Affärsjuridik – intern kompetens sparar både tid och pengar

Vad händer om ett avtal inte följs, om en medarbetare sägs upp på felaktiga grunder, eller om en nyinköpt fastighet visar sig innehåll stora fel? Grundläggande kunskaper i affärsjuridik är värdefullt för alla typer av företag och nödvändigt för att identifiera juridiska risker som företaget kan råka ut för.

– Med grundläggande kompetens inom affärsjuridik kan företag själva upptäcka en juridisk risk och avvärja den, innan det uppstår en situation som kostar både tid och pengar, säger Peder Ståhlberg, vd för Aimo Park och föreläsare på kursen Affärsjuridik för ekonomer på FEI.

Peder Ståhlberg är utbildad jurist och har varit för vd för Aimo Park, Sveriges största parkeringsbolag, under 20 år. Samtidigt har han föreläst i affärsjuridik på FEI sedan slutet av 90-talet. FEI:s kurs vänder sig till främst till ekonomer som har ett behov av breda och relevanta juridiska kunskaper i sitt arbete. Under kursen får deltagarna lära sig om avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, associationsrätt samt sakrätt och obeståndsrätt.

– Affärsjuridik omfattar stora delar i det vardagliga livet, som avtal, frågor kring kollektivavtal, fastighetsrätt, miljörätt, och olika typer av tvister. Det handlar i grund och botten om att ha koll på de olika juridiska fallgroparna som kan uppstå för ett företag. Mitt mål med kursen är att deltagarna ska få med sig praktiska verktyg i olika områden för att kunna identifiera juridiska risker. Det är verktyg som är användbara oavsett bransch, eftersom juridiska risker uppstår i alla typer av bolag.

– Ett exempel på en juridisk risk är att ett bolag ska säga upp ett hyresavtal men inte har koll på hur det specifika avtalet ska sägas upp eller om det ens kan sägas upp, vilket kan leda till att bolaget står utan lokal under en längre tid. Ett annat exempel som kan bli kostsamt är felaktiga uppsägningar, det finns fall där det lett till konkurs för bolaget.

Många företag tror att de inte behöver intern juridisk kompetens, eftersom de har en extern bolagsjurist eller advokatbyrå som de tar hjälp av när det behövs.

– Då är det ofta för sent, eftersom problemet redan har uppstått. Att i stället ha en intern resurs som tidigt flaggar för att något kan gå fel om bolaget agerar på ett visst sätt kan spara både tid och pengar. Dessutom är det en omöjlighet för många företag att betala för extern expertis varje gång en juridisk fråga uppstår.

Även om de centrala lagarna och regelverken är statiska så följer affärsjuridiken till stor del hur samhället i stort utvecklas, inte minst när det kommer till digitaliseringen.

– GDPR var ett tydligt exempel på hur samhällsutvecklingen påverkade lagstiftningen och hur många företag som inte hade rätt juridisk kunskap fick svårt att hänga med i utvecklingen.

Peder rekommenderar alla som vill skaffa användbara juridiska kunskaper och verktyg att börja med FEI:s kurs Affärsjuridik för ekonomer.

– Även om kursen främst riktar sig till ekonomer så består deltagarna även av säljare, aktieanalytiker och människor som vill sadla om i sitt yrkesliv. Jag tycker att det är väldigt roligt att undervisa och träffa människor med olika yrkeserfarenheter, som under kursens gång får upp ögonen för vilket värde deras kunskaper i affärsjuridik kan ha, säger Peder Ståhlberg.

Publicerat den 7 mars 2023