Kurser 
Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 poäng. Utbildningen omfattar totalt 400 poäng inklusive LIA-perioderna.

Event ur olika perspektiv (30p)
Målet med kursen är att lära de studerande hur man arbetar med event i olika branscher.

Event Marketing för Corporate Events (25p)
Kursen ger kunskap om event marketing som metod och dess roll och betydelse som marknadskanal. De studerande övas i att skapa integrerande kampanjer där eventet är navet i kampanjen och i kundens affärsnytta.

Eventbudget (15p)
Denna kurs fokuserar på eventets budget. Frågor som besvaras under kursen är bland annat: Hur gör man en budget och vilka  verktyg använder man? Hur får man idéer och budget att gå ihop? Hur håller man en eventbudget? Hur hanterar man oförutsedda utgifter? Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Eventproduktion – Planering, genomförande och utvärdering (50p)
Kursens mål är att träna de studerande i att planera och organisera ett företagsinternt event. De studerande får en överblick över eventlogistik, administration och dokumentation i samband med förberedelserna. De studerande får öva sig i att kommunicera med uppdragsgivaren, att skriva offerter och avtal samt på att ett affärsmannamässigt sätt avsluta en affär.

Examensarbete (25p)
Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition.

Företagsekonomi – Marknadsföring och organisation (20p)
Den här kursen är en bred introduktionskurs till ämnena marknadsföring och organisation och integrerar stoff från företagsekonomi., nationalekonomi, ekonomisk historia och ekonomisk geografi. Den bärande iden är att kursen behandlar centrala problem och frågeställningar kring marknadsföring och organisation i den globala ekonomin.

Företagsekonomi 2 – Redovisning och finansiering (25p)
Kursens mål är att de studerande skall tillägna sig kunskaper om företags redovisning och finansiering. Kursen tecknar en bred bild av de frågeställningar som har koppling till ett företags investerings- och finansieringsverksamhet. I korthet innebär det att fokus finnas på företagets balansräkning. Företagets balansräkning anger då dels vilka tillgångar som finns i ett företags dels på vilket sätt dessa finansierats.

Företagsekonomi 3 – Kalkylering (20p)
Kursens mål är att de studerande skall tillägna sig kunskaper om företags  kalkylering.

Försäljning (10p)
Kursen syftar till att stärka de studerande förmåga att koppla kundens behov/önskemål/ide till en konkret, genomförbar lösning. I kursen varvas teori med praktiska övningar där de studerande får öva sig i att göra behovsanalyser, intervjuer, kundmöten, pitchar (säljpresentationer), förhandlingar och återkopplingar.

Idéutveckling (15p)
En duktig projektledare inom Corporate Events måste vara idérik och ha förmågan att omvandla sina idéer till handling. Dessutom bör personen vara självständig och kunna ta egna beslut. Kursen syftar därför till att stärka de studerandes kreativa förmåga och kompetensen att självständigt kunna omvandla sina idéer till handling samt att förstå sambandet mellan tanke, idé och Corporate Events.

Corporate Communications och presentationsteknik (20p)
Målet med kursen är att ge studenten en förståelse för vad ett corporate event är samt dess betydelse i den totala mediemixen och ett företags affärer. Studenten ska även erhålla grundläggande kunskaper i retorik och presentationsteknik.

LIA Lärande i Arbete (115p)
De studerande får en gedigen erfarenhet av branschen och kunskaper om hur eventindustrin arbetar. De studerande deltar aktivt i de olika processor som ingår i organisationens dagliga drift och får, i takt med att de ökar sina praktiska färdigheter också ett ökat eget ansvar.

Projektledning – Corporate Events (25p)
De studerande över sin förmåga att delta i och leda ett event (projekt). För detta krävs att generell metodik och vedertagna verktyg kopplas till branschens speciella system, kontrakt, metoder och modeller. Detta sker genom direkt praktiskt övning av samtliga teoretiska moment.

+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +