By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

Anna Söderblom

Anna Söderblom
Handelshögskolan i Stockholm

Anna Söderbloms doktorsavhandling i företagsekonomi beskriver hur fonder som investerar i onoterade aktier har utvecklats under en tjugoårsperiod och ett av huvudresultaten indikerar att investerare följer endera av två strategier.

Avhandling: Privat Equity Fund Investing: Investment Strategies, Entry Order and Performance

Juryns motivering:

”Anna Söderbloms behandlar i sin avhandling ett aktuellt område som är centralt i ämnet Företagsekonomi. Det är ett arbete av hög internationell klass där Söderblom på ett eftertänksamt och balanserat sätt genomför sina analyser och drar slutsatser. Avhandlingen är intressant, insiktsfull och välskriven.

Anna Söderbloms avhandling beskriver hur fonder som investerar i onoterade aktier har utvecklats under en tjugoårsperiod. I den visar hon särskilt hur fonderna gjort sin entré i olika företag. Avhandlingen bygger på omfattande statistik som kompletteras med intervjuer med investerare. Studien ger en mycket god överblick genom att dels visa hur investeringar växer fram över en längre tid, dels i analysen tillföra förklaringar till vad som hänt.

Ett av studiens huvudresultat indikerar att en investerare vanligen följer endera av två strategier. En del investerare engagerar sig djupt i vad företag gör medan andra helt enkelt nöjer sig med att ’ta rygg på’ någon eller några av dessa mer aktiva investerare. Denna olikhet får också konsekvenser för investerares olika ’entry/exit’-beteenden över tiden.”

Sammanfattning:

Private equity investing (PE) has experienced rapid growth on a global scale over the last few decades to become a significant industry. While scholars have devoted considerable effort to studying the area of risk capital investing into businesses, research about private equity as an asset class is surprisingly scarce. This dissertation addresses this gap by enhancing understanding of PE fund investing in general, and specifically about how heterogeneity in investor-specific characteristics and entry order strategies may impact performance. Based on a comprehensive set of interviews with PE fund investors, in-dept insights about variances in motives for investing in the asset class, ways of working, and investment strategies across investors were acquired; findings that are elaborated upon in the dissertation. In addition, to facilitate a thorough investigation of the links between organizational characteristics, entry order and performance, hypotheses were tested through the statistical analysis of unique data covering PE funds raised in Sweden over a twenty-year period. Among several novel results, this study indicates that the level of environmental uncertainty has a clear impact on which organization-specific factors explain entry order, as well as which factors impact the ability of an organization to take advantage of a chosen entry order. Furthermore, the study points at organizational reputation as an especially valuable asset in situations of uncertainty. While a good reputation does not directly lead to superior performance, it may be used in exchange for favorable entry order positions.

+