Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen består till 24 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

AFA
AIG
Amb & Rosén
Advinans
Brookfield
Dina Försäkringar
Europeiska Reseförsäkringar
Löf
Folksam
Gjensidige
Idur
J.W Loss Adjusting
Luxor Finans
Länsförsäkringar
Marsh
Max Matthiessen
Moderna Försäkringar
Movestic
Navigators
NCC Försäkring
Nordnet
Protector
QBE Insurance
SPP
Säkra
Söderberg & Partners
Vardia
WaterCircles
Willis Towers Watson
XL CATLIN
Zurich
Willis
Chubb/Ace
Insurello

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för består av företrädare för FEI, arbetslivet, universitet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

AFA
Amb & Rosén
Amendo Bemanning & Rekrytering
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation FAO
Folksam
Högskolan Väst
Roda Finans & Juridik
InsureSec
Länsförsäkringar
Stockholms stad
Swedbank Försäkring
Säkra Stockholm Öst
Söderberg & Partners
+