Revenue Management för Restaurang – lär dig att öka en verksamhets lönsamhet genom intäktsoptimering 35 yhp

Korta YH-kurser på FEI

Denna YH-kurs vänder sig till dig som arbetar inom restaurangbranschen. Kursen strävar efter att ge dig kompetenser för att tillämpa digitala strategier, automatisera manuella moment och optimera intäkter, för att du ska kunna möta de utmaningar som dagens restaurangverksamheter står inför.

Kursen bedrivs på halvfart (50%), är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan studera parallellt med arbetet, var du än är, med hybridformatet FEIFLEX.

Ansökan till YH-kursen öppnar den 1 augusti 2024! Fyll i en intresseanmälan för att få mer information.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

14 veckor, halvfart, 35 YH-poäng. Kursstart vecka 38 (kan ändras).

Om kursen Revenue Management för Restaurang

Denna YH-kurs har en stark teoretisk förankring inom restaurangbranschens digitala och ekonomiska områden. Syftet är att ge djupgående kunskaper och praktiska färdigheter för att du ska kunna möta de utmaningar som dagens restaurangverksamheter står inför.

Den teoretiska förankringen inkluderar exempelvis en orientering av digitala verktyg som kassasystem, bordsbokningssystem och betallösningar. Kursen behandlar även digital marknadsföring, definiering av viktiga KPI:er och hur digital datahantering kan leda till effektiva processer. Du lär dig också att analysera data för att ta informerade beslut samt får kunskap om automatisering och verktyg som är kritiska för teknologisk utveckling inom branschen.

Kursen syftar också till att ge avancerade kompetenser i Revenue Management för restaurang, med komponenter såsom prognostisering av efterfrågan, strategier för menyer, prissättning, bemanning, merförsäljning, försäljnings- och reservationsstrategier samt differentierad prissättningsfilosofi. Menu Engineering med fokus på cirkulära affärer och hållbar tillväxt stärker dessutom förståelsen för att maximera intäkterna med hänsyn till hållbarhetsaspekter.

Kursen ger dig därmed en djupgående förståelse för både digitala och ekonomiska aspekter av restaurangverksamheten, vilket möjliggör en holistisk syn på branschen och dess utmaningar.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

• nyckeltal som styr intäkterna.
• prissättningsstrategier i restaurangbranschen.
• bostonmatrisen (tillväxt- marknadsandelsmatrisen).
• hur digitaliseringen och nya tekniska lösningar påverkar restaurangbranschen samt dess nytta.
• hur digitala arbetssätt kan vara en konkurrensfördel.
• vilka digitala system som finns att tillgå.
• olika digitala marknadsföringskanaler.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

• prognostisera efterfrågan utifrån marknadskrafterna.
• Menu Engineering (analys av rätters lönsamhet och popularitet).
• framställa strategier gällande prissättning, bemanning och merförsäljning.
• användning av strategier för digital marknadsföring.
• implementera digital kompetens i en restaurang utan att den personliga kontakten med gästen försvinner.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• utveckla en differentierad intäktsfilosofi.
• hantera digitaliseringens möjligheter och utmaningar i en restaurang.

Kursen upplägg

Inslag av arbetslivsanknutet lärande

Undervisningen är inriktad på tillämpning, varvat med teoretiska block, och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för yrket. Kursens yrkesrelevans kommer pedagogiskt att tydliggöras genom följande:

• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbeten och praktikfall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar
• Medverkan av föreläsare från arbetslivets olika verksamheter
• Studiebesök

Studera parallellt med arbetet genom FEIFLEX

Kursen bedrivs på halvfart (50%) och ger dig möjlighet att studera parallellt med ditt arbete. Kursen kommer att innehålla en blandning av träffar, case, diskussionstillfällen och självstudier.

Genom vårt unika hybridformat FEIFLEX kan du välja om du vill delta i undervisningen på plats hos FEI i Stockholm eller online på distans, alltid med känslan av att du närvarar i klassrummet. Undervisningen spelas dessutom in så att du har möjlighet att se och repetera i efterhand.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet från restaurangbranschen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Du kanske även är intresserad av...

Strävar du efter att arbeta som köksmästare? Vår YH-utbildning Hållbar administrativ köksmästare ger dig kunskaperna som krävs för framtidsyrket! Utbildningen riktar sig till dig som har minst två års arbetserfarenhet...

Läs mer

Siktar du på ha en ledande roll inom hotell- och restaurangbranschen? Då är vår YH-utbildning till Food & Beverage Manager vägen för dig! Utbildningen ger dig kompetenserna du behöver för...

Läs mer

+