Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kurser

Utbildningen har 12 huvudmoment/delkurser. En veckas studier motsvaras av 5 poäng, utbildningen omfattar sammanlagt 400 poäng inklusive LIA-perioder.

Affärsjuridik (25p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, sakrätt, kredit- och obeståndsrätt samt associationsrätt.

Beskattningsrätt (40p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna förstå skattesystemets uppbyggnad samt att kunna beräkna skatten för såväl privatpersoner som för olika företagsformer.

Bokföring (25p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna upprätta löpande bokföring för ett mindre företag.

Bokslut i aktiebolag (25p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna upprätta ett bokslut för ett mindre aktiebolag.

Deklaration (20p)
Målet med kursen är att de studerande ska förstå relevanta delar av skattelagstiftningen och kunna upprätta inkomstdeklarationer för såväl privatpersoner som för olika företagsformer med hjälp av ett modernt deklarationsprogram.

Ekonomistyrning (20p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna bedöma investeringar, göra relevanta kalkyler för olika branscher och ta fram underlag för affärsmässigt beslutsfattande.

Examensarbete (25p)
Målet med kursen är att den studerande ska kunna vittna om balanserat omdöme, sakkunskap och förmåga att komma till insikt. Den studerande ska visa på fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom yrkesrollen samt kunna motivera och argumentera olika val i olika situationer.

IT-stöd i redovisningsarbetet (20p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna hantera olika IT-stöd och program för att kunna planera, analysera och skapa rapporter.

Koncernredovisning (15p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna upprätta en koncernredovisning för ett aktiebolag som äger dotterbolag eller intressebolag. I detta ingår bland annat momenten förvärvsanalys och eliminering av interna mellanhavanden m.m.

LIA Lärande i Arbete 1 (50p)
Målet är att den studerande skal utveckla kompetenser utifrån de kurser som föregått LIA-perioden, samt att skapa förståelse för arbetsrutinerna på praktikplatsen.

LIA Lärande i Arbete 2 (60p)
Målet är att den studerande ska uppnå den kompetens som yrkesrollen kräver.

Löneadministration (30p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna hantera löner och andra personalrelaterade kostnader för ett mindre företag med beaktande av de lagar och regler som gäller.

Mervärdesskatt (20p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna förstå mervärdesskattelagen och kunna beräkna skatten för såväl privatpersoner som för olika företagsformer.

Årsredovisning och analys (25p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag samt att kunna göra relevanta analyser baserade på resultat- och balansräkningen.

 

 

+