5 snabba med utbildningsledaren – Redovisningskonsult 400 yhp

Vad gör utbildningen Redovisningskonsult på FEI Yrkeshögskola unik?

Vi har haft utbildningar inom bokföring och redovisning i över 75 år! Det är FEI:s specialitet, och få andra utbildningsaktörer har ett sådant fäste inom denna bransch. Det innebär också att tusentals personer som idag arbetar med redovisning tidigare har studerat hos oss, vilket gynnar nya studerande. Arbetsgivare inom branschen känner till oss väl och vet att personer som har en examen från FEI har gedigna kunskaper inom redovisning. Dessutom har vi en sammansvetsat lärarteam som är experter inom sina respektive områden. De håller koll på den senaste utvecklingen och ser till att du får kunskaper som är användbara i praktiken.

Vad gör redovisningskonsult till ett framtidsyrke?

Redovisningskonsulter är viktiga partners för näringslivet, eftersom företag förlitar sig mycket på redovisningskonsulternas expertis för rådgivning och stöttning kring ekonomihanteringen. På så sätt är redovisningskonsult ett framtidsyrke att räkna med – så länge det finns företagande behöver vi kompetenta redovisningskonsulter!

Vad är på gång inom branschen? Vilka utmaningar och möjligheter står den inför?

Precis som många andra yrken påverkas redovisningsarbetet av den ökade digitaliseringen och vi går mot en alltmer automatiserad redovisning. Med det kommer en hel del möjligheter för utveckling inom branschen, vilket innebär att redovisningskonsulter får använda sin kunskap och erfarenhet på andra sätt än tidigare. Yrkesrollen handlar nu och i framtiden mindre om att utföra den löpande bokföringen och mer om analys och rådgivning. Digitaliseringen ställer också större krav på systemvana, och därför är redovisningskonsulter med digital expertis och systemkunskap väldigt eftertraktade.

Vilka är de viktigaste kunskaperna för en redovisningskonsult?

FEI:s utbildning till redovisningskonsult innehåller alla delar som ingår i en kvalificerad redovisningsroll, alltifrån löpande bokföring, bokslut och årsredovisning till kunskap om skattesystemet och juridik. Utöver den kunskapsbas som studerande får med sig efter utbildningen så behöver en redovisningskonsult ha en god analytisk förmåga, teknisk förståelse, vara kommunikativ och kunna bygga goda kundrelationer.

Hur går det för våra studerande efter examen?

Det går jättebra för våra studerande efter examen! De flesta får en anställning direkt efter utbildningen och många blir erbjudna arbete på deras LIA-praktikplats. Tidigare examinerade arbetar nu bland annat som redovisningskonsulter, ekonomichefer och controllers.

Utbildningsledaren är de studerandes kontaktperson, ledningsgruppens verkställare och ansvarig för att lärarna levererar enligt kurs- och kvalitetsmålen. Utbildningsledaren skapar och underhåller även branschkontakter, omvärldsbevakar och implementerar styrdokument från bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Redovisningskonsult 400 yhp

Publicerat den 19 december 2022