By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

Lärarassistenter är viktiga i FEIFLEX

FEIFLEX är en unik modell för utbildning utvecklats av FEI sedan 2011. FEIFLEX förädlas löpande, i den nya generationen av FEIFLEX samverkar en huvudlärare med en eller flera lärarassistenter för att tillsammans skapa en dynamisk utbildningsmiljö. Vi söker lärarassistenter till följande utbildningar:

Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen i Malmö och Göteborg

Vi söker i första hand dig som genomgått ovanstående utbildning på FEI (utbildningen har erbjudits sedan mitten av 1960-talet; alumnigruppen är således mycket stor!) men alternativa utbildningar, till exempel akademisk examen inom HR, är också en relevant bakgrund.

Uppdraget passar dig som nu har en kvalificerad HR-befattning men som också önskar bidra till kompetensutveckling i branschen. Uppdraget innebär att du är lärarassistent i FEIs lokaler i Malmö och Göteborg när huvudläraren undervisar online från Stockholm. Du jobbar nära läraren, är hens högra hand i klassrummet och är behjälplig med att facilitera diskussioner i klassrummet men även handha en del praktiska ärenden.

Kontakta FEIs utbildningschef Johan McCarthy för mer information.

Fastighetsmäklare 120 hp i Stockholm, Göteborg, Malmö och Alicante

Vi söker i första hand dig som har genomgått fastighetsmäklarutbildning enligt Fastighetsmäklarinspektionens krav med goda resultat, på FEI/Högskolan Väst eller vid annan högskola. Detta uppdrag passar aktiva fastighetsmäklare (kan vara ett perfekt komplement till ditt arbete som fastighetsmäklare – om du är anställd förutsätter vi att du stämmer av med din arbetsgivare) men även för tidigare mäklare som har lämnat branschen och ser utbildning som en intressant sektor att arbeta inom.

En alternativ bakgrund kan exempelvis vara att du är verksam som jurist eller arbetar på universitet/högskola och att du har ett särskilt intresse för utbildning inom fastigheter/ekonomi/juridik.

Vi söker nu Lärarassistenter som kan bistå lärare i undervisningen under seminariedagar. Uppdraget innebär att du, under dessa seminariedagar, är lärarassistent i ett FEI-klassrum när huvudläraren undervisar online från en annan ort, t ex från Stockholm. Du är lärarens högra hand i klassrummet och är behjälplig med att facilitera diskussioner i klassrummet. I uppdraget kan också ingå individuell handledning (study buddy/studiecoach) samt en del praktiska uppgifter.

Vem är du? Du har som sagt gått utbildning enligt ovan med goda studieresultat. Du trivdes i studiemiljö och har ett stort intresse av kunskap, inlärning och pedagogik. Du brinner för andras utveckling och ser lärandet som en stor del av det. Du är pedagogisk samt väl insatt i det akademiska systemet och högskolans regler och riktlinjer. Omfattningen är 1-6 heldagar i månaden vid något av våra center i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Alicante.

Kopplat till uppdraget finns förmånliga möjligheter till vidareutbildning (exempelvis till Civilekonom) och chansen till andra intressanta uppdrag, exempelvis inom ramen för forskningsprojekt som FEI står bakom.

Intresserad? Kontakta Anna-Karin Gisslen, kursområdesansvarig på FEI.

+