Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Certifikat Näringslivsutvecklare

Förutsättningarna för näringslivets utveckling skiljer sig åt mellan olika regioner och kommuner, men du som arbetar med näringslivsutveckling har en allt viktigare roll i detta. Genom ett samarbete med SKNT, intresseorganisationen för kommunal näringslivsutveckling, erbjuder vi nu möjligheten att certifiera näringslivsutvecklarkompetensen!

Utbildningen syftar till att ge dig en god förståelse för arbetet med näringslivsutveckling och verktyg som gör uppdraget effektivare. Du kan genomföra utbildningen på distans parallellt med ditt arbete.

Nästa kursstart
7 november 2022
Omfattning

1 kväll/vecka – 16 veckor online

Avgift 58 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Certifikat Näringslivsutvecklare

Flera trender kommer att påverka samhället och skapa nya förutsättningar för kommunal och regional utveckling. Digitalisering av arbetsliv och företagande, ökad mobilitet och ändrade levnadsvillkor, samt ökade krav på kunskapsspecialisering, är exempel på några av trenderna.

Som näringslivsutvecklare har och kommer du att spela en allt viktigare roll i utvecklingen av kommuner och regioner. För att vara framgångsrik i arbetet behöver du en bred kunskapsbas, för att kunna agera inom olika områden och situationer och tillsammans med intressenter.

I samarbete med den ideella föreningen Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän, SKNT, erbjuder vi nu utbildningen Certifikat Näringslivsutvecklare, med ambitionen att ge både bredd och djup inom flera kritiska områden som berör arbetet med näringslivsutveckling. Du får en god förståelse för rollen, samt konkreta metoder och verktyg som gör ditt uppdrag effektivare. Utbildningen är utformad för att du ska kunna delta på distans parallellt med ditt heltidsarbete.

Utbildningens innehåll

Innehållet i utbildningen är en blandning av teori och praktiskt orienterad kunskap. Bland föreläsarna återfinns en blandning av både framgångsrika praktiker och ämnesexperter.

Utbildningen är uppdelad i fyra moduler, som har egna men kompletterande fokusområden. Modulerna läses i olika ordning beroende på vilken utbildningsstart du väljer. Efter godkänd tentamen från samtliga fyra moduler får du ett digitalt certifikat som är giltigt i fem år.

Utbildningens moduler:
 • Näringsliv och kommunal/regional utveckling
 • Näringsliv och samhälle i vardaglig samverkan
 • Näringslivsutvecklare – en roll i ständig förnyelse
 • Näringslivets förutsättningar och villkor

Vem ska gå utbildningen?

Utbildningen vänder sig primärt till dig som är näringslivsutvecklare, företagslots eller näringslivschef på kommunal näringslivsenhet, näringslivsbolag, nyföretagarcentrum och tillväxtavdelning, eller som har en motsvarande roll på regional eller statlig nivå.

Fakta

Utbildningens upplägg:

 • Utbildningen är totalt 16 veckor fördelat på 4 moduler. Varje modul pågår i 4 veckor och beroende på vilken kursstart du väljer så läses modulerna i olika ordning.
 • Föreläsningar och workshops, som alltid sker på distans, är schemalagda till torsdagar kl. 15-20. Ungefär vartannat tillfälle har obligatorisk (digital) närvaro kl. 17-20. All undervisning spelas in och är tillgänglig för deltagare under hela utbildningen.
 • En vecka består av ca 7-10 timmars studier i kombination av föreläsningar, workshops och egenstudier. Egenstudier kan bestå av att se inspelade föreläsningar, inläsning av material, att efter föreläsning svara skriftligt på några fördjupningsfrågor och projektuppgifter.

FEIFLEX – otroligt flexibla studier

Utbildningen genomförs på distans via webbaserade föreläsningar. Det krävs att du har en persondator med tillgång till internet, webbkamera och ett headset med mikrofon.

FEI har lång erfarenhet av utbildningar som gör kunskapen tillgänglig med flexibilitet. Vår pedagogiska och tekniska plattform FEIFLEX gör att du kan delta i föreläsningar var du än befinner dig. Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill.

Certifiering

Varje modul avslutas med en skriftlig tentamen som genomförs på distans under 1,5 timme. Tentamen genomförs måndagen efter respektive moduls sista vecka, kl. 18-19.30.

För att få ett digitalt certifikat krävs närvaro på utbildningens obligatoriska moment och godkänt resultat på tentamen från samtliga moduler. Det digitala certifikatet är giltigt i fem år.

Kostnad

Deltagaravgiften för utbildningen, inklusive certifiering och certifikat, är 58.000 kr exkl. moms.

Medlemmar i SKNT erhåller 10% rabatt på avgiften. Volymrabatter gäller för arbetsgivare som anmäler tre eller fler medarbetare till utbildningen. Kontakta FEI eller SKNT för att ta del av rabattkoder för bokning.

Samarbetspartner

Utbildningen ges i samarbete med den ideella föreningen Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän, SKNT, som är en nationell intresseorganisation för personer som arbetar med tillväxt-, utvecklings-, och näringslivsfrågor. SKNT är ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan medlemmarna. SKNT arbetar aktivt med utveckla och stärka medlemmarnas yrkesroll och medverka till kompetensutveckling i tillväxt-, utvecklings- och näringslivsfrågor.

Läs mer om SKNT här.

Kursinnehåll

Näringsliv och kommunal/regional utveckling

 • Kulturgeografi, samhälle och näringsliv
 • Entreprenörskap och nyföretagande
 • Bransch- och marknadsanalyser
 • Etableringsmodeller och etableringsstöd

Näringsliv och samhälle i vardaglig samverkan

 • Relation, service och bemötande
 • Samverkan, möten och nätverk
 • Marknadsföring och kommunikation
 • Politisk och kommunal organisation

Näringslivsutvecklare – en roll i ständig förnyelse

 • Företagscoaching och företagslots
 • Hållbarhet och jämställdhet
 • Projektledning och projektstyrning
 • Självledarskap och kontinuerlig utveckling

Näringslivets förutsättningar och villkor

 • Företagets organisation och ledning
 • Affärsutveckling och innovation
 • Företagsekonomi och juridik
 • Investeringsbedömning och rådgivning
Relaterade nyheter

FEI tog fram utbildningen Certifikat Näringslivsutvecklare efter en förfrågan från tio samverkande kommuner i Norrlands inland, det så kallade Region 10, om att utforma en utbildning för deras näringslivsutvecklare. För...

Läs mer

Inga förkunskaper i ekonomi nödvändiga! FEI:s klassiska kurs i ekonomi för icke-ekonomer ger dig alla verktyg som du behöver. Kursen omfattar sex delmoment inom företagsekonomins olika delar. Kursen riktar sig...

Läs mer

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. Coaching fungerar som hjälp till självhjälp. Som coach arbetar du som ledsagare och hjälper medarbetare och chefer...

Läs mer

+