Bokföring II – årsbokslut

Bokföring II är det andra steget i vår Bokföringsserie. I denna kurs fördjupas kunskaperna om redovisning och du lär dig hur ett rättvisande resultat kan presenteras och att upprätta bokslut. Kursen är helt anpassad till aktuella lagar, regler och normer. Steg för steg, och i stigande svårighetsgrad, behandlas de olika områden du måste behärska. Välj om du vill gå på plats i Stockholm eller på distans med hjälp av FEI FLEX (eller kombinera Stockholm och distans om du vill!). Efter kursen kan du tentera andra steget av FEI:s Certifikat Bokföring.

Nästa kursstart
23 september 2019
Omfattning

3+2 dagar kl. 09.00-16.00 eller
1 förmiddagspass/vecka kl. 09.00-12.00 i 10 veckor.

Avgift 23 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Under kursen får du lära dig hur inkomster och utgifter periodiseras, hur tillgångar värderas och hur värderingen påverkar företagets redovisade resultat och ekonomiska ställning. I samband med detta kommer vi att gå igenom och tillämpa några av de värderingsregler som finns i regelverket K2.

Du får praktiskt tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bokslutsdispositioner företaget kan utnyttja. Kursen avslutas med ett stort praktikfall som sammanfattar kursens alla delmoment.

För vem?

Fördjupningskursen är lämplig för dig som arbetar med löpande bokföring och som behöver lära dig bokslutsarbete samt utveckla förmågan att läsa och förstå ekonomisk rapportering. Den vänder sig exempelvis till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer. För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande Bokföring I.

Kursinnehåll

 • Lagar, regler och principer för redovisning inklusive BFN:s allmänna råd och rekommendationer
 • K2-regler
 • Avstämning av balansposter
 • Periodisering, löpande och vid årsbokslutet
 • Sambandet mellan värdering och resultat
 • Värdering av omsättningstillgångar
 • Värdering av anläggningstillgångar
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Redovisning av egen skatt i aktiebolag
 • Eget kapital i aktiebolag
 • Praktikfall

Efter kursen

Efter kursen ska du självständigt kunna upprätta bokslut för ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse.

Hur läses kursen?

Du kan välja att läsa Bokföring II på två sätt: Uppdelat på 3+2 dagar kl. 09.00-16.00 eller som förmiddagspass kl. 09.00-12.00 under 10 veckor. Båda kursvarianterna motsvarar totalt 40 lektionstimmar. Dessa varianter passar dig som vill inhämta kunskaper snabbt och intensivt.  Båda kursvarianter omfattas av FEI FLEX, vilket innebär att du kan läsa hela eller delar av kursen på distans. Alla lektioner direktsänds till din dator och är en utmärkt studieform för dig som inte bor eller arbetar i Stockholmsområdet.

Fakta

Att lära sig bokföring på FEI innebär flexibilitet. Du kan välja två olika kursvarianter: 3+2 dagar kl. 09.00-16.00, eller 1 förmiddagspass/vecka kl. 09.00-12.00. Innehållet är samma oavsett variant: Välj den som passar din situation bäst.

Omfattning

Totalt 40 lektioner som du kan välja att läsa enligt följande:

Två block

3+2 dagar kl. 09.00-16.00.

Terminskurs

1 förmiddagspass/vecka i 10 veckor kl. 09.00-12.00.

FEI FLEX

Denna kurs kan du läsa hela eller delar av kursen på distans. Välj vid varje enskilt tillfälle om du vill vara på plats i Stockholm eller följa lektionen via din dator. Alla lektionstillfällen går att se i efterhand, hur många gånger som helst. FEI FLEX är en utmärkt studieform för dig som inte bor eller arbetar i Stockholmsområdet.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör ett steg i FEI:s Certifikat Bokföring. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året.

Avgift

23 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 418 kr/mån.

Kursserien Bokföring I-IV

FEI:s klassiska bokföringsserie innefattar fyra steg. Välj var du ska börja utifrån dina förkunskaper och erfarenhet. Efter varje steg kan du bygga på med nästa kurs för att lära dig mer. Om du vill: välj att tentera för att kontrollera dina kunskaper och för att erhålla FEI:s Certifikat Bokföring.

Certifikat Bokföring

FEI:s Certifikat Bokföring är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen.

 

Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna sköta löpande bokföring, göra bokslut för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i detta arbete i en större rörelse, upprätta årsredovisning för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i en större rörelse.

Vad krävs?

 • a) Godkända tentamina på Bokföring I-, II- samt III-nivå eller IV-nivå. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls Bokföringscertifikatet. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.
 • b) Dessutom krävs minst 70 % närvaro för Bokföring III eller Bokföring IV. Det räcker således med att tentera Bokföring I och II.
 • Avgift

  750 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad (obegränsat antal försök).

 

Innehavare av Bokföringscertifikatet får rabatt vid fortsatta studier, t.ex. på Ekonomichefsprogrammet.

Paketerbjudanden

Du har väl inte missat att det finns två olika paketerbjudanden inom Bokföringsserien?

Erbjudande: 28 % rabatt om du går Bokföring I-III. 33 % rabatt om du går Bokföring I-IV. Då ingår också tentor för Bokföringscertfikatet!

Så här tycker våra kursdeltagare
Ulla-Britt Orrestedt har läst Bokföring på FEI

Varför valde du att gå kurserna Bokföring I och II? – Jag behövde mer grundkunskap samtidigt som jag startade företag tillsammans med min syster. Efter lite letande hittade jag FEI...

Läs mer

ELin Lagman har läst Bokföring hos FEI

  Varför valde du att gå bokföringskurserna? – Jag behövde gå en passande utbildning för att kunna ta över all bokföring och redovisning i företaget, som tidigare använt externa resurser...

Läs mer

Varför valde du att gå bokföringskurserna? – Jag fick faktiskt tipset att studera av min chef. Han hade letat efter utbildningar på nätet och hittat FEI, upplägget lät väldigt intressant....

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+