FEI presenterar Oskar Silléns pris för årets bästa doktorsavhandling

Årets mottagare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi har utsetts. Priset delades ut av juryns representant Professor Sven-Erik Sjöstrand tillsammans med FEI:s vd Magnus Rolf vid en ceremoni den 13 november.

 

Priset delas denna gång mellan två pristagare, David von Laskowski och Charlotta Bay. Avhandlingarna framlades vid Handelshögskolan i Stockholm respektive Uppsala universitet. Prissumman uppgår till 30 000 kronor.

David von Laskowski har skrivit doktorsavhandlingen ”How Changes in Managers´ Sensemaking Influence a Strategic Change”. Juryns motivering lyder:

”David von Laskowskis avhandling tar sig an ett aktuellt och spännande företagsekonomiskt fält som klart och redigt presenteras i arbetets inledning. Författaren har erhållit en närmast unik access till en empiri som ofta är svårerövrad och lyckas på basis av detta material presentera en grundlig och skarpsinnig studie rörande ett PE-företags ansträngningar att förädla ett uppköpt företag. Arbetet är ett mycket gott exempel på en kvalitativ studie och de teoretiska texterna är också av högsta klass. Analysens klarhet, stringens och kreativitet medför att slutsatserna blir starka och trovärdiga – bidraget till vetandet på det aktuella fältet blir därför högst betydande.”

Charlotta Bay har skrivit doktorsavhandlingen ”Making Accounting Matter: A Study of the Constitutive Practices of Accounting Framers”. Juryns motivering lyder:

”Charlotta Bay har i sin avhandling på ett originellt sätt öppnat upp ett angeläget ämne. Hennes studie visar hur inramning har använts för att sätta in redovisningsinformation i sammanhang där den kan få stor betydelse för människors vardag. Studien visar hur redovisningsrapporter har använts av olika aktörer för att få genomslag i människors tänkande om sin egen finansiella situation. Avhandlingen  är ett välskrivet arbete av internationell klass. En väl underbyggd teoretisk plattform ger stadga åt slutsatserna. Hennes sätt att angripa den tilltagande finansialiseringen av människors vardag kan inspirera många forskare att gå vidare i dessa kritiska fotspår.”

Arbetet med att sålla ut vinnarna från de cirka 45 avhandlingar som publiceras i Sverige varje år leds av prisjuryns ordförande Prof. Flemming Poulfelt från Handelshögskolan i Köpenhamn. Övriga medlemmar i juryn är Prof. Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm, Prof. Thomas Polesie, Handelshögskolan i Göteborg och Prof. Helén Andersson, Linnéuniversitetet.

Läs mer om priset och tidigare pristagare

Publicerat den 14 november 2013