Systematiskt arbetsmiljöarbete extra viktigt för små företag

Föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)” ställer krav på att arbetsgivaren ska ha rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa rutiner ska dokumenteras, och i många fall kan det vara lämpligt att dokumentera dem i en arbetsmiljöhandbok. Arbetsmiljöverket rekommenderar dessutom alla arbetsgivare att under 2024 göra om sina rutiner utifrån de nya föreskrifterna som börjar gälla från 1 januari 2025.

– Arbetsmiljöarbete är viktigt för alla företag, oavsett storlek. I små företag är det dock extra viktigt att se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt. Det beror på att små företag ofta har färre resurser än stora företag, och därför är det ännu viktigare att ta hjälp i sitt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att det överhuvudtaget genomförs och att det genomförs på ett riktigt sätt, säger Ann Fagraeus, FEI:s arbetsmiljöexpert.

Vad är en arbetsmiljöhandbok?

En arbetsmiljöhandbok är ett dokument som beskriver företagets arbetsmiljöarbete. Den ska vara lättillgänglig för alla anställda, tydlig och regelbundet uppdateras.

Arbetsmiljöhandboken kan innehålla följande:

 • Företagets arbetsmiljöpolicy och mål för arbetsmiljöarbetet.
 • En beskrivning av arbetsmiljöarbetets olika delar, t. ex. riskbedömning och årlig uppföljning .
 • Ansvar och roller för olika personer i företaget när det gäller arbetsmiljöarbetet.
 • Regler och riktlinjer för arbetsmiljön, till exempel säkerhet, ergonomi och trivsel.
 • Olika rutiner för arbetsmiljöarbetet som t ex. kränkande särbehandling, första hjälpen, utredning av olycka, tillbud och ohälsa.

Varför är det viktigt för företag att ha en arbetsmiljöhandbok?

 • För att skapa en gemensam förståelse för arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöhandboken kan hjälpa till att skapa en gemensam förståelse för vad arbetsmiljöarbete är och varför det är viktigt. Den bör även bidra till att säkerställa att alla anställda vet vad som förväntas av dem och att företaget arbetar för att skapa en god arbetsmiljö.
 • För att förtydliga ansvar och roller. Arbetsmiljöhandboken kan hjälpa till att förtydliga ansvar och roller för olika personer i företaget när det gäller arbetsmiljöarbetet. Detta kan bidra till att effektivisera arbetsmiljöarbetet och minska risken för missförstånd.
 • För att underlätta Arbetsmiljöverkets bedömning av arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöhandboken kan göra det lättare för Arbetsmiljöverket att bedöma om företaget följer arbetsmiljöreglerna. Det kan i sin tur minska risken för vite eller sanktioner.
 • Arbetsgivaren har en skyldighet att följa arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifterna.
 • Det är dyrt att inte följa föreskrifter. Sanktionsavgifterna kan vara mellan 5 000 och 1000 000 kronor som beslutas av arbetsmiljöverket. Företagsboten som däremot beslutas av domstol kan uppgå till 500 miljoner kronor.

 Konkreta fördelar med att ha en arbetsmiljöhandbok:

 • Den kan bidra till att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för de anställda.
 • Den kan minska risken för arbetsolyckor, tillbud och ohälsa.
 • Den kan bidra till att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet.
 • Den kan bidra till att minska företagets kostnader.

FEI hjälper dig att ta fram en arbetsmiljöhandbok för din verksamhet

FEI:s kurs Certifikat Arbetsmiljö ger dig både grundläggande och fördjupad kunskap om arbetsmiljöarbete när det gäller fördelning av arbetsmiljöuppgifter, riskbedömningar, mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, rutiner, samverkan, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och årlig uppföljning. Dessutom hjälper FEI dig att dokumentera er arbetsmiljöpolicy och rutiner genom att du tillsammans med kursledarna påbörjar arbetet med en arbetsmiljöhandbok, utifrån din verksamhets förutsättningar. Du lär dig strukturen för att kunna komplettera och uppdatera den direkt i praktiken efter kursen.

Läs mer om kursen Certifikat Arbetsmiljö här.

Läs vår artikel om Arbetsmiljöverkets utökade inspektioner på små företag här.

Publicerat den 29 november 2023