Jesper-Edman

Jesper Edman
European Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan i Stockholm och Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University, Japan

Årets pristagare – Jesper Edman – är aktiv inom EIJS: European Institute of Japanese Studies. Han har tittat närmare på den japanska bankindustrin.

Avhandling: The Paradox of Foreignness: Norm-breaking MNEs in the Japanese Banking Industry

Juryns motivering:

”Detta är en ingående studie av hur utländska banker har etablerat sig i den japanska bankindustrin. Den visar hur de har lyckats vända sitt främlingskap i landet till en konkurrensfördel. Studiens empiriska del är ambitiös och konsekvent genomförd. Dess teoretiska resonemang leder fram till överraskande slutsatser som presenteras på ett övertygande sätt.

Avhandlingen har bidragit till en ny förståelse för hur banker kan etableras i en främmande kontext samt hur de kan få fördelar av detta.”

+