Försäljningschefen Staffan upptäckte affärsdriven HR: ”HR-funktionen är en stor framgångsfaktor för många företag”

Efter många år inom mediebranschen, bland annat som försäljningschef, marknadschef och affärsutvecklare, tog Staffan Lönner ett steg tillbaka för att utvärdera nästa karriärval. Han insåg att det han egentligen ville jobba med var människor och för att komplettera sin långa yrkeserfarenhet med en spetsig och kunskapsintensiv utbildning läste han FEI:s Certifikat HR.

– När jag reflekterade över min karriär förstod jag att HR-funktionen hade bidragit till flera av mina framgångar. Sedan dess har jag arbetat med HR ur ett affärsperspektiv, FEI:s utbildning gav mig en mer komplett helhetsbild, säger Staffan Lönner, som idag arbetar som Senior Business Developer på Söderberg & Partners*.

Staffan Lönner har tidigare arbetat som Chief Marketing Officer och Chief Operating Officer på en av Sveriges större mediekoncerner. Han var bland annat ansvarig för en digital transformation av bolagets olika verksamhetsdelar som omfattade försäljning, produktion, leverans och marknad.

Under det arbetet förstod jag hur viktigt HR är och att jag ville arbeta med det på heltid. Genom att fokusera på människorna i ett företag utvecklar man hela affären på bästa sätt, inget företag kan utvecklas om man inte har medarbetarna med på tåget och ger dem rätt stöd och kompetens.

Affärsdriven HR utgår från den befintliga affärsstrategin och lägger exempelvis vikt vid att ha rätt kompetens på rätt plats, att skapa rätt sorts incitament och att utveckla bolagets nyckelpersoner. På så sätt blir det en faktor för att få organisationen att prestera bättre.

– Jag gjorde en hel del research på olika utbildningar och FEI:s Certifikat HR passade mina behov bäst. Utbildningen är anpassad för oss som har arbetserfarenhet och allt man lär sig hos FEI kan appliceras direkt i arbetslivet.

Certifikat HR är en utbildning för chefer med personalansvar eller medarbetare som har identifierat ett behov av att lära sig och förstå grunderna i HR. Utbildningen ger konkreta insikter i olika HR-processer såsom kompetensbaserad rekrytering, det arbetsrättsliga systemet, hur relevanta lagar och avtal tillämpas, samt de viktigaste teorierna för att bedriva ett framgångsrikt och hållbart ledarskap och medarbetarskap.

– Med min chefsbakgrund vet jag hur svårt det är att rekrytera och att leva upp till att vara en attraktiv arbetsgivare. Lyckade rekryteringar är avgörande för ett företags framgångar så därför var kursinnehållet om rekrytering och talent acquisition väldigt givande. En målsättning för mig har alltid varit att ingen anställd ska lämna utan att ha fått förutsättningar att lyckas, det är inte lätt att leva upp till men absolut en framgångsfaktor. Sedan är hela utbildningen såpass skräddarsydd och komprimerad att alla delar är högst väsentliga.

Staffan Lönner arbetar idag som Business Developer på Söderberg & Partners där han tillhandahåller ett digitaliserat stöd till HR-processer för företagets nuvarande och blivande kunder.

– Med olika HR-processer kan man bidra till större engagemang hos medarbetarna och bättre resultat i verksamheten, vi kallar det performance management. Att ge medarbetarna så bra förutsättningar som möjligt kommer alltid vara en viktig framgångsfaktor för framåtlutade företag i förändring eller tillväxt.

Staffan rekommenderar FEI:s utbildning Certifikat HR till såväl HR-proffs som andra i chefsposition som vill bygga framgångsrika företag.

– Alla som på något sätt har ansvar för människor på en arbetsplats skulle ha stor nytta av utbildningen. Om jag hade haft möjlighet att läsa den när jag hade personalansvar för ett hundratal medarbetare skulle jag varit en mycket bättre chef och ledare, säger Staffan Lönner.

*Staffan har sedan intervjun publicerades bytt jobb och är idag Chef Public Partner Academy på Public Partner.

Om Certifikat HR

FEI:s Certifikat HR är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med personalfrågor i organisationen. Den är lämplig för chefer med personalansvar eller medarbetare som har identifierat ett behov av att lära sig och förstå grunderna. Utbildningen ger dig en inblick i hur man bedriver ett kvalificerat HR-arbete i organisationen. Certifikat HR kan ses som en fristående utbildning, men den kan också utgöra ett första steg i en karriärutveckling för dig som tidigare inte har arbetat med HR.

Läs mer om utbildningen

Publicerat den 27 april 2021