”Önskar att jag hade läst kursen Certifikat HR tidigare i min karriär”

Sara Uhlén har många strängar på sin lyra och är vid sidan av studierna strategisk rådgivare, investerare och styrelseledamot för flera verksamheter. Med en bakgrund från olika chefsroller ville hon utveckla sina kunskaper om personal- och rekryteringsfrågor och läste kursen Certifikat HR på FEI.

– Jag har arbetat mycket med HR-frågor som chef, men aldrig gått en utbildning i området. För att få mer teoretiska kunskaper inom ämnet ville jag vidareutbilda mig och fastnade för FEI:s effektiva och flexibla studieupplägg. I efterhand kan jag ångra att jag inte läste kursen tidigare, eftersom djupare kunskaper om kompetensbaserad rekrytering, arbetsmiljö, utvecklingssamtal och löneöversynsprocessen hade varit till stor nytta som chef, säger Sara Uhlén.

Sara Uhlén innehar flera roller, bland annat som strategisk rådgivare i olika organisationer. Hon är också investerare och blivande styrelseledamot i bolaget Sensework samt styrelseledamot i den ideella organisationen Treskablinoll. Med lång erfarenhet av olika konsult-, chefs-, och styrelseuppdrag säger Sara att FEI:s kurs har hjälpt henne att utveckla sina ledaregenskaper.

– Det är till viss del ett nytt kapitel för mig i min yrkeskarriär, eftersom jag nu har en teoretisk grund i HR-området som jag tidigare saknade. Målet var att få mer solid kunskap inom HR generellt och kursen har helt klart överträffat mina förväntningar. Jag trodde inte att vi skulle hinna gå igenom de olika områdena så detaljerat som vi faktiskt gjorde.

Certifikat HR riktar sig till de som nyligen har börjat arbeta eller planerar att arbeta med HR i framtiden. Kursen ger konkreta kunskaper om viktiga HR-processer som exempelvis kompetensbaserad rekrytering, det arbetsrättsliga systemet, samt tillämpningen av lagar och avtal som gäller för anställda inom olika verksamheter.

– Jag trodde till exempel att jag behärskade rekryteringsområdet väl, men insåg under kursens gång att kunskaperna minst sagt behövde uppdateras. Det har hänt så mycket inom området där många av mina kursdeltagare, inklusive jag själv, blev förvånade över hur mycket nytt som har tillkommit senaste åren. Jag vill även lyfta fram lärarna som är otroligt kompetenta i sina områden, vilket både bidrar till att kursen håller hög kvalitet och är rolig att genomföra.

Sara rekommenderar kursen på FEI till alla som på något sätt arbetar med personal- och HR-frågor, eller som är intresserade av att lära sig mer inom HR-området.

– Alla som har någon form av ledarroll skulle ha stor nytta av kursen, men också personer som har ett generellt intresse för HR- och personalfrågor. Kursen är utformad på ett effektivt sätt samtidigt som den förhåller sig till relevanta ämnen med nära anslutning till arbetslivet, vilket innebär att det går att applicera många verktyg och metoder direkt i verksamheten.

Den som vill fördjupa sig ytterligare har möjlighet att läsa FEI:s Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen. Efter att ha slutfört kursen valde Sara att hoppa på utbildningen.

– Jag hade tidigt som plan att läsa vidare och kursen Certifikat HR blev en bra introduktion till HR-chefsutbildningen. Kursen gjorde det tydligt för mig att jag vill fortsätta utforska HR-området och samla på mig mer kunskaper, säger Sara Uhlén.

Läs mer om Certifikat HR här.

Publicerat den 25 augusti 2023