Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kurser

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 poäng, utbildningen omfattar sammanlagt 400 poäng inklusive LIA-perioder.

Sakförsäkring, person (20p)
Målet med kursen är att ge kunskap om de vanligaste privata försäkringsprodukterna inom skadeförsäkring.

Sakförsäkring, företag (30p)
Målet med kursen är att ge färdighet i hur man utreder försäkringsbehov och sätter samman ett försäkringsprogram för företag samt ge kunskaper i produktutveckling.

Liv- och pensionsförsäkring (20p)
Målet med kursen är att ge kunskap om de vanligaste privata försäkringsprodukterna inom liv- och pensionsförsäkring, premieuppbyggnad samt hur de bygger på det skydd som samhället och kollektivavtalade lösningar tillhandahåller.

Liv- och pensionsförsäkring fördjupningskurs (30p)
Målet med kursen är att ge färdighet i hur man utreder försäkringsbehov och kunskap om de vanligaste privata försäkringsprodukterna inom liv och pensionsförsäkring, premieuppbyggnad samt hur de bygger på det skydd som samhället och kollektivavtalade lösningar tillhandahåller.

Risk Management (30p)
Målet med kursen är att ge kunskap om hur ett systematiskt riskhanteringsarbete bedrivs inom olika områden (försäkringsrisker, finansiella risker, affärsrisker mm) och att ge färdigheter att arbeta som assisterande risk manager/säkerhetsansvarig.

Juridik (25p)
Målet med kursen är att ge färdigheter att hitta relevanta rättsregler i en given situation inom finans och försäkring samt att ge kunskap om de mest relevanta juridiska områden inom försäkring. Avslutningsvis ingår de kunskapstester som Finansinspektionen kräver rörande regelverket för de som arbetar med försäkringsförmedling.

Examensarbete (20p)
Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition.

Omvärlds- och samhällsekonomisk bevakning (20p)
Målet med kursen är att ge färdigheter i olika metoder för omvärldsbevakning samt att ge kunskaper om finans- och försäkringsbranschen i allmänhet och dess arbetsmarknad i synnerhet.

Engelska (20p)
Målet med kursen är att ge färdigheter att studera utländsk finans- och försäkring och kunskap i engelsk fackterminologi.

Försäkringsdistributörens roll och ansvar samt compliance (25p)
Målet med kursen är att den studerande ska uppnå tillräckliga kunskaper om försäkringsförmedlarens roll och ansvar i samhället och vikten av ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Ekonomi (20p)
Målet med kursen är att ge kunskap i samhällsekonomi, kunders ekonomi (företag och privat-personer), försäkringsbolagets ekonomi samt hur den ekonomiska utvecklingen inom respektive område påverkar finans- och försäkringsbranschen och dess kunder.

Kundkommunikation och säljteknik (20p)
Målet med kursen är att ge färdigheter i att presentera ett budskap i tal och skrift.

LIA Lärande i Arbete (120p)
Målet med kursen är att ge praktisk erfarenhet inom området försäkring. Arbetsuppgifterna kan variera med hänsyn till vilken typ av företag som LIA:n fullgörs. De studerande skall inom givet verksamhetsområde självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter och här ingår handläggning av gradvis svårare arbetsuppgifter inom valt fördjupningsområde. LIA:n förbereder i de flesta företag studerande för självständigt arbete som sommarvikarie inom olika funktioner under sommaruppehållet.

+