Tina Karlsson är årets vinnare av InsureEd Awards – Stipendium FEI

Tina Karlsson har precis tagit examen från den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare på FEI. Vid examensceremonin delades även InsureEd Awards – Stipendium FEI ut av Hedda Hök, vd på InsureEd, och Andreas Degerfeldt, Kvalitets- och utvecklingsansvarig på FEI Yrkeshögskola.

Juryns motivering lyder:

2023 års vinnare betonar vikten av kontinuerlig utveckling och inhämtning av relevant kunskap för att verka och själv bidra i försäkringsbranschen. Tinas bidrag ger konkreta förslag på hur arbetsgivare kan uppmuntra utveckling. Det leder också till insikter om hur den egna kunskapen kan breddas, till exempel för att möta branschens bidrag och arbete för ett hållbart samhälle. Den holistiska synen på både utveckling och anpassning till en föränderlig värld, gör bidraget väl förtjänt att utses till vinnare 2023.

Hedda Hök, vd på InsureEd, menar att det som utmärker Tinas bidrag är att det belyser behovet av rätt inställning och vilja till bred och kontinuerlig fortbildning, hos såväl individ som verksamhet.

För att hänga med i och förstå utveckling och förändring kan man inte endast stirra sig blind på kärnkompetensen och punktinsatser. Den exponentiella utvecklingen innebär att vi aldrig blir fullärda, säger Hedda.

Konkurrensen i årets upplaga av InsureEd Awards var stor, Andreas Degerfeldt på FEI är dock inte förvånad över att så många bra bidrag lämnades in.

Det finns otroligt många duktiga, motiverade och ambitiösa studerande på FEI:s YH-utbildning Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare, och Tina är en av dem. Vi på FEI vill gratulera Tina till vinsten, och alla studerande till examen efter två års studier. Försäkringsrådgivarbranschen kan även i år se fram emot ett tillskott av välutbildade och duktiga nyutexaminerade FEI-studerande, som vi vet kommer att utmärka sig i sina framtida försäkringskarriärer, säger Andreas.

InsureEd och FEI tackar alla som lämnade in bidrag och ser fram mot att ta emot fler spännande bidrag nästa år.

Juryn bestod, förutom av Hedda och Andreas, av Lina de Neergaard (f.d. Erenvidh) Head of First Line Compliance hos försäkringsdistributören Säkra och Marie-Louise Skoog, grundare och partner rekryteringsföretaget FörsäkringsTalanger.

InsureEd Awards – Syftar till att engagera och motivera fler till att kontinuerligt vilja öka sin kunskap- och kompetens genom att lyfta fram goda exempel och idéer specifikt för försäkringsbranschen. InsureEd Awards – Stipendium FEI Student är ett samarbete med FEI i syfte att erbjuda fortsatta studiemöjligheter till FEI’s studenter efter slutförd yrkeshögskoleutbildning.

Publicerat den 17 maj 2023