Mia bytte riktning från försäljningschef till HR generalist: “FEI:s HR-chefsutbildning gav mig verktyg för att koppla HR till företagets strategi och mål”

Med en lång och bred karriär inom detaljhandeln ville Mia Zetterberg byta spår från arbetet som försäljningsansvarig inom Ica Gruppen till HR. Mia valde FEI:s Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen, nu axlar hon rollen som HR generalist på Ica Maxi Nacka med ny kunskap och massor av engagemang.

– Jag har tidigare blivit erbjuden HR-relaterade roller, men tackat nej då jag själv ansåg mig sakna en genuin kunskapsgrund inom HR. Jag vill vara trygg i min roll och säkerställa att mina beslut grundar sig inom ramen för vad lag och avtal säger att man som arbetsgivare får göra. Med hållbart medarbetarskap i fokus vill jag bidra till att vi attraherar, rekryterar, coachar och utvecklar medarbetare och chefer på rätt sätt så att företagets övergripande affärsmål uppnås, berättar Mia Zetterberg, HR generalist på Ica Maxi Nacka.

När Mia tog beslutet att omskola sig från försäljning till HR valde hon mellan flera olika utbildningsalternativ. Hon sökte mer bredd kring bransch, erfarenhet och kompetens än vad en intern företagsspecifik utbildning kunde erbjuda.

– Jag ville få fördjupade insikter och kunskap inom HR oavsett bransch. Eftersom FEI:s utbildning lockar deltagare från olika branscher och verksamheter, så blir det också naturligt en bredd i utbildningen. När vi deltagare delade och diskuterade våra respektive erfarenheter gav alla nya infallsvinklar till HR-rollen.

I det moderna HR-arbetet ingår olika delar som alla kräver solida teoretiska och praktiska kunskaper för att bidra konstruktivt till företagets utveckling. Med affärsdriven HR kan HR-chefer idag arbeta nära företagets kärna och ge stöd till affärsmål genom att översätta mjuka, humana delar till konkreta, mätbara nyckeltal.

– En viktig del i HR-rollen är att skapa och upprätthålla en balans mellan mjuka, människorelaterade värden och hårda, resultatmässiga siffror. Med FEI:s utbildning i ryggen har jag alla verktyg jag behöver för att kunna balansera, fatta rätt beslut och vara en bra chef och ledare, samtidigt som jag tillför viktig input till ledningsgruppen.

Mia tycker att utbildningens uppdelning mellan teoretiska och praktiska moment var väl avvägd. Hon uppskattade särskilt den verklighetsnära och case-baserade undervisningen, såväl som möjligheten att kunna kombinera utbildningen med jobb och vardag.

– I min nya roll som HR generalist har jag stor nytta av kurserna arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering samt rekrytering, men även Human Resource Management som gett mig kunskaper att kunna skapa en positiv HR-kultur i organisationen. Tack vare att många av FEI:s föreläsare och lärare arbetar med aktuella ärenden på den verkliga arbetsmarknaden så var kunskapen vi fick rykande färsk, vilket också förenklar implementeringen av den teoretiska kunskapen i ens eget arbete.

– Att kunna kombinera utbildningen med jobb och familjeliv var en förutsättning för mig. Vardagen måste fungera och det gjorde den. Jag jobbade halvtid och hade tid att gå in för studierna med hög ambitionsnivå samtidigt som jag hade tid för familjen. Utbildningen var en perfekt grund för min relativt breda roll som HR-generalist. Nu får jag praktisera alla delar i HR-arbetet och skaffa mig erfarenhet, för att senare kanske specialisera mig i något område.

Mia rekommenderar utbildningen till alla med chefs- och ledarskapserfarenhet, som vill fördjupa och befästa teoretiska samt praktiska kunskaper inom HR.

– Jag är övertygad om att man får mest behållning av utbildningen när man redan har erfarenhet att ta avstamp i och ser studierna som en investering i sin framtida karriär.

FEI har som målsättning att Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen ska vara Sveriges bästa utbildning för nyckelpersoner inom HR. Innehållet täcker alla de viktigaste områdena för chefer, konsulter och specialister inom HR. De flesta deltagare har minst 10 års arbetslivserfarenhet varav en längre eller kortare del avser HR-arbete.

Läs mer om FEI:s utbildning Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen

Publicerat den 7 februari 2022