Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kurser

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 poäng. Utbildningen omfattar totalt 300 poäng inklusive LIA-perioderna.

Betongskador (15p)
Målet med kursen är att ge kunskaper om hur man analyserar olika typer och grad av skadefall på betongkonstruktioner och hur olika skademekanismer påverkas av både yttre och inre omständigheter och förutsättningar. Dessutom ska den studerande kunna utföra tillståndsbedömning på skadade betongkonstruktioner.

Betongteknik (30p)
Målet med kursen är att den studerande ska få en mycket god kunskap om betongkonstruktioner och hur dessa utförs. Efter genomförd utbildning ska den studerande kunna – med stöd – leda och ansvara for betonggjutningar.

Byggmateriallära och hållbart byggande (15p)
Målet med kursen är att den studerande känner till de vanligaste byggmaterialen sa att de kan bedöma lämpligheten for olika ändamål. Den studerande ska också fa en orientering i hållbart byggande och vad det
innebär nu och i framtiden.

Digital dokumentation (10p)
Målet med kursen är att den studerande ska kunna hantera nödvändiga digitala verktyg samt få insikt i inom yrkesområdet vanligt förekommande lT-baserade hjälpmedel.

Projektledning, arbetsledning och arbetsmiljö (20p)
Målet med kursen är att den studerande ska känna sig säker i att planera, kontrollera, leda och fördela arbetet inom betongbranschen.

Reparationsteknik och material (20p)
Målet med kursen är att den studerande ska kunna göra åtgärdsförslag för
betongreparationer.

Byggteknik och ritningsläsning (25p)
Målet med kursen är att den studerande ska kunna förstå tekniska termer och byggtekniker för att kunna samspela i byggprojekt.

Tekniska beräkningar (20p)
Målet med kursen är den studerande ska kunna utföra relevanta beräkningar, kunna utvärdera matningar och kontroller samt kunna redovisa data på önskvärt satt.

Teknisk engelska (10p)
Målet med kursen är att den studerande kan föra ett samtal samt kunna läsa och skriva standarder och enkla rapporter på engelska med de tekniska termer som förekommer.

Ekonomi, entreprenadjuridik och upphandling (20p)
Målet med kursen är att den studerande far kännedom om de olika ekonomiska och juridiska verktyg som finns och hur olika regelverk styr byggprocessen.

LIA (85p)
Målet med LIA är att den studerande ska ges tillfälle att ta eget ansvar for någon eller några arbetsuppgifter på arbetsplatsen för att erhålla en
reell yrkeskompetens samt att uppnå anställningsbarhet.

Examensarbete (30p)
Målet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i att formulera,
reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet ska leda till en fördjupad kunskap om branschen samt utveckla eventuella förslag till lösningar/förändringar inom branschområdet.

+