Nu har vinnaren av årets Oskar Sillén-pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi offentliggjorts. Årets pris tilldelades Yunchen Sun som disputerat vid Uppsala universitet.

– Yunchen är en värdig vinnare av den 20:e upplagan av Oskar Silléns pris och stipendium, säger Leif Persson, ordförande i Föreningen FEI.

Oskar Sillén-priset delas ut av FEI:s moderförening Föreningen Företagsekonomiska Institutet till minne av Oskar Sillén, som var en pionjär inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning samt ordförande i FEI 1917–1920.

Årets pris delades ut till Yunchen Sun för sin doktorsavhandling Designing Routines for Industrial Digitalization.

– Min forskning belyser ett underskattat empiriskt och teoretiskt fenomen med benämningen “organisatoriska rutiner”. Att få Oskar Silléns pris är en stor bekräftelse från juryn att rutinerna för industriell digitalisering bör ses över. Rutiner är dynamiska och mina resultat visar hur de kan utformas som generativa system och “komma till liv” när de upprepas i verksamheten, säger Yunchen Sun.

Yunchen Sun arbetar för närvarande som postdoktor i forskargruppen Komplexa intelligenta system och framtidens management vid Linköpings universitet. Han intresserar sig för frågor gällande artificiell intelligens, särskilt intelligent automatisering och vilka konsekvenser det har för arbetssätten.

– Vi gratulerar och tackar Yunchen, som hade möjlighet att närvara på prisutdelningen vid Handelshögskolan i Stockholm och presentera sin avhandling. Vi vill även tacka juryn för deras gedigna arbete med att utvärdera samtliga avhandlingar, säger Leif Persson.

Juryn bestod av:

  • Flemming Poulfelt, Handelshögskolan i Köpenhamn (ordf.)
  • Andreas Werr, Handelshögskolan i Stockholm
  • Karin Jonnergård, Linnéuniversitetet, Lunds universitet
  • Virpi Havila, Uppsala Universitet

Juryns motivering lyder:

“Yunchen Sun’s dissertation “Designing Routines for Industrial Digitalization” contributes to our understanding of a very timely phenomenon – the digitalization of Industrial organizations. Through an impressively rich longitudinal case study the complex process of digitalization is uncovered. The dissertation very competently mobilizes a routine theory lens to explore how digitalization initiatives change organizational practices, often in unexpected ways. It makes important contributions to the literature on routines by showing how these change in an interplay of routine design initiatives and their enactment. These findings hold important implications for future industrial digitalization projects.”

Yunchen Suns avhandling: Designing Routines for Industrial Digitalization

+