Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Certifikat Projektledning

Den här kursen utvecklar din förmåga att planera och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Projekt är en lämplig arbetsform när det finns behov att samordna resurser för att utföra ett tidsbegränsat uppdrag som kräver olika erfarenheter och kompetens. Syfte med kursen är att ge ökad kunskap och förståelse för vad professionell projektledning innebär och hur man praktisk tillämpar projektmetodiken.

Nästa kursstart
3 oktober 2022
Omfattning

1 dag/vecka - 6 veckor

Avgift 31 275 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Projekt är en arbetsform som passar tidsbegränsade uppdrag som genomförs av tillfälligt sammansatta projektgrupper eller permanenta team. Kursen Certifikat projektledning bygger på ”best practise” inom internationell projektmetodik och agila metoder.

Du lär dig analysera, planera och leda genomförandet av projekt med tydlig koppling till strategiska verksamhetsmål och kundbehov. Grundläggande praktiskt tillämpbart ledarskapsmetoder och gruppdynamik ingår i kursen liksom ett projektarbete.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är på väg in i en projektledande funktion eller vill komplettera din kompetens inom projektledning. Kursen är också lämplig för chefer som har rollen projektbeställare och alla som ingår i styrgrupper.

IPMA-certifiering

Kursen stödjer internationella standarder från PMI, IPMA och ISO och är utmärkt för den som vill förbereda sig inför en certifiering.

Kursinnehåll

 • Projekt som arbetsform
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och styrdokument
 • Roller i projekt
 • Projektets syfte och mål
 • Analysera, planera och genomföra projekt
 • Kartlägga och hantera intressenter
 • Riskanalys och ändringshantering
 • Budgetering och resursplanering
 • Gruppdynamik och ledarskap
 • Feedback och konflikthantering
 • Kommunikation och möten
 • Förutsättningar för att skapa team
 • Agil projektledning
 • Presentation av projektet

Litteratur

Projektledning (upplaga 7) och övningsbok (upplaga 4) av Bo Tonnquist som också är en av kursledarna.

Projektarbete

Under kursen genomförs ett projektarbete med syfte att praktisk tillämpa hur man planerar ett projekt.

Efter kursen

Efter kursens slut ska du kunna initiera, starta, leda både interna förändringsprojekt och kundprojekt. Du ska även förstå projektprocessen och vara väl förtrogen med de eventuella fallgropar som kan uppkomma på vägen. Du ska kunna identifiera utvecklingsfaserna i en projektgrupp och hur man tar vara på de olika personligheter som finns inom en grupp. Slutligen ska du också ha fått med dig en ökad självinsikt.

Informationsmöte

Vill du veta mer om kursen? På våra informationsmöten berättar vi om innehållet, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns.
Anmälan görs här.

Fakta

Omfattning

Certifikat Projektledning omfattar lektioner en dag i veckan kl. 09.00-16.00 under ca 6 veckor.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Projektledning krävs godkänd tentamen samt minst 70 % närvaro på kursen.

Avgift

31 275 kr  exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 535 kr/mån.

Senast på FEI

Dag Lotsander är upplärd inom originalet till Lean och är en av Sveriges mest erfarna Lean-konsulter. Han har en över 20 år lång karriär som ledare inom Toyota och ansvarade...

Läs mer

Kursen Strategi & Affärsplanering ingår som en del av FEI:s utbildning Certifikat VD-kompetens. Petra Palmgren Lindwall som leder kursen har arbetat operativt i ledande befattningar inom små, medelstora och stora...

Läs mer

“Med FEIFLEX kunde jag själv schemalägga mina dagar eftersom det var lärarledda lektioner två dagar i veckan och hela upplägget var otroligt smidigt. FEI:s YH-utbildning gjorde att jag kunde läsa...

Läs mer

+