Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Certifikat Projektledning

Den här kursen utvecklar din förmåga att driva projekt effektivt och med hög kvalitet. Kursen är ovanlig i sitt upplägg. Den vänder sig till nya projektledare men är ändå så omfattande att den ger heltäckande kunskaper. Du får inblick i projektets samtliga delar – från planering och styrning till grupputveckling och ledarskap.

Nästa kursstart
25 mars 2020
Omfattning

1 dag/vecka - 8 veckor

Avgift 41 700 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du genomföra ett projekt från start till mål. Tillsammans med dina kurskollegor arbetar du med ett konkret, verklighetsbaserat praktikfall genom hela kursen. Omfattningen är åtta dagar, det ger tid att tränga in i varje fas av projektarbetet. Studierna avslutas med att gruppen får rapportera och presentera arbetet.

Inledningsvis definieras projektet genom detaljplanering, avgränsning och analys. Det efterföljande momentet projektdesign handlar om att sätta och kommunicera mål och koppla handlingsplaner till dessa.

Projektledning handlar i mångt och mycket om att ta tillvara den mänskliga resursen. I kursens fokus ingår därför också att lära sig att bygga förtroendekapital under projektarbetets gång; förtroende hos beställare, användare och andra intressenter. Kursdeltagaren får lära sig att använda en projektmodell, samt att löpande dokumentera och rapportera projektförloppet. Avslutningsvis får du lära dig att leverera och följa upp projektet.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är på väg in i en projektledande funktion eller är ny i rollen som projektledare. Kursen är också lämplig för mer erfarna chefer som vill lära sig att arbeta i projektform.

IPMA-certifiering

Kursen är utmärkt för den som vill förbereda sig inför en IPMA-certifiering.

Kursinnehåll

 • Vad är ett projekt?
 • Att säkerställa en enad bild av projektet
 • Förstudien och projektets uppgift
 • Grunden för rätt projektdefinition
 • Projektets ekonomi och projektstyrning
 • Projektkontraktet och struktur i genomförandet
 • Kommunikationsprofiler
 • Slutfasen
 • Konfliktlösning
 • Presentation av projektet

Efter kursen

Efter kursens slut ska du kunna initiera, starta, leda och genomföra ett internt eller tvärorganisatoriskt projekt och vara väl förtrogen med de eventuella fallgropar som kan uppkomma på vägen. Du ska även kunna identifiera teamets olika faser, och hur du tar vara på de olika personligheter som finns med i en projektgrupp. Slutligen ska du också ha fått med dig en ökad självinsikt.

Fakta

Omfattning

Certifikat Projektledning omfattar lektioner en dag i veckan kl. 09.00-16.00 under åtta veckor.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Projektledning krävs godkänd tentamen samt minst 70 % närvaro på kursen.

Avgift

41 700 kr  exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 741 kr/mån.

Kursinnehåll

 • Projektplanering – från idé till kartläggning
 • Projektdefinition – detaljplanering, avgränsning och analys
 • Projektdesign – att sätta och kommunicera mål och koppla handlingsplaner till dessa
 • Bygga förtroendekapital – att under arbetets gång bygga förtroende hos beställare, användare och andra intressenter
 • Ta tillvara den mänskliga resursen
 • Dokumentera och presentera ett projekt i rapportform
 • Avsluta och följa upp ett projekt
Senast på FEI

Efter gymnasiet har Daniel Philipsson jobbat som säljare och account manager. Men drömmen är att i framtiden starta eget företag. Därför har han valt att studera Allmän företagsekonomisk kurs på FEI.

Läs mer

Kommunikations- och marknadschefen Cina Gerdin har många års arbetslivserfarenhet och utbildningar i ryggen. Men för att utvecklas i sin roll har hon nu tagit steget och läst utbildningen..

Läs mer

Sundsvalls nästa stjärnmäklare heter Ayhan Yagci. En månad efter fastighetsmäklarexamen hos FEI hade han redan förmedlat 20 bostäder – nu vill han öka takten.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+