Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

 

När är sista ansökningsdag?

Ansökan är nu stängd och öppnar åter i februari 2021.

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år. Dessa sker under hösten.

Vad har ni för antagningskrav?

I alla utbildningar är det krav på grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det betyder avslutad gymnasieexamen eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under ansökan.

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Ja, i nästan alla utbildningar kommer det vara ett särskilt prov. Ett så kallat urvalsprov/antagningsprov, som ligger till grund för urvalet. Alla behöriga sökande erbjuds att skriva provet som består av delar i svenska, engelska och matematik. Mer information om detta får du när du ansökt till utbildningen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Ja alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Vilket betyder att du kan välja mellan att delta på plats eller se föreläsningarna live via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

När det gäller ansökningar till utbildningarna som fortfarande är öppna för ansökan kommer vi att lämna besked senast.

Behöver jag en dator för att studera?

Vi rekommenderar att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Vi rekommenderar i första hand att du använder dig av en PC. Om du väljer att följa utbildningen via FEIFLEX krävs det att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flest av våra yrkeshögskoleutbildningar är tvååriga och på 400 YH-poäng. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 YH-poäng. En veckas studier motsvarar 5 YH-poäng.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer man arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är ”aktuell”?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet alltid är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Ja, du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller via vår Facebook-chatt så svarar vi så fort vi kan.

+