En bransch i snabb förändring: ”Energiingenjör är ett uppenbart framtidsyrke”

Energisektorn har varit i ropet den senaste tiden, dels på grund av stigande elpriser men givetvis också ur en hållbarhets- och klimataspekt, och det är en bransch i förändring. Behovet av ny kompetens i form av energiingenjörer är stort i hela Sverige, inte minst i de norra delarna av landet. Ulf Nordstrand är Senior People Business Partner på Fortum och sitter även i ledningsgruppen för FEI:s YH-utbildning Energiingenjör 400 yhp.

– Energiindustrin står inför ett betydande generationsskifte, inte bara personalmässigt utan även när det kommer till kompetens. Branschen utvecklas snabbt med nya tekniska lösningar, digitalisering och automatisering. Energimarknaden är i stort behov av att fler väljer att utbilda sig inom området, säger Ulf Nordstrand.

Ulf Nordstrand har arbetat i energibranschen större delen av sin yrkeskarriär, bland annat som Senior People Business Partner i Fortum och personalchef i Eon och Uniper. Deltagande i ledningsgruppen för FEI:s YH-utbildning ser Ulf som ett självklart sätt för branschföreträdare att engagera sig i utbildning och branschens framtid.

– Det är ett sätt för oss att bidra med kunskap om morgondagens kompetensbehov och krav inom branschen. FEI:s utbildning är relevant och anpassad efter hur energibranschen ser ut och vad yrket innebär. Sedan har vi på Fortum såklart ett egenintresse i att duktiga personer väljer att bli energiingenjörer och kanske börja arbeta hos oss efter examen.

Utöver att vara en expansiv framtidsbransch utmärker sig energisektorn även genom att den ger möjligheter till arbete i ett stort antal olika yrkesroller.

– Variationen på arbetsuppgifter är otroligt stor och det finns många olika roller inom ett energibolag. Du kan välja på fält- eller kontorsarbete, operativt arbete ute på ett kraftverk, energistrategiskt arbete eller arbete på produktions- eller nätsidan, för att ge några exempel.

Samtidigt som energisektorn är i ständig förändring står den även inför utmaningar inom hållbarhet och omställning till förnybara energikällor.

– Energisektorn är ju klassad som samhällskritisk verksamhet och att den spelar en viktig roll i Sveriges utveckling råder det inga tvivel om. Just därför är det viktigt att branschen engagerar sig i undervisningsutbudet så att aktörer som FEI kan erbjuda en kvalitativ utbildning. Det gör att deltagarna får med sig rätt kunskaper och snabbt kan komma in på arbetsmarknaden.

Behovet av nya energiingenjörer fortsätter att öka och eftersom behovet är extra stort inom norra Sverige erbjuder FEI YH-utbildningen i samarbete med lärcenter i sju olika kommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sollefteå, Sorsele, Vilhelmina och Västervik. Samarbetet innebär att studerande deltar i lektioner live online från sitt lokala lärcenter via hybridformatet FEIFLEX.

Höstens utbildningsstart för Energiingenjör sker i augusti. Läs mer om YH-utbildningen här. 

Publicerat den 8 april 2022