Kvalificerad Inköpare 400 yhp (uppdragsutbildning)

FEI:s inköpsutbildning är sedan många år etablerad som en av de viktigaste utbildningarna för den som vill göra karriär inom inköp. Uppdragsversionen som beskrivs på denna sida riktar sig till företag och organisationer som vill kompetensutveckla personal eller anlita FEI av arbetsmarknadsskäl. Det ställs inga formella antagningskrav utan det är beställaren som utser deltagaren. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

400 yhp (yh-poäng), 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Uppdragsutbildning inom YH på FEI

Bakgrund

FEI har mycket lång erfarenhet av företagsutbildning, många tusen företag och organisationer har kompetensutvecklat medarbetare genom FEI under årens lopp. FEI är också en rutinerad utbildare inom Yrkeshögskolan.

Nu kombinerar vi dessa styrkor och erbjuder arbetsgivare och organisationer möjligheten att anmäla deltagare till utbildningar och kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar – så kallad uppdragsutbildning. Ett smidigt och smart sätt utveckla medarbetare och höja deras kompetens.

Varför välja uppdragsutbildning inom YH på FEI?

Yrkeshögskolan – YH – har utvecklats till den kanske viktigaste nya utbildningsformen i Sverige när det gäller arbetslivsanpassat lärande. FEI:s YH-utbildningar genomförs i mycket nära samarbete med näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande för att spegla den senaste utvecklingen och för att möta arbetslivets krav på aktuell kunskap inom ett särskilt område. Det garanterar relevans och säkerställer att deltagare verkligen får kunskaper de har nytta av.

Uppdragsutbildning på FEI är ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetare. Kursavgiften per dag är mycket konkurrenskraftig. Dessutom lämnar FEI rabatter till avtalskunder – vänligen kontakta Jon Lindsmyr för att diskutera denna möjlighet.

Fördelar för deltagaren

I denna kurs studerar du tillsammans med deltagare i FEI:s YH-utbildning. Det ger möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte med duktiga och ambitiösa personer som antingen redan arbetar inom utbildningens område eller är på väg in i en sådan roll. Medelåldern bland FEI:s YH-deltagare är 30 år.

Kursen ges med FEIFLEX – vår hybridmodell som innebär att du kan närvara i specialutrustade klassrum på FEI, eller delta live på distans från självvald plats, exempelvis kontoret. Dessutom spelas alla lektioner in och kan repeteras valfritt antal gånger.

Kurs eller utbildning?

Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen. En utbildning som den som beskrivs på denna sida, är mer omfattande och ger heltäckande kunskaper, en kurs fokuserar på ett enskilt ämnesområde. Se FEI:s hela utbud av uppdragsutbildning inom YH.

Om utbildningen

Kvalificerad inköpare är en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan . Du studerar på heltid under 2 år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet.

Vad är en Kvalificerad inköpare?

Att arbeta som Kvalificerad Inköpare handlar om att utveckla långsiktiga strategier. Kvalificerad inköpare är en utbildning för dig som vill utveckla kompetens för arbete inom området inköp/upphandling med strategiska frågor kring Supply Chain Management.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • i affärslivet upprätta vanligt förekommande juridiska dokument
 • strategiskt planera och genomföra affärsförhandlingar inom inköpsområdet
 • kostnadseffektivisera verksamheten
 • självständigt kunna utföra en utredning/ett projektarbete på uppdrag av företaget/organisationen
 • självständigt, utforma olika typer av information som referat, rapporter och presentationer anpassat till olika målgrupper

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara kvalificerad Inköpare, anbudsförhandlare, inköpare/logistiker/upphandlare eller projektledare inom inköpsområdet.

Utbildningsfakta

Omfattning

Utbildningens omfattning är 400 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 80 veckor. 22 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m. Studierna kan med fördel kombineras med arbete men arbetsgivare och medarbetare bör planera studieupplägg och tidsåtgång.

Krav på köparen

 • Köparen ska vara en juridisk person.
 • För privata aktörer ska uppdragsutbildningen avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för kursdeltagarens arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
 • Om uppdragsgivaren är staten, en kommun eller en svensk region ska uppdraget avse personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl, eller utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Lagar och regler som styr utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning: förordningen (2009:131) samt regeringens webbplats.

Intyg och utbildningsbevis

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i utbildningens samtliga examinationsmoment får deltagaren ett samlat examensbevis som visar att 400 yhp och Yrkeshögskoleexamen har uppnåtts och registrerats.

Våra studieintyg och utbildningsbevis är digitala och kan med fördel visas och delas på sociala media, exempelvis LinkedIn.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 22 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. I Kvalificerad Inköpare omfattar den första LIA-perioden 10 veckor, den andra 12 veckor. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

Arcona
Adlibris
Ahlberg Dollarstore
Apotek Hjärtat
ATA Hill & Smith
ATP Atelier
Axfood
B. braun
Babyland
Bamba
Bangerhead
Björn Borg
Bonava
Candyking
Coop
Creative concept
DGC
Elekta
Fortifikationsverket
Fourfield
Fredells
Fuchs Oil
Glitter
Grandpa
Gymgrossisten
Happy Plugs
Huddinge kommun
ICA
Intersport
J. Lindeberg
JM
Kavli
Kökets favoriter
Lawab
Lidingö kommun
Linum
Locum
Mathem
Natural Fragrance of Sweden
NCC
Nyköpings kommun
Oscar Jocobsson
Polarn och Pyret
REXEL
Scandinavian Airlines
Skanska
Sleepo
Sophie by Sophie
SR
Stanley Security
Superfront
Svenska Kyrkan
Svevia
Telia
Tierps kommun
Twilfit
Tyresö kommun
Upphandlingscenter Falun-Borlänge
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vapiano
Vaxholms stad
Venue Retail
Värmdö kommun
Åhlens
Österåker kommun upphand.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

Vaxholms stad
Coop
Skanska
Designtorget
Effso
Åhlens
SILF (Sveriges Inköps- och logistikförbund)

Innehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 400 yhp inklusive LIA.

Offentlig upphandling (20 yhp)

Kursen mål är att ge de studerande insikter i och kunskaper om offentlig upphandling och de lagar och principer som styr området.

Inköp (20 yhp)

Kursens mål är att ge kunskaper, insikter och färdigheter om inköpsfunktioners roller, arbetssätt, metoder och principer.

Avtal och avtalsformer (10 yhp)

Kursen mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och insikter om de olika inköpsavtal och avtalsformer som används inom verksamheter som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Strategier för Supply Chain och inköp (25 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap om organisationens övergripande strategi och strategiska val inom såväl privat som offentlig verksamhet. Den studerande ges kunskap om teoretiska strategimodeller och hur de kan tillämpas. Särskild tonvikt läggs på kopplingen till funktionsstrategier för Supply Chain Management och inköp. Den studerande ges även kunskap om inköps betydelse för verksamhetens förmåga att nå övergripande mål.

Logistik (20 yhp)

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskap om modern logistik inom områden som leverantörsbedömning, flödeskartläggning, logistikkostnader, totalkostnadsanalys, lager- och produktionsstyrning, dvs. olika metoder för effektiva flöden.

Ekonomi för inköpare (30 yhp)

Målet med kursen är att ge nödvändiga kunskaper i företagsekonomi. Orientera om sambanden mellan nationell och global ekonomi samt skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar ekonomin i såväl privata företag som i offentlig verksamhet.

Affärsjuridik (30 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap inom de rättsområden som är nödvändiga för den framtida yrkesutövningen.

IT för inköpare (15 yhp)

Målet med kursen är att ge insikt i en/ett programvara/system vanligt förekommande inom yrkesområdet, till exempel Visma Proceedo.

Hållbarhet, miljö, samhällsansvar (25 yhp)

Målet med kursen är att förstå hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköpsprocessen.

Svensk affärskommunikation (15 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna uttrycka sig säkert, korrekt och begripligt i olika affärssituationer.

Förhandlingsteknik (15 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap om de grundläggande faserna i förhandlingsprocessen.

English for Business Communication (15 yhp)

An introduction to the language and skills required to operate effectively in an international environment. The course covers areas including e-mail, presentations, negotiation and meetings. The emphasis is on communicating accurately and appropriately, with a focus on situations and vocabulary related to Purchasing Management.

Organistation och projektledning (20 yhp)

Målet med kursen är att den studerande ska få insikt i organisationers uppbyggnad, utveckling och struktur. Det är även att lära sig att planer, genomföra och följa upp olika projekt. Målet är även att ge kunskaper i kommunikation och samverkan i grupp.

LIA Lärande i Arbete 1 (50 yhp)

Målet med kursen är att tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesområdet med särskild inriktning mot de kurser som föregått LIA-perioden, samt att skapa förståelse för arbetsrutinerna på en inköpsavdelning.

LIA Lärande i Arbete 2 (60 yhp)

Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet.

Examensarbete (30 yhp)

Examensarbetet ska vara en fördjupning inom yrkesområdet och behandla en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater och lärare eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.
 • Se lektioner i efterhand. Samtliga lektioner spelas in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj de/t alternativ som passar din arbetssituation bäst.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Behörighet & antagningskrav

Inga formella antagningskrav – arbetsgivaren utser deltagaren

I uppdragsutbildning finns inga formella antagningskrav. Det är företaget/organisationen som anmäler deltagaren som bestämmer vem som ska gå kursen och ansvarar för att personen har lämplig bakgrund och goda förutsättningar att klara studierna. Inte minst är det viktigt att ha en tydlig plan för hur studierna ska planeras och integreras med arbetet.

Stöd i beslutsprocessen

FEI erbjuder stöd i beslutsprocessen, vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och medarbetare med studievägledning. Kontakta gärna oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller en utbildning som matchar arbetsgivarens och individens krav på kompetensutveckling.

Finansiering & rabatter

Avgiften 192 000 kr exkl. moms delas upp på fyra faktureringstillfällen under utbildningens gång.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren/annan organisation. Betalaren måste vara juridisk person. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt frukost, lunch och kaffe om kursdeltagaren väljer att medverka på plats i FEI:s lokaler.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning.

Volym- och avtalsrabatter

I våra kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Volymrabatten går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Vi erbjuder även avtalsrabatt för trogna kunder. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån för egenföretagare

FEI Studielån innebär att kursavgiften kan betalas över 3-5 år i form av en fast månadsavgift från 3 282 kr/mån. Månadsbeloppet inkluderar en låg ränta. Erbjudandet vänder sig till egenföretagare förutsatt att den egna verksamheten bedrivs i juridisk person, exempelvis aktiebolag.

Så här tycker våra kursdeltagare

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande...

Läs mer

+