By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

Hållbar restaurangverksamhet

Denna kurs erbjuder dig inom restaurang- och hotellbranschen en unik chans att få kunskap och verktyg att initiera och leda hållbarhetsprojekt!

Genom att utveckla din kompetens kan du aktivt skapa positiva förändringar och göra framsteg mot en mer hållbar framtid inom branschen.

Du kan studera parallellt med arbetet, var du än befinner dig, med vårt hybridformat FEIFLEX.

Kursen är helt kostnadsfri och CSN-berättigad. Kursen har börjat men än är det inte för sent –  du kan fortfarande göra en sen ansökan!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

11 september - 15 december
35 yhp - halvfart, 14 veckor

Om kursen

Hållbar restaurangverksamhet

FEI erbjuder nu denna unika kurs för yrkesverksamma inom restaurang- och hotellbranschen. Utöver en fördjupad förståelse för hållbarhetens olika aspekter, kommer du att få praktiska färdigheter som påverkar ditt dagliga arbete och bidrar till branschens hållbarhet.

Kursen utvecklar din förmåga att göra välgrundade inköpsbeslut av livsmedel och andra varor med hänsyn till hållbarhetsaspekter. Genom att förstå och kunna tolka olika miljömässiga certifieringar kan hållbarhetsperspektivet integreras på ett informerat sätt.

En viktig del av kursen är också att analysera och identifiera brister i verksamhetens nuvarande hållbarhetsarbete. Du får lära dig hur man effektivt kan adressera och åtgärda dessa brister för att stegvis förbättra verksamhetens hållbarhetsprestanda.

Kursen rustar dig dessutom med verktyg för att leda hållbarhetsprojekt i din verksamhet. Genom att utveckla dina ledarskapsförmågor inom hållbarhetsområdet kommer du kunna skapa positiva förändringar och göra framsteg mot en mer hållbar framtid inom branschen.

Kursen mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

• Hållbarhet utifrån olika perspektiv, till exempel miljö- antikorruptions-, arbetsrätts- och mänskliga.
• Rättighetsperspektiv samt sociala och ekonomiska perspektiv.
• Bedömning av leverantörers och producenters hållbarhetsarbete.
• Kostnadsberäkningar för och minskning av råvarusvinn.
• Hållbarhetsrapportering.
• Hållbart ledningssystem.
• Regler för och omhändertagande av matavfall.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

• Kunna göra inköp av livsmedel och andra varor som är hållbara utifrån olika aspekter.
• Förstå vad olika miljömässiga certifieringar innebär och hur de kan bidra till restaurangens hållbarhet.
• Analysera och förstå vilka brister som finns i organisationens hållbarhetsarbete och hur dessa kan åtgärdas.
• Kunna initiera och leda ett hållbarhetsprojekt i organisationen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• Motivera och engagera organisationen i hållbarhetsarbete.
• Göra en hållbarhetsstrategi.
• Följa upp hållbarhetsarbetet och se till att det får praktiska resultat i form av till exempel minskat matsvinn
och säsongsanpassade menyer.
• Bedöma vilka livsmedel som har begränsat koldioxidavtryck och vilka som är ekologiska.
• Göra upphandlingar av producenter och leverantörer som arbetar hållbart.

Kursens upplägg

Flipped classroom – perfekt metodik för dig som studerar parallellt med ditt arbete

Vår flipped classroom-metodik är en interaktiv och engagerande inlärningsupplevelse och är särskilt framtaget för dig som yrkesverksam. Metodiken syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dina kunskaper, diskutera praktiska fall och direkt tillämpa det du lär dig på din yrkesvardag. Läs mer om flipped classroom och dess fördelar här.

Utbildningsupplägg:

Förberedelse inför seminarium:
Innan varje seminarium kommer du att ha tillgång till en inspelad föreläsning. Denna föreläsning kommer att täcka teoretiska grundkoncept och introducera veckans ämne. Du kommer också att få tillgång till relaterade dokument, artiklar och filmer som hjälper dig att fördjupa dig i ämnet och förbereda dig inför det kommande seminariet.

Seminariet:
Under seminariet samlas vi på plats i Stockholm och via FEIFLEX för att diskutera och tillämpa det du har lärt dig. Vi presenterar praktiska fall och scenarier som relaterar till veckans ämne. Detta ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper och diskutera verkliga utmaningar du kan stöta på i din yrkesvardag. Du får möjlighet att ställa frågor, dela insikter och diskutera med dina kurskamrater och utbildare. Interaktion och samarbete är centrala delar av detta möte.

Reflektion och tillämpning efter seminariet:
Efter seminariet kommer du att reflektera över de diskussioner och insikter som uppstod under mötet. Du har möjlighet att tillämpa dina nyförvärvade kunskaper och insikter på din yrkesvardag, och kan dela dina nya erfarenheter och slutsatser vid nästa seminarium.

Några fördelar med Flipped classroom:

  • Flexibilitet: Du kan titta på föreläsningarna när det passar dig bäst, och sedan delta i det fysiska mötet.
  • Djupgående förståelse: Du får tid att absorbera och förstå teorin i din egen takt, vilket skapar en stark grund för diskussioner och tillämpningar.
  • Interaktivt lärande: Seminariet ger dig möjlighet att engagera dig i diskussioner, ställa frågor och samarbeta med andra yrkesverksamma.
  • Direkt tillämpning: Genom att applicera dina kunskaper på praktiska case kan du direkt se hur de kan användas i din arbetsmiljö.

Vi ser fram emot en givande inlärningsupplevelse där du inte bara kommer att fördjupa dina kunskaper utan också stärka ditt nätverk med andra yrkesverksamma. Välkommen till en kurs som är skräddarsydd för att passa din hektiska yrkesvardag och din strävan efter kontinuerlig utveckling.

Läs mer om flipped classroom och FEIFLEX.

Ansökan, behörighet & urval

Gör en sen ansökan

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” längre upp på denna utbildningssida. Du kommer då till yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se.

Öppet för sen ansökan. Antagning sker löpande i turordning och i mån av plats.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskilt behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet från restaurangbranschen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Du kanske även är intresserad av...
Korta YH-kurser på FEI

Välkommen till kursen som stärker dina färdigheter inom Revenue Management för restaurang! Lär dig att balansera teknologi och mänsklig interaktion för framgång. Implementera digital kompetens utan att äventyra gästupplevelsen och...

Läs mer

+