Priset delas i år av Asgeir B. Torfason från Göteborgs Universitet och Sven-Olof Junker, Handelshögskolan i Stockholm, för arbeten om betalningsflöden respektive beslutsfattande i den komplexa EU-strukturen.

 

Företagsekonomiska Institutet Kammakargatan 10 Box 1341 111 83 Stockholm

Sven-Olof Junker
Handelshögskolan i Stockholm

Avhandling: Att skapa gemenskap – hur beslut fattas i en EU-myndighet.

Juryns motivering:

Sven-Olof Junker adresserar ett klart spännande och relevant forskningsproblem hämtat ur klassisk teoretisk problematik. Det gäller beslutsfattande och den spännande kontexten är komplexa EU-myndigheter. Arbetet är metodmässigt moget. Den digra empiri-insamlingen presenteras på ett för läsaren pedagogiskt sätt. Den intressanta analysen genomförs i tre steg som bygger upp en slutsats på metanivå och med generaliserande ambition. Det är en alltigenom ambitiös, gedigen och nyskapande studie med resultat som väcker till eftertanke.

 

Asgeir B. Torfason
Göteborgs Universitet

Avhandling: Cash flow accounting in Banks – a study of practice.

Juryns motivering:

Denna djuplodande studie visar hur banker redovisar sina betalningsflöden. Avhandlingen ger inblick i vilka rapporter som tas fram av bankerna. Den belyser även bankernas kritiska kommentarer när nya normer för redovisning arbetades fram.

Intervjuer i sju skandinaviska banker visar – något oväntat – att bankerna inte fäster särskilt stor vikt vid att redovisa sina inkommande och utgående betalningar. De framhåller snarare sin förmåga att ge kredit.

Avhandlingen bygger på teorier av olika slag; penningpolitik, företagsfinansiering och redovisning. Framställningen är tydlig även när den tar upp argument av vitt skilda slag. I studiens avslutande syntes presenteras nya riktlinjer för redovisning som kan ge det finansiella systemet större motståndskraft i en osäker tid.”

+