FEI lanserar ny kurs – hjälper er att skapa företagets arbetsmiljöhandbok

Samtidigt som Arbetsmiljöverket håller på att införa en ny regelstruktur med uppdaterade föreskrifter lanserar FEI nu kursen Certifikat Arbetsmiljö, för alla som arbetar eller planerar att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

– Det finns många grundläggande kurser inom arbetsmiljö, men det här är den första där deltagarna får med sig fördjupade kunskaper, dokument och en struktur till en arbetsmiljöhandbok som de direkt kan använda i sina verksamheter. Med andra ord kommer deltagarna i gång med ett praktiskt arbetsmiljöarbete och får återkoppling redan under kursens gång, säger Ann Fagraeus, HR-specialist som har utvecklat kursen och även kommer att undervisa i flera av delmomenten.

FEI:s Certifikat Arbetsmiljö vänder sig till personer med grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö som behöver fördjupa sin kompetens för att driva och utveckla arbetsmiljön på sin arbetsplats. Kursen går igenom vilka delar som ingår i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas.

– Alla deltagare kommer att få med sig kunskaper för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser, och kunna vara ett bollplank för såväl ledning, chefer som medarbetare. Det är en praktiskt lagd kurs där deltagarna får lära sig att skapa en struktur till en arbetsmiljöhandbok och skapa dokument som passar den egna verksamheten. Föreläsarna är yrkesverksamma inom arbetsmiljö och rehabilitering och undervisar inom sina respektive expertområden.

Ann Fagraeus har drivit arbetet med att ta fram den nya kursen. Hon är HR-specialist och har under många år arbetat som föreläsare, lärare och konsult inom främst arbetsmiljö, diskriminering, ledarskap och medarbetarskap, bland annat hos FEI.

– Behovet av en fördjupad arbetsmiljökurs är stort och kommer bara att växa i och med Arbetsmiljöverkets kommande uppdaterade föreskrifter. Företagsboten har höjts upp till 500 miljoner kronor, vilket ytterligare understryker vikten av att ta arbetsmiljöarbetet på största allvar.

– Den främsta motivationen till att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är givetvis att ”räkna hem” de många vinster det ger för verksamheten. Det främjar en positiv och trivsam arbetsplats utan ohälsosam arbetsbelastning och med så få sjukskrivningar som möjligt, där medarbetarna trivs och engagerar sig.

Ann Fagraeus har vid sitt arbete med att utbilda och föreläsa för företag sett en tydlig utveckling. Arbetsmiljön spelar en större roll för varumärket idag och är en viktig faktor för att kunna rekrytera när konkurrensen om arbetskraften samtidigt ökar.

– Arbetsmiljöfrågor har tidigare enbart varit intressanta för HR-avdelningen, men har under de senaste åren blivit ett område för företagsledningen. En bra arbetsgivare blir ännu mer attraktiv om den följer lagstiftningen och arbetar systematiskt med arbetsmiljön för att skapa en riktigt bra arbetsplats.

– Arbetsmiljö handlar om verksamhetsutveckling, vilket har blivit allt tydligare för chefer och HR-funktioner. Att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, sjukdomar, olycksfall, och skapa goda arbetsförhållanden som ökar trivseln och engagemanget på arbetsplatsen, gör verksamheten mer effektiv och därmed mer lönsam, säger Ann Fagraeus.

Läs mer om kursen Certifikat Arbetsmiljö.

Publicerat den 26 juli 2023