Bokföring II – årsbokslut

Bokföring II är det andra steget i vårt bokföringsprogram. I denna kurs fördjupas kunskaperna om redovisning och du lär dig hur ett rättvisande resultat kan presenteras och att upprätta bokslut. Kursen är helt anpassad till aktuella lagar, regler och normer. Steg för steg, och i stigande svårighetsgrad, behandlas de olika områden du måste behärska.

Nästa kursstart
15 maj 2019
Omfattning

3+2 dagar eller 1 pass/vecka i 10 veckor.

Avgift 23 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Under kursen får du lära dig hur inkomster och utgifter periodiseras, hur tillgångar värderas och hur värderingen påverkar företagets redovisade resultat och ekonomiska ställning. I samband med detta kommer vi att gå igenom och tillämpa några av de värderingsregler som finns i regelverket K2.

Du får praktiskt tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bokslutsdispositioner företaget kan utnyttja. Kursen avslutas med ett stort praktikfall som sammanfattar kursens alla delmoment.

För vem?

Fördjupningskursen är lämplig för dig som arbetar med löpande bokföring och som behöver lära dig bokslutsarbete samt utveckla förmågan att läsa och förstå ekonomisk rapportering. Den vänder sig exempelvis till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer. För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande Bokföring I.

Kursinnehåll

 • Lagar, regler och principer för redovisning inklusive BFN:s allmänna råd och rekommendationer
 • K2-regler
 • Avstämning av balansposter
 • Periodisering, löpande och vid årsbokslutet
 • Sambandet mellan värdering och resultat
 • Värdering av omsättningstillgångar
 • Värdering av anläggningstillgångar
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Redovisning av egen skatt i aktiebolag
 • Eget kapital i aktiebolag
 • Praktikfall

Efter kursen

Efter kursen ska du självständigt kunna upprätta bokslut för ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en större rörelse.

Metod

I våra bokföringskurser varvas lärarens genomgångar med utförliga exempel och många, verklighetsnära övningar. Frågor och interaktion uppmuntras.

Fakta

Att lära sig bokföring på FEI innebär flexibilitet. Du kan välja tre olika studievarianter: intensivt, ett pass i veckan eller distansstudier. Innehållet är samma oavsett variant: Välj den som passar din situation bäst.

Omfattning

Totalt 40 lektioner som du kan välja att läsa 3+2 dagar eller 1 pass/vecka i 10 veckor.

Terminskurser

10 förmiddagar kl. 09.00-12.00.

FEI FLEX

Samtliga Bokföringskurser går att läsa via FEI FLEX, där du kan läsa hela eller delar av kursen på distans – lektionstillfällena streamas live till din dator. Välj vid varje enskilt tillfälle om du vill vara på plats i Stockholm eller följa lektionen via din dator. Alla lektionstillfällen går att se i efterhand, hur många gånger som helst. FEI FLEX är en utmärkt studieform för dig som inte bor eller arbetar i Stockholmsområdet.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör ett steg i FEI:s Certifikat Bokföring. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året. Klicka på Certifikat Bokföring i högermenyn.

Avgift

23 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 418 kr/mån.

Kursserien Bokföring I-IV

FEIs klassiska kursserie innefattar fyra steg. Välj var du ska börja utifrån dina förkunskaper och erfarenhet. Efter varje steg kan du bygga på med nästa kurs för att lära dig mer. Om du vill: välj att tentera för att kontrollera dina kunskaper och för att erhålla FEIs Certifikat Bokföring.

Certifikat Bokföring

FEI:s Certifikat Bokföring är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen.

 

Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna sköta löpande bokföring, göra bokslut för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i detta arbete i en större rörelse, upprätta årsredovisning för ett mindre företag eller aktivt kunna assistera i en större rörelse.

Vad krävs?

 • a) Godkända tentamina på Bokföring I-, II-nivå samt III-nivå eller IV-nivå. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls Bokföringscertifikatet, det vill säga inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.
 • b) Fullföljd Bokföring III-kurs eller Bokföring IV-kurs med minst 70 % närvaro. Även om de flesta väljer att deltaga i Bokföring I & II kursen är det således inget krav för att erhålla Bokföringscertifikatet, det räcker med att de tenteras.

 

Innehavare av Bokföringscertifikatet får rabatt vid fortsatta studier, t ex på Ekonomichefsutbildningen.

Paketerbjudanden

Du har väl inte missat att det finns två olika paketerbjudanden ni bokföringsserien?

Erbjudande: 28 % rabatt om du går Bokföring I-III. 33 % rabatt om du går Bokföring I-IV. Då ingår också tentor för Bokföringscertfikatet!

In English

The language of instruction in this course is Swedish. However, we know from experience, that many of our customers are international companies with a need for an English language translation of the course contents.

 

Financial Accounting II

Course contents

 • Legislation, regulations and practices in Swedish accounting
 • The BAS Chart of Accounts
 • Reconciliations of balance sheet accounts
 • Accruals accounting
 • The connection between valuation and profit & loss
 • Valuations of current assets
 • Valuation of fixed assets
 • Balance sheet appropriations and untaxed reserves
 • Corporation tax in limited companies
 • Shareholders’ equity in limited companies
 • The annual accounts
 • Computer applications
Det här tycker våra studenter
Ulla-Britt Orrestedt har läst Bokföring på FEI

Varför valde du att gå kurserna Bokföring I och II? – Jag behövde mer grundkunskap samtidigt som jag...

Läs mer

ELin Lagman har läst Bokföring hos FEI

  Varför valde du att gå bokföringskurserna? – Jag behövde gå en passande utbildning för att ku...

Läs mer

Varför valde du att gå bokföringskurserna? – Jag fick faktiskt tipset att studera av min chef. Han h...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+