Bokföring – från löpande bokföring till årsredovisning

Utbildningen Bokföring – från löpande bokföring till årsredovisning riktar sig till dig som saknar eller har begränsad kunskap om bokföring och redovisning, som vill få kompetenserna som behövs för att kunna arbeta inom området.

Under utbildningen lär du dig alla delar av det löpande bokföringsarbetet och att självständigt upprätta bokslut, samt får förståelse för hur du upprättar en årsredovisning. Efter utbildningen har du verktygen som krävs för att sköta redovisnings- och bokföringsarbetet i en mindre verksamhet, eller på en ekonomiavdelning i ett större företag.

Nästa kursstart
30 september 2024
Omfattning

Ca 6-12 månader, beroende på vilka kursstarter som du väljer. FEIFLEX: Stockholm, Göteborg, Malmö och online på distans.

Avgift 57 450 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om utbildningen Bokföring – från löpande bokföring till årsredovisning

Utbildningen omfattar tre delkurser. Den första kursen Löpande bokföring fokuserar på registrering av affärshändelser och att hantera skattedeklarationer, genom både manuella och datorbaserade övningar. Kursen avslutas med ett praktikfall.

Under den andra delkursen Bokslut lär du dig om periodisering av inkomster och utgifter, värdering av tillgångar och den påverkan dessa har på företagets resultat och ställning. Du får även tal del av praktiska tillämpningar av värderingsregler och ett omfattande praktikfall.

För den tredje kursen kan du välja mellan Årsredovisning enligt K2 eller Årsredovisning enligt K3.

Årsredovisning enligt K2, behandlar företagets årsredovisning enligt lagkrav och normer, inklusive en jämförelse med K3 och avslutas med räkenskapsanalys. Årsredovisning enligt K3 ger dig en djupgående teoretisk och praktisk kunskap i K3-regelverket, från upprättande av årsredovisning till kassaflödesanalys, med avslutande övningar.

I Sverige är det vanligast att mindre företag använder K2 för sin redovisning, medan större företag och koncerner är skyldiga att använda K3. En uppskattning är att över 90% av alla svenska aktiebolag använder K2 för sin redovisning.

Årsredovisning enligt K2 är förvald. Vänligen kontakta FEI på info@fei.se eller 010-410 59 00 om du önskar byta inriktning till Årsredovisning enligt K3.

Vem ska gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som saknar eller har begränsad kunskap om bokföring och redovisning, men som vill få kompetenserna som behövs för att kunna arbeta inom området. Efter utbildningen har du verktygen som krävs för att sköta redovisnings- och bokföringsarbetet i en mindre verksamhet, eller på en ekonomiavdelning i ett större företag.

Studera på distans med FEIFLEX

Utbildningen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt kurstillfälle kan välja om du vill närvara i FEI:s klassrum, eller delta live online på distans var du än befinner dig.

Fakta

Omfattning

Utbildningens tre delkurser går att genomföra under en 12-månadersperiod. Om de förvalda kurstillfällena vid bokningen inte passar kontaktar du oss för att lägga ditt individuella schema.

 • Delkurs 1 – Löpande bokföring: 3+2 dagar under 3 veckor, kl. 09.00-16.00
 • Delkurs 2 – Bokslut: 3+2 dagar under 3 veckor, kl. 09.00-16.00
 • Delkurs 3 – Årsredovisning enligt K2: 4 dagar, kl. 09.00-16.00 (intensiv)
 • Alt. delkurs 3 – Årsredovisning enligt K3: 4 dagar, kl 13.00 – 16.00 (intensiv).

Förberedelser krävs genom att ta del av inspelat material inför varje lektion.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Certifikat och intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % på varje delkurs erhåller FEI:s studieintyg med utbildningsbeskrivning.

FEI:s Certifikat Bokföring är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har mycket goda kunskaper inom externredovisningsområdet eller den så kallade affärsredovisningen.

Vad krävs?

 • a) Godkända tentamina på Löpande bokföringBokslut och Årsredovisning enligt K2 eller Årsredovisning enligt K3. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls Bokföringscertifikatet. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.
 • b) Dessutom krävs minst 70 % närvaro för Årsredovisning enligt K2 eller Årsredovisning enligt K3. Det räcker således med att tentera kurserna Löpande bokföring och Bokslut.

Innehavare av Bokföringscertifikatet får rabatt vid fortsatta studier, t. ex. på Ekonomichefsprogrammet.

Kursinnehåll

Utbildningen Bokföring från löpande bokföring till årsredovisning består av tre delkurser. Du och din arbetsgivare har möjlighet att själv välja mellan Årsredovisning enligt K2 och Årsredovisning enligt K3 som delkurs tre, beroende på vilka behov du och din organisation har.

 • Löpande bokföring
 • I kursen Löpande bokföring får du lära dig hur affärshändelser registreras löpande och hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras.

 • Bokslut
 • Under kursen får du lära dig hur inkomster och utgifter periodiseras, hur tillgångar värderas och hur värderingen påverkar företagets redovisade resultat och ekonomiska ställning.

 • Årsredovisning enligt K2
 • I kursen behandlas företagets årsredovisning utifrån de krav som ställs i lagtext samt normgivande anvisningar och rekommendationer. I samband med detta kommer vi att noggrant gå igenom och tillämpa de värderingsregler som finns i K2.

 • Årsredovisning enligt K3
 • Kursen utgår från BFNAR 2012:1 (K3) vilket är det huvudregelverk som gäller för aktiebolag i Sverige. Det innebär bland annat att det är obligatoriskt för större företag att tillämpa K3 medan mindre företag i många fall kan välja att tillämpa det enklare K2- regelverket.

Kursavgift och finansiering

57 450 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe.

Vill du delbetala med FEI Studielån? Kontakta FEI för mer information och villkor.

Genom att boka utbildningen Bokföring från löpande bokföring till årsredovisning spar du 25% jämfört med om du bokar de tre delkurserna separat. Dessutom ingår kostnadsfria tentamina i kurserna Löpande bokföring och Bokslut.

Senast på FEI
Ulf Persson, lärare i Certifikat Ledarskap på FEI

Vad skiljer denna kurs från andra ledarskapskurser? – Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få...

Läs mer

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+