Event Manager 400 yhp (uppdragsutbildning)

Utbildningen ger gedigen praktisk erfarenhet inom branschen och kunskaper om hur eventindustrin arbetar. Uppdragsversionen som beskrivs på denna sida riktar sig till företag och organisationer som vill kompetensutveckla personal eller anlita FEI av arbetsmarknadsskäl. Det ställs inga formella antagningskrav utan det är beställaren som utser deltagaren. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

400 yhp (yh-poäng), 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Uppdragsutbildning inom YH på FEI

Bakgrund

FEI har mycket lång erfarenhet av företagsutbildning, många tusen företag och organisationer har kompetensutvecklat medarbetare genom FEI under årens lopp. FEI är också en rutinerad utbildare inom Yrkeshögskolan.

Nu kombinerar vi dessa styrkor och erbjuder arbetsgivare och organisationer möjligheten att anmäla deltagare till utbildningar och kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar – så kallad uppdragsutbildning. Ett smidigt och smart sätt utveckla medarbetare och höja deras kompetens.

Varför välja uppdragsutbildning inom YH på FEI?

Yrkeshögskolan – YH – har utvecklats till den kanske viktigaste nya utbildningsformen i Sverige när det gäller arbetslivsanpassat lärande. FEI:s YH-utbildningar genomförs i mycket nära samarbete med näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande för att spegla den senaste utvecklingen och för att möta arbetslivets krav på aktuell kunskap inom ett särskilt område. Det garanterar relevans och säkerställer att deltagare verkligen får kunskaper de har nytta av.

Uppdragsutbildning på FEI är ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetare. Kursavgiften per dag är mycket konkurrenskraftig. Dessutom lämnar FEI rabatter till avtalskunder – vänligen kontakta Jon Lindsmyr för att diskutera denna möjlighet.

Fördelar för deltagaren

I denna kurs studerar du tillsammans med deltagare i FEI:s YH-utbildning. Det ger möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte med duktiga och ambitiösa personer som antingen redan arbetar inom utbildningens område eller är på väg in i en sådan roll. Medelåldern bland FEI:s YH-deltagare är 30 år.

Kursen ges med FEIFLEX – vår hybridmodell som innebär att du kan närvara i specialutrustade klassrum på FEI, eller delta live på distans från självvald plats, exempelvis kontoret. Dessutom spelas alla lektioner in och kan repeteras valfritt antal gånger.

Kurs eller utbildning?

Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen. En utbildning som den som beskrivs på denna sida, är mer omfattande och ger heltäckande kunskaper, en kurs fokuserar på ett enskilt ämnesområde. Se FEI:s hela utbud av uppdragsutbildning inom YH.

Om utbildningen

Event Manager är en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under två år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet.

Vad är en Event Manager?

En Event Manager ansvarar för att leda ett event framgångsrikt. Detta kräver att du ha mycket goda kunskaper om generell metodik och vedertagna verktyg som kopplas till branschens speciella system, kontrakt, metoder och modeller.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • sälja och pitcha eventidéer på ett framgångsrikt och övertygande sätt
 • planera, arrangera, leda och genomföra event
 • projektleda och produktionsleda event

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara projektledare, eventkoordinator eller marknadskoordinator.

Utbildningsfakta

Omfattning

Utbildningens omfattning är 400 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 80 veckor. 23 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m. Studierna kan med fördel kombineras med arbete men arbetsgivare och medarbetare bör planera studieupplägg och tidsåtgång.

Krav på köparen

 • Köparen ska vara en juridisk person.
 • För privata aktörer ska uppdragsutbildningen avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för kursdeltagarens arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
 • Om uppdragsgivaren är staten, en kommun eller en svensk region ska uppdraget avse personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl, eller utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Lagar och regler som styr utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning: förordningen (2009:131) samt regeringens webbplats.

Intyg och utbildningsbevis

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i utbildningens samtliga examinationsmoment får deltagaren ett samlat examensbevis som visar att 400 yhp och Yrkeshögskoleexamen har uppnåtts och registrerats.

Våra studieintyg och utbildningsbevis är digitala och kan med fördel visas och delas på sociala media, exempelvis LinkedIn.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 23 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

Aktiva Event
Aller Media
BANG Agency
Blick Möteskonsult
Coop Sverige
Creative Meetings
Eventyr
Minnesota
Nordea
Robot Event
Scandic
Steam Hotel
Zilloman Event
Stureplansgruppen
TV4
Åström Koncept & Event

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

Axfood
By Maud
Eventab
HH Konsult
JFK Event
Life Event
Robot Event
Sverige
Stockholm stad

Innehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 400 yhp inklusive LIA.

Event ur olika perspektiv (30 yhp)

Målet med kursen är att lära de studerande hur man arbetar med event i olika branscher.

Event Marketing (20 yhp)

Kursen ger kunskap om event marketing som metod och dess roll och betydelse som marknadskanal. De studerande övas i att skapa integrerande kampanjer där eventet är navet i kampanjen och i kundens affärsnytta.

Eventbudget (15 yhp)

Denna kurs fokuserar på eventets budget. Frågor som besvaras under kursen är bland annat: Hur gör man en budget och vilka verktyg använder man? Hur får man idéer och budget att gå ihop? Hur håller man en eventbudget? Hur hanterar man oförutsedda utgifter? Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Eventproduktion (50 yhp)

Kursens mål är att träna de studerande i att planera och organisera ett företagsinternt event. De studerande får en överblick över eventlogistik, administration och dokumentation i samband med förberedelserna. De studerande får öva sig i att kommunicera med uppdragsgivaren, att skriva offerter och avtal samt på att ett affärsmannamässigt sätt avsluta en affär.

Examensarbete (25 yhp)

Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition.

Företagsekonomi – Marknadsföring och organisation (20 yhp)

Den här kursen är en bred introduktionskurs till ämnena marknadsföring och organisation och integrerar stoff från företagsekonomi., nationalekonomi, ekonomisk historia och ekonomisk geografi. Den bärande iden är att kursen behandlar centrala problem och frågeställningar kring marknadsföring och organisation i den globala ekonomin.

Företagsekonomi – Redovisning och finansiering (25 yhp)

Kursens mål är att de studerande skall tillägna sig kunskaper om företags redovisning och finansiering. Kursen tecknar en bred bild av de frågeställningar som har koppling till ett företags investerings- och finansieringsverksamhet. I korthet innebär det att fokus finnas på företagets balansräkning. Företagets balansräkning anger då dels vilka tillgångar som finns i ett företags dels på vilket sätt dessa finansierats.

Digitala möten och event (20 yhp)

Kursens mål är att de studerande skall få kunskaper om att utveckla digitala möten och event.

Försäljning (15 yhp)

Kursen syftar till att stärka de studerande förmåga att koppla kundens behov/önskemål/ide till en konkret, genomförbar lösning. I kursen varvas teori med praktiska övningar där de studerande får öva sig i att göra behovsanalyser, intervjuer, kundmöten, pitchar (säljpresentationer), förhandlingar och återkopplingar.

Idéutveckling (15 yhp)

En duktig projektledare inom Corporate Events måste vara idérik och ha förmågan att omvandla sina idéer till handling. Dessutom bör personen vara självständig och kunna ta egna beslut. Kursen syftar därför till att stärka de studerandes kreativa förmåga och kompetensen att självständigt kunna omvandla sina idéer till handling samt att förstå sambandet mellan tanke, idé och Corporate Events.

Corporate Communications och presentationsteknik (25 yhp)

Målet med kursen är att ge studenten en förståelse för vad ett corporate event är samt dess betydelse i den totala mediemixen och ett företags affärer. Studenten ska även erhålla grundläggande kunskaper i retorik och presentationsteknik.

LIA Lärande i Arbete 1 (25 yhp)

Syftet med kursen är att den studerande ska få en tidig yrkeskontakt och lära känna en del av eventbranschen genom att medverka på plats på ett företag eller en organisation som arbetar med event. Målet med kursen är att den studerande ska få en inblick i vad branschen kräver och några av dess olika yrkesroller.

LIA Lärande i Arbete 2 (90 yhp)

Syftet med kursen är att den studerande ska få tillfälle att använda sina förvärvade studiekunskaper inom event-projektledning. Målet med kursen är att den studerande ska uppnå den kompetens som yrkesrollen kräver.

Projektledning (25 yhp)

De studerande över sin förmåga att delta i och leda ett event (projekt). För detta krävs att generell metodik och vedertagna verktyg kopplas till branschens speciella system, kontrakt, metoder och modeller. Detta sker genom direkt praktiskt övning av samtliga teoretiska moment.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater och lärare eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.
 • Se lektioner i efterhand. Samtliga lektioner spelas in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj de/t alternativ som passar din arbetssituation bäst.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Behörighet & antagningskrav

Inga formella antagningskrav – arbetsgivaren utser deltagaren

I uppdragsutbildning finns inga formella antagningskrav. Det är företaget/organisationen som anmäler deltagaren som bestämmer vem som ska gå kursen och ansvarar för att personen har lämplig bakgrund och goda förutsättningar att klara studierna. Inte minst är det viktigt att ha en tydlig plan för hur studierna ska planeras och integreras med arbetet.

Stöd i beslutsprocessen

FEI erbjuder stöd i beslutsprocessen, vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och medarbetare med studievägledning. Kontakta gärna oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller en utbildning som matchar arbetsgivarens och individens krav på kompetensutveckling.

Finansiering & rabatter

Avgiften 192 000 kr exkl. moms delas upp på fyra faktureringstillfällen under utbildningens gång.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren/annan organisation. Betalaren måste vara juridisk person. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt frukost, lunch och kaffe om kursdeltagaren väljer att medverka på plats i FEI:s lokaler.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning.

Volym- och avtalsrabatter

I våra kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Volymrabatten går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Vi erbjuder även avtalsrabatt för trogna kunder. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån för egenföretagare

FEI Studielån innebär att kursavgiften kan betalas över 3-5 år i form av en fast månadsavgift från 3 282 kr/mån. Månadsbeloppet inkluderar en låg ränta. Erbjudandet vänder sig till egenföretagare förutsatt att den egna verksamheten bedrivs i juridisk person, exempelvis aktiebolag.

Så här tycker våra kursdeltagare

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande...

Läs mer

+