Certifikat Projektledning

Den här kursen utvecklar din förmåga att driva projekt effektivt och med hög kvalitet. Kursen är ovanlig i sitt upplägg. Den vänder sig till nya projektledare men är ändå så omfattande att den ger heltäckande kunskaper. Du får inblick i projektets samtliga delar – från planering och styrning till grupputveckling och ledarskap.

Nästa kursstart
9 oktober 2019
Omfattning

1 dag/vecka - 8 veckor

Avgift 37 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I denna mycket handfasta och praktiska kurs får du genomföra ett projekt från start till mål. Tillsammans med dina kurskollegor arbetar du med ett konkret, verklighetsbaserat praktikfall genom hela kursen. Omfattningen är åtta dagar, det ger tid att tränga in i varje fas av projektarbetet. Studierna avslutas med att gruppen får rapportera och presentera arbetet.

Inledningsvis definieras projektet genom detaljplanering, avgränsning och analys. Det efterföljande momentet projektdesign handlar om att sätta och kommunicera mål och koppla handlingsplaner till dessa.

Projektledning handlar i mångt och mycket om att ta tillvara den mänskliga resursen. I kursens fokus ingår därför också att lära sig att bygga förtroendekapital under projektarbetets gång; förtroende hos beställare, användare och andra intressenter. Kursdeltagaren får lära sig att använda en projektmodell, samt att löpande dokumentera och rapportera projektförloppet. Avslutningsvis får du lära dig att leverera och följa upp projektet.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är på väg in i en projektledande funktion eller är ny i rollen som projektledare. Kursen är också lämplig för mer erfarna chefer som vill lära sig att arbeta i projektform.

IPMA-certifiering

Kursen är utmärkt för den som vill förbereda sig inför en IPMA-certifiering.

Kursinnehåll

 • Vad är ett projekt?
 • Att säkerställa en enad bild av projektet
 • Förstudien och projektets uppgift
 • Grunden för rätt projektdefinition
 • Projektets ekonomi och projektstyrning
 • Projektkontraktet och struktur i genomförandet
 • Kommunikationsprofiler
 • Slutfasen
 • Konfliktlösning
 • Presentation av projektet

Efter kursen

Efter kursens slut ska du kunna initiera, starta, leda och genomföra ett internt eller tvärorganisatoriskt projekt och vara väl förtrogen med de eventuella fallgropar som kan uppkomma på vägen. Du ska även kunna identifiera teamets olika faser, och hur du tar vara på de olika personligheter som finns med i en projektgrupp. Slutligen ska du också ha fått med dig en ökad självinsikt.

Kursinnehåll

 • Projektplanering – från idé till kartläggning
 • Projektdefinition – detaljplanering, avgränsning och analys
 • Projektdesign – att sätta och kommunicera mål och koppla handlingsplaner till dessa
 • Bygga förtroendekapital – att under arbetets gång bygga förtroende hos beställare, användare och andra intressenter
 • Ta tillvara den mänskliga resursen
 • Dokumentera och presentera ett projekt i rapportform
 • Avsluta och följa upp ett projekt

Fakta

Omfattning

Certifikat Projektledning omfattar lektioner en dag i veckan kl. 09.00-16.00 under åtta veckor.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Projektledning  krävs godkänd tentamen samt minst 70% närvaro på kursen.

Avgift

37 900 kr  exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 673 kr/mån.

In English

Certificate in Project Management

Develops your ability to manage projects effectively at a high level of quality.

Our project management certificate is aimed at those of you who are about to take on a position as a project manager or perhaps you are already managing projects.

The course will give you insight into and knowledge of: 

 • Project planning – from idea to mapping
 • Project definition – detailed planning, scope, and analysis
 • Project design – setting and communicating targets, and linking plans of action to these
 • Building confidence – continuously establishing confidence with clients, users, and other interested parties
 • Utilising human resources
 • Documentation and presentation of projects as reports
 • Completing and following up projects

Course aims

 • What is a project?
 • Ensuring a unified view of the project
 • The preliminary study and the purpose of the project
 • The basis of a correct project definition
 • The project’s finances and project control
 • The project contract and the implementation structure
 • Communication profiles
 • The final phase
 • Conflict resolution
 • Presenting the project

After the course

After the end of the course you will be able to initiate, launch, manage, and execute an internal or cross-functional project, and be fully familiarised with the possible pitfalls that may arise on the way. You will also know how to identify the various stages of the team, and make use of the different personalities in the group of people that make up the project team. Finally, you will also have gained an improved sense of self-awareness.

Scope

A total of 8 days’ lessons; 09.00-16.00. The course is taught one day a week.

Certificate

An optional exam is given after the last session. To receive FEI’s Certificate, an exam pass mark is required as well as a 70% course attendance.

Senast på FEI

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Hej Anton, sommaren närmar sig! Ska det bli skönt med lov och studieuppehåll eller kommer du att sakna pluggandet? – Alla som studerar ser nog fram emot sommarlovet, att få...

Läs mer

Yrkeshögskolan har länge varit populär bland både deltagare och arbetsgivare, delvis för att en stor del av utbildningen är praktik inom yrket. Hela nio av tio får jobb inom ett...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+