FEI utvecklar Sveriges kommuner: ”verktyg och metoder som går att implementera direkt”

Sveriges kommuner och regioner har nu möjligheten att kunna ta del av FEI:s Certifikat Näringslivsutvecklare – en unik utbildning helt utformad och anpassad för att stärka kompetensen hos dem som arbetar med näringslivsutveckling. Kursansvarige Niklas Sundgren lägger stort fokus på att deltagarna ska få med sig handlingsorienterad kunskap.

– Idéen till utbildningen kommer från flertalet diskussioner med näringslivsutvecklare och representanter för kommuner och regioner. De lyfter samstämmigt fram ett behov av att bredda kompetensbasen och få kunskapsfördjupning inom flera områden.

Niklas Sundgren har över 15 års erfarenhet av utbildning för yrkesverksamma med inriktning på ledarskap och affärsutveckling. Han har tidigare bland annat arbetat på Chalmers Professional Education och är idag verksam som förändringsledare på en statlig myndighet. När han fick frågan om att leda FEI:s utbildning för näringslivsutvecklare var det ett enkelt beslut.

– Det var en väldigt rolig utmaning att få möjligheten att utveckla både form och innehåll för utbildningen. Den innehåller en stor mängd konkreta verktyg och metoder som deltagarna omedelbart kan använda i sitt dagliga arbete. Det handlar i grund och botten om att de ska bli mer allsidiga och trygga i sin yrkesroll, oavsett om det handlar om att utforma en näringslivsstrategi, coacha ett nyetablerat företag eller bygga nätverk med det befintliga näringslivet.

Arbetet som näringslivsutvecklare spänner över ett brett spektrum och innebär såväl strategiskt arbete med fokus på näringslivets utveckling, som operativt arbete i form av att praktiskt hjälpa nya och befintliga företag i närområdet.

– Arbetets bredd blir särskilt tydlig i mindre kommuner medan större kommuner och regioner har mer muskler och är mer specialiserade. Detta, i kombination med att de som arbetar med näringslivsutveckling ofta har vitt skilda bakgrunder med olika erfarenheter och kunskaper, gör det till ett unikt yrke för vilket vi nu har utvecklat en unik och specialiserad utbildning.

Utbildningen är indelad i fyra moduler med olika teman: Näringsliv och kommunal/regional utveckling, Näringsliv och samhälle i vardaglig samverkan, Näringslivsutvecklare – en roll i ständig förnyelse samt Näringslivets förutsättningar och villkor.

– Vi skapade fyra moduler som fokuserar på viktiga teman inom näringslivsutveckling på kommunal och regional nivå. Ett perspektiv som genomsyrar hela utbildningen är att utgå från hur företagen tänker och vilket stöd de vill ha och behöver från en kommun eller region, både inför etablering och under en tillväxtresa.

Insikten om att deltagarna har vitt skilda bakgrunder är också något som hela utbildningen tar sin utgångspunkt ifrån.

– Rollen som näringslivsutvecklare är ofta mycket varierad och med krav på bred kompetens. Deltagarna i kursen speglar detta då de har olika bakgrunder och erfarenheter, allt från entreprenörer, företagsledare, besöksnäring, konsultverksamhet och kommunal verksamhet. Beroende på yrkesbakgrund och tidigare erfarenheter har deltagarna kunskaper inom olika områden. Målet med utbildningen är att säkerställa att de får en bredare kunskapsbas, som både leder till att de blir tryggare i sin yrkesroll och givetvis att de har fler verktyg för att göra ett bra jobb, avslutar Niklas.

Läs mer om utbildningen Certifikat Näringslivsutvecklare här.

Publicerat den 7 oktober 2022