Rekrytering/Talent Acquisition

Rekrytering av nya medarbetare ska göras med omsorg. Felrekryteringar kan vara ödesdigra i många avseenden; inte minst kostnadsmässigt. Anställ inte på ”magkänsla”!

Nästa kursstart
29 augusti 2019
Omfattning

1 dag 09.00-16.00/vecka - 3 veckor

Avgift 19 800 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I kursen ingår att göra kravprofiler, förbereda och genomföra kompetensbaserade intervjuer, bedöma olika urvalsinstrument samt att ta referenser. Kursen tar också upp vikten av mångfald i rekryteringsarbetet. Kursen ger underlag för ett kvalificerat arbete genom hela rekryteringskedjan inklusive intervjuförfarande. Omfattande praktiska övningar genomförs i de olika momenten och ger utrymme att ge och ta feedback.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med rekrytering som en del av ditt arbete; antingen som personalspecialist eller chef. Du väljer sannolikt att själv vara involverad i rekryteringsprocessen snarare än att anlita en rekryteringsfirma.

Kursinnehåll

  • Beteendebaserad intervjuteknik
  • Att ta fram och tolka kravprofiler
  • Förbereda frågor kopplade till kravprofilen
  • Intervjuträning med feedback
  • Bedömning av intervjun
  • Olika urvalsmetoders prognosförmåga
  • Kandidatupplevelse
  • Design av rekryteringsprocess
  • Arbetspsykologiska testverktyg

Efter kursen

Efter kursen har du kompetens att genomföra en genomarbetad rekryteringsprocess med hög framgångspotential.

Fakta

Omfattning

Kursen omfattar 3 dagar med undervisning kl 09.00-16.00. Dag 1 och 2 går att närvara på distans via FEI FLEX eller på plats i Stockholm. Dag 3 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler i Stockholm.

Intyg

För att erhålla FEI:s studieintyg med kursbeskrivning krävs totalt 70 % närvaro, varav full närvaro på dag 3.

Diplom

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

19 800 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 352 kr/mån.

 

Ingår också i

Denna kurs för HR-specialister kan läsas fristående men ingår också i den utbildningen:

Senast på FEI

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

Läs mer

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+