Examen från FEI

På FEI kan du successivt bygga upp din kompetens i takt med att dina arbetsuppgifter förändras och din karriär utvecklas. Hos oss kan du gå allt från grundläggande kurser till akademiska påbyggnadsprogram. Utbudet har en genomtänkt struktur.

Certifikatkurser

Ett certifikat från FEI har ett högt meritvärde. Det visar att du behärskar ett särskilt ämne. För att erövra Certifikatet krävs inom vissa ämnesområden att du tenterar samtliga nivåer (exempelvis Bokföring I, II & III). Inom andra områden måste du klara en sammansatt tentamen efter genomgången kurs (till exempel Certifikat Personaladministration). Studierna omfattar normalt 10-15 dagar.

Korta kurser

FEI erbjuder ett stort utbud av korta kurser om 1-5 dagar som startar löpande under året. Kurserna är till för dig som vill ha en snabb kunskapsinjektion för att kunna utföra specifika arbetsuppgifter inom definierade områden.

Diplomutbildningar

Våra Diplomutbildningar ger avancerade kunskaper inom ett visst område, exempelvis Diplomerad Personalvetare. Utbildningarna vänder sig till dig som har, eller är på väg in i, en chefsroll med personal- eller resultatansvar. Studierna omfattar flera delkurser och ett avslutande examensarbete. Utbildningarna tar 1-2 år att genomföra. Undervisning en gång i veckan eller ett par längre sammandragningar per månad.

Akademiska kurser och examina

FEI är pionjärer inom akademiska samarbeten. Vi har i över 20 år erbjudit akademisk utbildning till yrkesverksamma i samarbete med svenska och utländska högskolor och universitet. I vårt nuvarande utbud återfinns många enstaka kurser som ger 7,5 högskolepoäng och dessutom hela utbildningar som leder till högskoleexamen på 120 hp och kandidatexamen 180 hp.

+