läs mer om våra informationsmöten.

+