Certifikat Projektledning

Certifikat Projektledning ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper inom projektmetodik och ledarskap. Kursens innehåll är direkt tillämpbart i de projekt du idag leder, eller kommer att leda, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Det är en kurs med fokus på ”hantverket” – hur du tillämpar projekt som arbetsform. Dina färdigheter utvecklas i samspelet mellan lärarledda lektioner, på plats eller online, självstudier och projektarbete.

Syftet är att öka förmågan att genomföra lyckade projekt, oavsett om projekten genomförs enligt klassisk projektmetodik eller agilt.

Nästa kursstart
23 oktober 2024
Omfattning

Två heldagar i början och slutet av kursen, och tre webbinarier.

Avgift 32 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kursen Certifikat projektledning bygger på ”best practice” inom internationell projektmetodik och agila metoder. Du lär dig analysera, planera och leda genomförandet av projekt med tydlig koppling till strategiska verksamhetsmål och kundbehov.

Grundläggande praktiskt tillämpbart ledarskapsmetoder och gruppdynamik ingår i kursen liksom ett projektarbete.

För vem?

Kursen vänder sig såväl till blivande och erfarna projektledare liksom beslutsfattare som har rollen projektbeställare och eller ingår i styrgrupper.

Projektledarcertifiering

Kursen följer internationella ISO standarder och är utmärkt för den som vill förbereda sig inför en certifiering hos PMI eller IPMA.

Kursinnehåll

 • Projekt som arbetsform
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och styrdokument
 • Roller i projekt
 • Projektets syfte och mål
 • Analysera, planera och genomföra projekt
 • Kartlägga och hantera intressenter
 • Riskanalys och ändringshantering
 • Budgetering och resursplanering
 • Gruppdynamik och ledarskap
 • Feedback och konflikthantering
 • Kommunikation och mötesteknik
 • Hur man skapar effektiva team
 • Agil projektledning

Genomförande

Certifikat projektledning utnyttjar den flexibilitet som erbjuds med FEI:s unika hybridformat FEIFLEX. Två heldagsseminarier, i början och i slutet av kursen, rekommenderas att följas på plats i FEI:s klassrum i Stockholm medan tre mellanliggande webbinarier och handledning kan följas online.

Webbinarierna fokuserar på praktisk tillämpning av metodiker och arbetssätt samt handledning. Kursupplägget bygger på att du tagit del av de förinspelade inspirationsföreläsningar innan webbinariet.

Läs mer om upplägget under fliken Fakta.

Projektarbete

Parallellt med kursen genomförs ett projektarbete med syfte att praktisk tillämpa kursens innehåll. Handledning sker via FEIFLEX.

Litteratur

Projektledning (upplaga 9) och övningsbok (upplaga 6) av Bo Tonnquist som också är en av kursledarna.

Efter kursen

Efter kursens slut ska du kunna initiera, starta och leda både interna förändringsprojekt och kundprojekt. Du ska även förstå projektprocessen och vara väl förtrogen med de eventuella fallgropar som kan uppkomma på vägen. Du ska kunna identifiera utvecklingsfaserna i en projektgrupp och hur man tar vara på de olika personligheter som finns inom en grupp. Slutligen ska du också ha fått med dig en ökad självinsikt.

Informationsmöte

Vill du veta mer om kursen? På våra informationsmöten berättar vi om innehållet, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Anmälan görs här.

Fakta

Genomförande

Certifikat projektledning utnyttjar den flexibilitet som erbjuds med FEI:s hybridformat FEIFLEX.

Dag 1-2: Heldagsseminarium i klassrum eller på distans kl. 09.00-16.00
Dag 3: Webbinarium kl. 17.00-19.00.
Dag 4: Webbinarium kl. 17.00-19.00.
Dag 5: Webbinarium kl. 17.00-19.00.
Dag 6-7: Heldagsseminarium i klassrum eller på distans kl. 09.00-16.00

De två heldagsseminarierna, i början och i slutet av kursen, rekommenderas att följas på plats i FEI:s klassrum i Stockholm medan de tre webbinarierna och handledning kan följas online.

Heldagsseminarierna sker som två sammanhängande dagar, för att underlätta för dig som behöver resa för att kunna delta på plats på FEI.

Webbinarierna som sker via FEFLEX fokuserar på praktisk tillämpning av metodiker och arbetssätt samt handledning. Kursupplägget bygger på att tagit del av de förinspelade inspirationsföreläsningar innan webbinariet.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Projektledning krävs godkänd tentamen samt minst 70 % närvaro på kursen.

Avgift

32 500 kr  exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 556 kr/mån.

Relaterade nyheter

Mellan arbetsgivare och arbetstagare finns det ibland en föreställning om att den andra parten har en negativ inställning till kompetensutveckling. Arbetstagare tycker att de får för lite kompetensutveckling och att...

Läs mer

Effektiv projektledning innefattar att leda projekt från idé till genomförande, där målen uppfylls inom givna tidsramar och budgetar, men också överträffar förväntningarna i kvalitet och innovation. Det kräver bland annat...

Läs mer

Vill du stå i framkant i det moderna HR-arbetet? Välkommen till FEI:s praktiska Learning Lab där du tillsammans med andra får utforska AI-verktyg och hur de kan stödja ett modernt...

Läs mer

+