HR-koordinatorn Alice fördjupade sina kunskaper hos FEI: ”Värdefullt både för min utveckling och HR-funktionen”

När HR-koordinatorn Alice Gustafsson hade arbetat på läkemedelsföretaget Chiesi Nordic i ett år började hon tillsammans med sin chef leta efter en specialiserad HR-utbildning för att fördjupa sina kunskaper. Deras krav på utbildningen var även att deras HR-funktion skulle ha direkt konkret nytta av det Alice lärde sig. Valet föll på FEI:s Certifikat HR.

– Rollen som HR-koordinator är väldigt bred och utbildningen Certifikat HR går igenom samtliga nödvändiga HR-processer och kopplar det direkt till arbetslivet. De kunskaper jag fick från FEI är värdefulla både för mig personligen och vår HR-funktion, säger Alice Gustafsson, Human Resources Coordinator på Chiesi Nordic.

Alice Gustafsson började studera beteendevetenskap eftersom hon ville arbeta med människor. Efter deltidsarbete inom rekrytering och HR under studietiden visste hon att hon hade hittat rätt. Som HR-koordinator arbetar hon idag med många olika HR-processer, såsom Onboarding, Employer Branding och rekrytering.

– Det är jag och min chef som utgör HR-funktionen så jag är delaktig i det mesta, ingen dag är den andra lik. När jag hade arbetat i ett år började vi leta efter en utbildning för att jag skulle fördjupa mina kunskaper ytterligare inom olika HR-processer och få en stabil grund att stå på.

Chiesi Nordic är ett läkemedelsföretag med cirka 90 medarbetare runt om i hela Norden. Att Alice kompletterat sina kunskaper genom utbildningen Certifikat HR gör att hon blir mer självgående och kan ta större ansvar för flera av HR-processerna i bolaget.

– När vi jämförde olika utbildningar tittade vi efter ett brett kursinnehåll som kunde komplettera vad jag redan kan och samtidigt bidra med ny kompetens till HR-funktionen. Certifikat HR lägger fokus på de viktigaste delarna och allt kursinnehåll är väldigt kopplat till verkligheten och hur en organisation bör sköta sitt HR-arbete.

Certifikat HR är en introduktionsutbildning för personer som arbetar eller planerar att arbeta med HR i ett företag eller organisation. Utbildningen omfattar lektioner en dag i veckan under ca 8 veckor, och innehåller bland annat moment som Rekrytering/Talent Acquisition, Arbetsmiljö och Introduktion till arbetsrätten.

Introduktion till arbetsrätten har jag haft mycket nytta av eftersom min tidigare examen i beteendevetenskap inte innehöll några kurser inom juridik, så där ökade mina kunskaper rejält. Sedan var momentet Utvecklande ledarskap och medarbetarskap givande, hur ett bra ledarskap behöver kompletteras med ett bra medarbetarskap. Jag gillade verkligen upplägget med att varje dag var helt dedikerad till ett moment, det gjorde att jag kunde fördjupa mig i ett ämne i taget. Föreläsarna var också väldigt engagerade, kunniga och gav ny energi och inspiration hela tiden.

Förutom själva kursinnehållet var det praktiska också viktigt, att kunna läsa kursen samtidigt som hon arbetade heltid. Certifikat HR genomförs med FEIFLEX vilket innebär att deltagarna kan välja själva om de vill närvara på plats eller på distans.

– Många av utbildningarna vi jämförde med var antingen lagda på kvällstid eller alldeles för utspridda, exempelvis över ett år. Upplägget på FEI med en dag i veckan i åtta veckor var perfekt och det märks att FEI lägger upp sina kurser utifrån behoven både hos arbetsgivare och hos oss deltagare.

Alice har som målsättning att fortsätta utvecklas inom HR och rekommenderar Certifikat HR till alla som vill ta ett helhetsgrepp kring HR-arbetet.

– Kursen passar både personer som arbetar med personalfrågor och vill fördjupa sig i de olika processerna, och personer som arbetar inom HR och vill komplettera sina kunskaper. I framtiden vill jag gärna fortsätta utvecklas inom HR-området samtidigt som jag kan ta mig an nya utmaningar inom chefsstöd och ledarskapsutveckling. Där är Certifikat HR en bra grund att ha med sig, säger Alice Gustafsson, Human Resources Coordinator på Chiesi Nordic.

FEI:s Certifikat HR är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med HR i organisationen, och har ett behov av att lära dig grunderna inom HR. Utbildningen ger dig en inblick i hur man bedriver ett kvalificerat HR-arbete, eller ett kvitto till dig som redan har kunskaper inom HR. Certifikat HR kan också utgöra ett första steg i din karriärutveckling.

Läs mer om Certifikat HR.

Publicerat den 20 januari 2022