Årets vinnare av Oskar Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är nu offentliggjord. Priset tilldelades dr Mathias Karlsson, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, för avhandlingen ”Infinitely Demanding Entrepreneurship”, en studie om entreprenörskap som en kraft för samhällsförändring och i vilken ett socialt initiativ inom IKEA har utforskats.

– Jag känner mig både glad och stolt. Det är ett fint erkännande för min typ av forskning i vilken jag kombinerar etnografi med filosofi. Det är glädjande att den intresserar forskare utifrån vitt skilda ämnen. Det gör mig inspirerad att fortsätta utforska existentiella och etiska frågor i företagsekonomiska sammanhang, säger Mathias Karlsson.

Entreprenörskap framställs alltmer som den stora lösningen på dagens samhälleliga, ekologiska och ekonomiska utmaningar. Men forskning visar också att det finns en risk att entreprenörer som strävar efter samhällsförändring förbiser eller exkluderar vissa sätt att leva. I Mathias Karlssons avhandling undersöker han hur entreprenörskap som syftar till att skapa ansvarsfull samhällsförändring praktiseras samt några av dess konsekvenser. Att ta ansvar på allvar är krävande.

Oskar Sillén-priset är det 16:e i ordningen och delas ut till minne av Oskar Sillén – en banbrytare och portalfigur inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning. Oskar Sillén utnämndes 1915 till professor vid Handelshögskolan i Stockholm och blev 1917 ordförande i FEI:s moderförening Föreningen Företagsekonomiska Institutet. Genom priset ges uppmärksamhet åt och en uppmuntran till Sveriges främsta nya forskare inom företagsekonomi. Prisbeloppet uppgår till 30 000 kr. Stipendiet delades ut på en prisceremoni den 11 december i Stockholm.

– Som akademiker är böcker vårt jobb, men vi har oftast ingen budget till det. Så jag ska använda prispengarna till att uppdatera mitt forskningsbibliotek och hitta på något kul med min familj som stöttat mig genom alla de här åren, säger Mathias Karlsson.

– Socialt entreprenörskap är på stark framfart både i Sverige och internationellt. Mathias Karlssons forskning skapar större förståelse kring detta viktiga ämne, som förhoppningsvis kan skapa en starkare samhällsutveckling. Stort grattis, säger Magnus Rolf, vd på FEI.

Juryns motivering lyder:

”Med sitt syfte att öka förståelsen av entreprenöriella aktiviteter vilka syftar till att åstadkomma ansvarsfulla samhällsförändringar adresserar denna avhandling ett aktuellt, viktigt och underbeforskat område. Genom en omfattande studie av IKEA:s partnerskap med sociala entreprenörer för att stärka kvinnors egenmakt i framför allt Thailand och Indien bidrar avhandlingen till en fördjupad förståelse av entreprenörskapets etiska och politiska dimensioner.

Baserat på filosofen Simon Critchley’s arbeten formuleras en kreativ referensram genom vilken de sociala och politiska dimensionerna av ett socialt entreprenörskaps praktik görs synliga i en mycket ambitiös och väl genomförd studie. Studien visar på en detaljerad nivå hur socialt entreprenörskap kan förbättra livsvillkor för människor genom att skapa autonoma utrymmen där de kan utöva ett ökat självbestämmande.

Avhandlingen lämnar viktiga bidrag till entreprenörskapets teori och praktik genom att visa hur socialt entreprenörskap är ”oändligt krävande”. Att skapa ansvarsfulla samhällsförändringar kräver ett hängivet och etiskt lyhört arbete som handlar om att hantera komplexa och motstridiga krav och praktiker. För att detta skall bli uthärdligt behövs en ”tro för trolösa” och en rejäl dos humor.”

Mathias Karlssons doktorsavhandling: Infinitely Demanding Entrepreneurship

+