”Föreläsaren kunde relatera till verkligheten”

Susanna Harn, 35 år, gick kursen Koncernredovisning I på FEI. Kursen kändes bra och professionellt genomförd vilket ledde till att Susanna även bokade in sig på Koncernredovisning II.

– Föreläsaren till kursen var kunnig och kunde relatera till verkligheten, han arbetar själv som revisor och vet därför hur allt ska tillämpas i praktiken, säger Susanna.

Efter att ha skrivit tentamen i båda kurserna har hon nu erhållit FEI:s Certifikat i Koncernredovisning, det är ett bevis på att man har mycket goda kunskaper inom området. Susanna arbetar idag som ekonomichef på Svenskt Kosttillskott, som nu står inför sin första koncernredovisning.

– Jag kommer att börja använda mina kunskaper när vi nu ska göra vår koncernredovisning, jag känner att kurserna gav mig en bra grund för att klara av det. Jag deltog på plats, det kändes inspirerande att vara där och man får bra kontakt med övriga deltagare. Men det funkade även bra att ha med deltagare på distans. Det var en välarbetad struktur på hela upplägget, säger Susanna Harn.

Om kurserna Koncernredovisning I och Koncernredovisning II

Första kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden.

I den andra kursen belyser vi skillnaderna mot regelverket RR1:00 och vi går igenom nyheter och förändringar.

Kurserna är för dig som vill lära sig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att tillgodogöra dig kurserna behövs goda kunskaper i affärsredovisning.

Paketerbjudande

Välj hela paketet och få 20 % rabatt på kursavgiften samt kostnadsfria tentamina för att uppnå FEI:s Certifikat i Koncernredovisning. Läs mer här.

Publicerat den 17 december 2019