“Utbildningen företagsekonomi för icke-ekonomer gav mig förståelse för hur jag skapar värde till företaget”

När Elinor Bohlin Andersson och hennes chef på affärssystemleverantören Jeeves bestämde att hon skulle utvecklas inom företagsekonomi föll valet på FEI:s utbildning Företagsekonomi för icke-ekonomer. Utbildningen gav nya kunskaper i bland annat ekonomiska kalkyler, redovisning och ekonomisk analys, vilket hon har stor användning för i sitt dagliga arbete.

– Jag har ingen ekonomisk bakgrund men arbetade med prislistor, att sätta marginaler och hur vi kunde tjäna pengar på våra produkter. Utbildningen gav mig en bredare förståelse för hur jag kan analysera ekonomiska resultat och hur olika ekonomiska faktorer i företaget är kopplade till varandra. Efter utbildningen blev jag mer självgående, både i att analysera ekonomisk data och fatta beslut utifrån analysen. Samtidigt fick jag nya verktyg för att se hur vi kan optimera vår prissättning utifrån värdet vi levererar, säger Elinor Bohlin Andersson, som idag arbetar som Director Corporate Strategy på Jeeves moderbolag Forterro.

Företagsekonomi för icke-ekonomer är en utbildning som inte kräver några förkunskaper i ekonomi. Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete har behov av en bred kunskap i företagsekonomi med förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande.

– I min dåvarande tjänst som lanseringsansvarig för nya produkter och produktversioner behövde jag ofta involvera fler när det kom till ekonomiska frågeställningar och beslut. Därför började vi leta efter en passande utbildning där jag kunde lära mig grundläggande ekonomistyrning. FEI:s utbildning har en bra blandning av ekonomisk analys, marknadsföring och affärsutveckling.

Under utbildningens gång fick Elinor nya arbetsuppgifter och hon arbetar nu med större projekt, som sträcker sig tvärfunktionellt samt mellan olika länder inom bolaget, som består av moderbolaget Forterro och elva produktbolag i Europa. Projekten har stor betydelse för den tillväxtresa Forterro befinner sig i och även där hade Elinor nytta av det hon lärde sig på kursen.

– Jag fick mycket mer kött på benen och kunde delta och bidra till de ekonomiska diskussionerna på ett helt annat sätt, både internt och i dialog med CEO och CFO hos de bolagen som vi arbetade med. Ekonomisk analys är en väldigt stor del av företagsutveckling och att jag nu har grundkunskaperna är värdefullt i mycket av det jag gör på jobbet.

Utbildningen genomförs med hybridformatet FEIFLEX, och består av delmoment i bland annat Redovisning & Analys, Ekonomiska kalkyler & budgetering och Samhällsekonomi.

– Det märks tydligt att FEI:s lärare arbetar med vad de undervisar i, de är väldigt kunniga och engagerade i att vi skulle lära oss. Jag studerade mestadels på distans eftersom jag jobbade parallellt och det fungerade jättebra. FEIFLEX gjorde att jag inte behövde passa specifika tider och spendera tid på att ta mig till klassrummet, det var bara att sätta sig framför datorn och koppla upp sig när det var dags.

Elinor rekommenderar utbildningen till alla som på något sätt arbetar med att skapa ekonomiska värden för ett företag.

– Det är en grundutbuldning som ger dig de ekonomikunskaperna du behöver för att både förstå och arbeta med ekonomiska frågor i ett företag, oavsett bransch.

Utbildningen Företagsekonomi för icke-ekonomer omfattar 6 delkurser inom företagsekonomins olika delar, under ett förmiddagspass per vecka i cirka 9 månader. Lektioner ges på plats i FEI:s lokaler och via FEIFLEX. Utbildningen riktar sig till dig som inte har ekonomi som huvudsaklig arbetsuppgift, men har behov av att förstå och agera utifrån ekonomisk information.

Läs mer om utbildningen Företagsekonomi för icke-ekonomer här.

Publicerat den 21 april 2022