FEI i nytt Vinnova-projekt: ”Det måste bli möjligt att studera vidare från YH till högre utbildning”

FEI är en av parterna i ett nytt Vinnova-projekt med syfte att skapa en brygga mellan studier på yrkeshögskola och universitet. Idag finns inget systematiskt gränssnitt mellan de två utbildningsformerna, i stället görs individuella valideringar för att besluta om vad en person kan tillgodoräkna sig från yrkeslivet och tidigare studier. Och det sker i alldeles för liten utsträckning.

– Det svenska utbildningssystemet behöver verkligen förändras. Det måste skapas bättre och mer flexibla möjligheter att vidareutbilda sig på högre nivå under ett långt yrkesverksamt liv. FEI ser fram emot att bidra till att fler får möjlighet till högre utbildning, oavsett tidigare utbildningsbakgrund, säger Mikael Weimarck, affärsutvecklingschef på FEI.

FEI medverkar i ett nyligen påbörjat Vinnova-projekt Systemutveckling för ökad övergång mellan yrkeshögskola och högre utbildning. Syftet är att öka rörligheten från yrkeshögskoleutbildning till högre utbildning genom att systematisera processen av tillgodoräknande av tidigare studier och erfarenheter.

År 2019 gjorde Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) en gemensam utredning för att utforska möjligheter och hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskola och högre utbildning.

– Den utredningen var ett startskott som identifierade vilka hinder som finns. Med det här projektet tar vi steget vidare för att analysera och föreslå hur hindren kan tas bort och vad i systemet som behöver förändras. I dagsläget krävs en individuell bedömningsprocess för att en person ska kunna tillgodoräkna sig yrkeshögskolestudier och utbilda sig vidare på högskola.

– Det är en kvalitativ process som bedömer både erfarenhet och utbildning. Det är bra men det är också otroligt resurskrävande vilket gör att få faktiskt genomgår processen. För många som läst en tvåårig YH-utbildning och senare vill studera på högskola så är med dagens system de två yrkeshögskoleåren inte värda någonting. Om man inte vill börja om från början på en högskoleutbildning så är dörren till att studera och utveckla sig vidare på akademisk nivå mer eller mindre stängd.

Att FEI medverkar i projektet beror bland annat på att FEI erbjuder utbildningar tillsammans brittiska universitet. Samarbetet gör att personer med en relevant YH-examen kan läsa en så kallad Top-up, en ettårig påbyggnadsutbildning, och erhålla en internationellt erkänd kandidatexamen. Utbildningen genomförs i Sverige medan examen utfärdas av de brittiska universiteten.

– Med en sådan kandidatexamen kan du sedan söka in till magister- eller masterprogram på svenska universitet. Vi har på det sättet skapat en egen brygga för studerande i Sverige eftersom England redan har ett ordnat övergångssystem, och eftersom det fungerar där kan det såklart även fungera i Sverige.

Övriga medverkande i projektet är bland andra Högskolan Väst, Malmö Universitet, Luleå Tekniska Universitet och Högskolan Kristianstad. Projektet startade nyligen med ett första projektmöte och kommer pågå fram till 2024.

– Till dess har vi förhoppningsvis lyckats identifiera vad som behöver justeras och på vilket sätt, samt prövat det i pilotprojekt med en eller ett par utbildningar. Även om YH-utbildning primärt ska leda till arbete och inte till vidare studier så måste det finnas möjlighet till både omskolning och kompetensutveckling och då krävs ett tydligt och metodiskt system för de som går från yrkeshögskola till högre utbildning, säger Mikael Weimarck, affärsutvecklingschef på FEI.

För mer information:
Mikael Weimarck, affärsutvecklingschef, 070-521 00 41, mikael.weimarck@fei.se

Publicerat den 20 oktober 2021