Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

The Scandinavian Executive MBA

Magnus Rolf, vd FEI

FEI erbjuder ett MBA-program för dig som efterfrågar kvalificerad kompetensutveckling i din chefsroll. Vi har samlat en elitgrupp av skandinaviska forskare och lärare för att erbjuda en utbildning av högsta klass. Studierna genomförs på engelska och du får både kunskaper och en examen med internationell gångbarhet. Detta Executive-program ges på deltid över 24 månader parallellt med din karriär. Studierna bedrivs genom FEIFLEX, vår ledande EdTech-lösning som gör dig digitalt närvarande i föreläsningssalen var du än befinner dig geografiskt. Information in English.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

2 års deltidsstudier

Avgift 230 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Funderar du på en MBA?

FEI har erbjudit MBA-utbildningar i över 25 år och var en av pionjärerna i Sverige när det gäller helt engelskspråkiga program med internationell inriktning. Vi har samlat på oss betydande erfarenhet och kunskap under årens lopp.

Utbudet av utbildningar som marknadsförs med MBA- eller Master-stämpel är mycket stort. Vare sig MBA eller Master är någon skyddad examensbeteckning, följaktligen kan omfattning, innehåll och studiekrav variera ordentligt. Dessutom används tillägget Executive olika. Det kan ibland vara en omskrivning för att studierna inte leder till akademisk examen. Hos oss betyder Executive en akademisk utbildning som vänder sig till deltagare som har en kvalificerad befattning och som studerar parallellt med arbetet.

Vi vet av erfarenhet att en MBA betyder mycket för karriären men det måste vara en utbildning med substans och seriositet som passar just dig.

Vad är viktigt att tänka på? Vi anser att en MBA – Master of Business Administration – ska vara utformad för yrkesverksamma som vill utvecklas, främja sin karriär och framtidssäkra sina färdigheter. Vi är av åsikten att en MBA ska väljas utifrån följande:

 • innehåll ska vara relevant, aktuellt och möjligt att omgående tillämpa i praktiken
 • lärarna ska vara i absolut toppklass med akademisk anseende på internationell nivå
 • studieupplägget och leveranssättet ska passa den som har ett krävande arbete och hektiskt hemmaliv
 • programdeltagarna ska ha utbyte av varandra i en prestigelös och kreativ men också krävande studiemiljö
 • studierna ska ge akademiska poäng och akademisk examen som möjliggör forskarstudier i framtiden för den som önskar

 

Vi har utformat The Scandinavian Executive MBA med utgångspunkt i dessa principer. Om de överensstämmer med dina tankar och krav på en framtida MBA föreslår jag att du anmäler dig till en av våra digitala träffar då vi informerar om utbildningen och du har möjlighet att ställa frågor i realtid. Du kan givetvis också kontakta mig och mina kollegor direkt.

– Magnus Rolf, vd på FEI

Informationsmöte

Vill du veta mer om våra utbildningar och kurser? På våra informationsmöten berättar vi om innehållet, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns.

Aktuella datum och anmälan hittar du här.

Översikt

Modern managementutbildning

Denna internationella MBA-utbildning har en tydlig skandinavisk förankring och ges i samarbete med brittiska partneruniversitet . Den är skräddarsydd för dig vill göra affärer i eller med skandinaviska företag eller för dig som helt enkelt söker ett MBA-program som vilar på en värdegrund som känns relevant och modern. Vår ambition är att ge dig kunskaper i management för dagens och framtidens näringsliv, där CSR-frågor som miljö, hållbarhet och jämlikhet har självklart utrymme i kursplanerna.

Flexibla studier i Stockholm, London och med FEIFLEX

Programmet ges med FEIFLEX – en ledande EdTech-lösning som kombinerar traditionella lektioner och studier online. FEIFLEX effektiviserar inlärningen och ger dig stora möjligheter att skapa en skräddarsydd lösning som passar just din livssituation.

I denna deltidsversion av programmet kan du välja var du vill studera. Samlingar sker under en till två dagar i månaden: Välj att närvara i Stockholm, London eller helt online via FEIFLEX. Mellan samlingarna sker studierna online via webinarier, du kan medverka aktivt var du är befinner dig.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har eller siktar på en chefsbefattning med personal- och/eller lönsamhetsansvar. Vidare förutsätts personlig drivkraft och engagemang samt en förmåga att ta såväl individuellt ansvar som att konstruktivt bidra i gruppbaserade övningar och arbeten.

Det teoretiska antagningskravet är en akademisk grundexamen oberoende av ämne eller annan lämplig eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Den rekommenderade minimiåldern vid ansökan är 27 år. I den digitala ansökan ska två referenser lämnas. Slutligen förutsätts tillräckliga kunskaper i engelska.

Kursinnehåll

Programmet innefattar tio delkurser (varje kurs ger endera 5 eller 10 ECTS) samt ett avslutande examensarbete i form av ett managementprojekt (20 ECTS). Examensarbetet (“D-uppsatsen”) kan med fördel kopplas till den egna arbetssituation.

Modules ECTS
Creativity, Innovation and Enterprise 5
Curiosity, Creativity and Research 5
Research in Action 5
Management Consultancy in a Global Environment 5
Strategic Management in a Global Environment 10
Creating and Delivering Customer Value 10
Measuring and Enhancing Financial Performance 10
Global Operations and Logistics 5
Developing Enterprising Leaders in a Global World 10
Everyday Sustainability for Business 5
Capstone Business Project 20
Total 90

 

ECTS står för European Credit Transfer and Accumulation System, det gemensamma systemet för högskolepoäng som tillämpas vid svenska och övriga europeiska universitet.

Två utbildningsstarter per år

The Scandinavian Executive MBA startar årligen i januari respektive september.

Akademisk examen

Studierna leder till en akademisk påbyggnadsexamen: Master of Business Administration (International Management). Examen som utfärdas av FEI:s brittiska samarbetspartner.

 

Fakta

 • Högkvalitativ internationell MBA med skandinaviska förtecken
 • Undervisning och handledning av ledande svenska och internationella akademiker
 • Utbildningslängd 24 månader deltidsstudier
 • Ger breda och relevanta kunskaper för deltagare i ansvarsbefattningar
 • Utbildningsspråket är engelska
 • Kursinnehåll och angreppssätt utgår i en skandinavisk värdegrund
 • Aktuellt forskningsbaserat innehåll med de senaste rönen
 • Leder till akademisk examen: Master of Business Administration (International Management)
 • Innovativt upplägg som minimerar arbetstidsfrånvaro
 • Samlingar en till två dagar i månaden: Välj att närvara i Stockholm, London eller online
 • Interaktiva webinarier varje vecka
 • Mycket goda möjligheter att koppla till den egna arbetssituationen via projektarbeten och det avslutande examensarbetet
 • Rimlig kursavgift och flera möjliga finansieringsalternativ

Finansiering

Tre former av finansiering är relevanta för The Scandinavian Executive MBA

Arbetsgivaren betalar avgiften mot faktura

Detta är den vanligaste finansieringsformen vid studier på FEI. Kursavgiften delas upp och faktureras arbetsgivaren årsvis, 50 % i samband med starten och 50 % vid andra årets början.

Deltagaren betalar avgiften mot faktura

Privatfinansiering av kursavgiften är inget hinder för att få akademisk examen efter avslutade studier. Även i detta fall delas avgiften upp och faktureras enligt ovan.

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av FEI Studielån

Som egenföretagare eller privatperson kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån i samband med att du ansöker till utbildningen. Amorteringstiden är maximalt fem år. Räntan är mycket konkurrenskraftig. Betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för utbildningssstart.

Kursinnehåll

Creativity, Enterprise and Innovation

It is imperative that students are able to think creatively, solve problems, be entrepreneurial and intrapreneurial. This module focuses on the rapidly changing world around us and encourages delegates to question what they see and experience around them.  The aim is to enhance delegates’ creativity and enable them to discover new and improved ways of doing things.

Curiosity, Creativity and Research

This module introduces delegates to marketing strategies and their application. Delegates manage the marketing process throughout the module by taking part in a live, competitive business case.  The aim of the module is for delegates to create profit by delivering customer value.

Research in Action

This module focuses on the nature, approaches, methods, tools and techniques of research within relevant disciplines from the business environment. It attempts to develop the skills and knowledge required to complete Master’s level research where the emphasis is on improving business processes and practice. The module is practically orientated towards the completion of a research proposal that will form the basis of the final practice-based project module.

Management Consultancy in a Global Environment

This module is designed to develop professional consultancy skills by studying: organisational structure and culture; situational analysis and diagnosis; communication strategies for consulting; and group dynamics. With a focus on development of business research, client handling and project management skills, completion of this module will enable delegates to prepare a succinct and evidence based project plan that will be aligned to the strategic vision of an organisation and can be pitched to a client.

Strategic Management in a Global Environment

This module challenges concepts of strategy – in scope, purpose and outcomes – and provides a practical guide to different approaches to strategic management. Also highlighted are: the international scope of strategic management; the globalisation of technology and markets; and the role of Big Data in decision making. Delegates will also consider the role of strategic alliances and international collaborations in establishing and nurturing competence for strategic advantage.

Creating and Delivering Customer Value

The module introduces the principles of marketing strategy and explores their application. Students manage the marketing process throughout the module by taking part in a live, competitive business case, creating profit by delivering customer value.

Measuring and Enhancing Financial Performance

This module focuses on the key drivers of financial performance metrics. It develops delegates’ understanding and knowledge of analytical tools used to assess the financial performance of firms. The module also introduces delegates to key concepts of business finance and the methods/tools used to assess the risks and viability of projects.

Global Operations and Logistics

Efficient operation, delivery and management of resources are vital for a business to survive in a global environment.  This module explores the relationship between business functions, logistics, and supply chain management and will enable delegates to identify potential problems, propose relevant solutions and minimise exposure to risk.

Developing Enterprising Leaders in a Global World

This module aims to develop delegates’ awareness of recruitment strategies within a global context. Delegates will work on skills required for leadership, such as initiative, resourcefulness, communication and negotiation as being provided wtih tools to appropriately select, develop and manage teams in a constantly changing world.

Everyday Sustainability for Business

The benefits of sustainability are obvious but it does require a desire to suceed both at an individual and organisational level.  This module will take introduce delegates to the issues that arise when considering sustainability and how to incorporate it the daily workings of a business. Supplementary content includes sustainability focussed marketing, rewards and analysis.

Capstone Business Project

This independent research project draws upon the delegates’ skills and knowledge gained thus far. Delegates will be able to apply what they have learned to a scenario with the aim of adding value to an organisation and creating real world impact. This delegate driven project will address a current issue or opportunity in an organisational or industrial context. Projects can relate to a delegates’ current role or can be used to deepen their knowledge of different sectors or organisations.  Alternatively, delegates may wish to investigate possible entrepreneurial opportunities. Delegates will also need to complete a comprehensive business report. The report must develop an academically cohesive argument, testing the research question and critically reviewing the research approach and methods deployed.

Creativity, Innovation and Enterprise 5 ECTS

It is imperative that students are able to think creatively, solve problems, be entrepreneurial and intrapreneurial. This module focuses on the rapidly changing world around us and encourages delegates to question what they see and experience around them.  The aim is to enhance delegates’ creativity and enable them to discover new and improved ways of doing things.

Curiosity, Creativity and Research 5 ECTS

This module introduces delegates to the research process, the mindset of a researcher and, in particular, the idea of creativity in research and what it means to be a ‘creative researcher’. In this module, delegates will identify potential topics for their practice-based dissertation and explore these with the aid of creative thinking techniques. Research ideas can be refined and expressed in terms of clear research questions and objectives making use of the relevant literature and theoretical concepts.

Research in Action 5 ECTS

This module focuses on the nature, approaches, methods, tools and techniques of research within relevant disciplines from the business environment. It attempts to develop the skills and knowledge required to complete Master’s level research where the emphasis is on improving business processes and practice. The module is practically orientated towards the completion of a research proposal that will form the basis of the final practice-based project module.

Management Consultancy in a Global Environment 5 ECTS

This module is designed to develop professional consultancy skills by studying: organisational structure and culture; situational analysis and diagnosis; communication strategies for consulting; and group dynamics. With a focus on development of business research, client handling and project management skills, completion of this module will enable delegates to prepare a succinct and evidence based project plan that will be aligned to the strategic vision of an organisation and can be pitched to a client.

Strategic Management in a Global Environment 10 ECTS

This module challenges concepts of strategy – in scope, purpose and outcomes – and provides a practical guide to different approaches to strategic management. Also highlighted are: the international scope of strategic management; the globalisation of technology and markets; and the role of Big Data in decision making. Delegates will also consider the role of strategic alliances and international collaborations in establishing and nurturing competence for strategic advantage.

Creating and Delivering Customer Value 10 ECTS

This module introduces delegates to marketing strategies and their application. Delegates manage the marketing process throughout the module by taking part in a live, competitive business case.  The aim of the module is for delegates to create profit by delivering customer value.

Measuring and Enhancing Financial Performance 10 ECTS

This module focuses on the key drivers of financial performance metrics. It develops delegates’ understanding and knowledge of analytical tools used to assess the financial performance of firms. The module also introduces delegates to key concepts of business finance and the methods/tools used to assess the risks and viability of projects.

Global Operations and Logistics 5 ECTS

Efficient operation, delivery and management of resources are vital for a business to survive in a global environment.  This module explores the relationship between business functions, logistics, and supply chain management and will enable delegates to identify potential problems, propose relevant solutions and minimise exposure to risk.

Developing Enterprising Leaders in a Global World 10 ECTS

This module aims to develop delegates’ awareness of recruitment strategies within a global context. Delegates will work on skills required for leadership, such as initiative, resourcefulness, communication and negotiation as being provided wtih tools to appropriately select, develop and manage teams in a constantly changing world.

Everyday Sustainability for Business 5 ECTS

The benefits of sustainability are obvious but it does require a desire to suceed both at an individual and organisational level.  This module will take introduce delegates to the issues that arise when considering sustainability and how to incorporate it the daily workings of a business. Supplementary content includes sustainability focussed marketing, rewards and analysis.

Capstone Business Project 20 ECTS

This independent research project draws upon the delegates’ skills and knowledge gained thus far. Delegates will be able to apply what they have learned to a scenario with the aim of adding value to an organisation and creating real world impact. This delegate driven project will address a current issue or opportunity in an organisational or industrial context. Projects can relate to a delegates’ current role or can be used to deepen their knowledge of different sectors or organisations.  Alternatively, delegates may wish to investigate possible entrepreneurial opportunities. Delegates will also need to complete a comprehensive business report. The report must develop an academically cohesive argument, testing the research question and critically reviewing the research approach and methods deployed.

Ansökan till MBA

Anmälan och ansökan

Din ansökan behövs för att vi ska kunna göra en bedömning om din behörighet till utbildningen. Förutom att ansöka till utbildningen måste du också anmäla dig. Anmälan görs på denna sida via knappen Till anmälan.

Nedan beskriver vi hur du går tillväga för att ansöka till utbildningen.

Ansökningsförfarande

Ansökningsformulär finns längst ner på denna sida. Ansökan ska göras på engelska. Ansökningar behandlas löpande, och du får besked om preliminär antagning senast 10 dagar efter inkommen komplett ansökan.

Personuppgifter

Börja med att fylla i person- och kontaktuppgifter. Du kommer även behöva bifoga en kopia på två olika ID handlingar (körkort/pass/personbevis etc.)

Studiebakgrund

Under ”Higher educational degree” anger du samtliga eftergymnasiala studier som är relevanta för vår MBA-utbildning.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Arbetslivserfarenhet

Ange arbetslivserfarenhet med kort beskrivning av befattning/arbetsuppgifter som du anser vara relevant i sammanhanget.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Personligt brev

I ditt Personal Statement ska du beskriva varför du ansöker till utbildningen. Hur du avser att använda den i din karriär, samt övrig information som är du anser vara relevanta avseende dina möjligheter att antas till och klara av utbildningen. Ditt personliga brev kan vara maximalt 4 000 tecken inklusive blanksteg. Ditt personliga brev kommer även att användas för att bedöma dina engelskakunskaper.

Indikera finansiering

Vi ber dig också att indikera hur du avser att finansiera utbildningsavgiften. Notera att denna uppgift inte påverkar dina möjligheter att antas till utbildningen.

Ansökan är ej bindande

Notera att ansökan inte är bindande.

Skicka ansökan

Avslutningsvis klickar du på knappen Apply. Du får en bekräftelse på skärmen och per mail att vi har mottagit din ansökan.

Antagningsbesked

Senast 10 arbetsdagar efter att vi har mottagit din kompletta ansökan får du besked om du har antagits till utbildningen.

Erbjudande om utbildningsplats

Om du har antagits har du därefter 10 arbetsdagar på dig att bekräfta att du vill ha en plats i utbildningen.

The Scandinavian Executive MBA

 • The name must be identical to the name as printed on your current passport/ID i.e. in the same order. Surname is your last name and Given Name is your first and middle name (if any).
 • Note that all fields need to be filled out. If you do not have an "Address Line 2", put for example 'None'.
 • YYYYMMDD-XXXX
 • Passport, driving license or other personal identification document.
 • Passport, driving licence or other personal identification document.
 • Please upload a copy of your higher educational degree or equivalent

  Attach a copy of your higher educational degree in Swedish and English. If you don´t have a previous higher educational degree, please attach your CV to show relevant work experience.
 • Upload a copy of your degree transcript in Swedish.
 • Upload a copy of your degree transcript in English.
 • Please enter relevant employment details

 • Employer nameBrief job descriptionWhen did you start?When did you finish?Type of work 
 • Please describe why you would like to pursue the Scandinavian Executive MBA and other information you might want FEI to know. The statement should be a minimum of 1000 characters and a maximum of 4000 characters. Please note that the personal statement will also be used to assess and evaluate your English language writing level.
  Accepted file types: pdf, docx, doc.
 • Please indicate how you plan to finance the course fees?
 • Provide an indication of where you'd like to study, it is possible to make multiple options.
 • If you chose more than one place of study, provide a brief explanation of your plan.
 • Please note that this application is not binding. Applicants will be notified of their admission decision within 20 days. Denna ansökan är inte bindande. Sökande får antagningsbesked inom 20 dagar.

  After the admission decison has been made, accepted applicants have 10 working days to confirm their place on the course. Sökande som får ett erbjudande om en plats på kursen förväntas lämna besked inom 10 dagar.

Informationsmöten

Vill du ha mer information om utbildningen? Vid våra informationsmöten berättar vi om innehåll, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Du får chansen att träffa oss och ställa frågor. Anmäl dig redan idag!

Klicka här för att komma till våra informationsmöten.

Föreläsare

Valet av lärare och gästföreläsare har avgörande betydelse för ett MBA-programs kvalitet. De som ska förmedla kunskap ska vara i absolut toppklass med akademisk anseende på internationell nivå. De ska givetvis också ha förmågan att lära ut relevant kunskap på ett sätt som är anpassat till den kvalificerad deltagargrupp som studerar till en MBA.

I The Scandinavian MBA kommer de flesta lärare från svenska toppuniversitet. De anlitas av FEI för att leverera kurser inom sina specialområden där de också är forskningsaktiva.

Information in English

FEI offers an MBA programme for students who are looking to develop their management skills. We have gathered an elite group of Scandinavian researchers and lecturers to provide a first-rate course. The course is in English and the skills, knowledge and qualification you will gain are highly prized on the international market.  This executive programme is taught on a part-time basis over 24 months so that students can continue working whilst participating. The classes will be provided via FEIFLEX, our market leading Edtech solution, which allows students to engage actively, regardless of where they are in the world.

Are you thinking about an MBA?

FEI has been offering MBA programmes for over 25 years and was one of the pioneers in Sweden in holding English courses with an international focus. Over the years, we have gathered a wealth of knowledge and experience.

You will be able to find a multitude of courses that are marketed as “MBA” or “Master level”. These are not protected definitions, meaning that you will see a large variation in the length, content and study demands of these courses. The addition of “Executive” is also used in different ways. Sometimes it is a way of saying that your studies will not yield an academic degree. Here at FEI, we take ‘executive’ to mean an academic programme that is aimed at students already in managerial positions who intend to continue working during their studies.

Experience tells us that an MBA is important in order to advance your career. This is however only true if the MBA is rigorously tailored to the needs of our students.

What are then the key factors? We believe that an MBA  should be designed for working professionals who want to expand their knowledge, develop their careers and future-proof their skills. We, therefore, think the following criteria are key:

 • content should be relevant, up-to-date and immediately transferrable;
 • academics teaching the course should be at the top of their fields and internationally respected;
 • delivery of the course should be tailored to fit round a demanding job and hectic home life
 • participants should benefit from each other’s knowledge and background in a demanding, but creative and open, environment
 • successful completion of the course should result in academic credits and a postgraduate university degree

We have designed The Scandinavian Executive MBA with these principles in mind. If they live up to your expectations of an MBA, then we encourage you to sign up for one of our digital meetings where you can learn more about the course and raise any questions you might have. You are of course also welcome to contact me and my colleagues directly.

Magnus Rolf, CEO FEI

Overview

A modern course in management

Our MBA has a clear Scandinavian connection, being tailored for people who want to conduct business in or with Scandinavian companies. In keeping with the innovative spirit that Sweden is known for, we ensure that the course is relevant and incorporates modern business values. Our aim is to provide you with expertise in management for the corporate world not just of today but also of the future.

Flexible studies in Stockholm, Alicante, London and online with FEIFLEX

The programme is delivered via FEIFLEX – a leading edtech solution that combines traditional lectures with online studies. FEIFLEX increases the efficiency of learning and allows you to fit your studies comfortably around your existing life.

Student group interraction will occurr a few times a month.  This can be done by attending our premises in Stockholm, Alicante, London or online using FEIFLEX. In between these sessions, there will be online webinars which students can access through FEIFLEX wherever is most convenient.

Who should apply?

The course is aimed at candidates who either have or aim to have a managerial position with responsibility for staff and/or profitability. We also expect you to be ambitious and dedicated, taking responsibility for yourself and adding value to group assignments.

Prior to applying, candidates are required to have either an undergraduate university degree in any subject or other suitable education in combination with relevant professional experience. The recommended minimum age of applicants is 27. Applications are made online and should include two references. Finally, your English needs to be good enough to cope with all course materials and interactions being in English.

Course content

The programme comprises ten modules (each constituting either five or ten ECTS) and a final dissertation in the form of a management project (20 ECTS). The dissertation should, ideally, be linked or relevant to the company you work for.

Modules ECTS
Creativity, Innovation and Enterprise 5
Curiosity, Creativity and Research 5
Research in Action 5
Management Consultancy in a Global Environment 5
Strategic Management in a Global Environment 10
Creating and Delivering Customer Value 10
Measuring and Enhancing Financial Performance 10
Global Operations and Logistics 5
Developing Enterprising Leaders in a Global World 10
Everyday Sustainability for Business 5
Capstone Business Project 20
Total 90

ECTS is the ‘European Credit Transfer and Accumulation System’ and is the common system  used at Swedish and other European universities.

Two course starts per year

The Scandinavian Executive MBA starts every year in January and September.

Postgraduate university degree

Successful completion of the course will result in you receiving a postgraduate degree: Master of Business Administration (International Management). The degree is presented by FEI’s British collaboration partner.

Our internationall collaborating partners are established public universities recognised globally including by the Swedish Council for Higher Education (UHR).

Facts

 • High quality international MBA with Scandinavian roots
 • Lectures and tutoring by leading Swedish and international academics
 • Length of studies – 24 months part-time
 • Provides broad and relevant expertise for candidates in managerial positions
 • The programme is conducted in English
 • Content and execution is provided within a Scandinavian framework
 • Research-based course content using the latest in business studies
 • Leads to a postgraduate degree: Master of Business Administration (International Management)
 • Innovative hybrid delivery that minimises time off from work
 • Total flexibility – choose to participate from Stockholm, London or live online.
 • Opportunities to connect studies with your place of employment, via projects and the final dissertation
 • Reasonable tuition fee and several options for financing

Course content

Creativity, Innovation and Enterprise 5 ECTS

It is imperative that students are able to think creatively, solve problems, be entrepreneurial and intrapreneurial. This module focuses on the rapidly changing world around us and encourages delegates to question what they see and experience around them.  The aim is to enhance delegates’ creativity and enable them to discover new and improved ways of doing things.

Curiosity, Creativity and Research 5 ECTS

This module introduces delegates to the research process, the mindset of a researcher and, in particular, the idea of creativity in research and what it means to be a ‘creative researcher’. In this module, delegates will identify potential topics for their practice-based dissertation and explore these with the aid of creative thinking techniques. Research ideas can be refined and expressed in terms of clear research questions and objectives making use of the relevant literature and theoretical concepts.

Research in Action 5 ECTS

This module focuses on the nature, approaches, methods, tools and techniques of research within relevant disciplines from the business environment. It attempts to develop the skills and knowledge required to complete Master’s level research where the emphasis is on improving business processes and practice. The module is practically orientated towards the completion of a research proposal that will form the basis of the final practice-based project module.

Management Consultancy in a Global Environment 5 ECTS

This module is designed to develop professional consultancy skills by studying: organisational structure and culture; situational analysis and diagnosis; communication strategies for consulting; and group dynamics. With a focus on development of business research, client handling and project management skills, completion of this module will enable delegates to prepare a succinct and evidence based project plan that will be aligned to the strategic vision of an organisation and can be pitched to a client.

Strategic Management in a Global Environment 10 ECTS

This module challenges concepts of strategy – in scope, purpose and outcomes – and provides a practical guide to different approaches to strategic management. Also highlighted are: the international scope of strategic management; the globalisation of technology and markets; and the role of Big Data in decision making. Delegates will also consider the role of strategic alliances and international collaborations in establishing and nurturing competence for strategic advantage.

Creating and Delivering Customer Value 10 ECTS

This module introduces delegates to marketing strategies and their application. Delegates manage the marketing process throughout the module by taking part in a live, competitive business case.  The aim of the module is for delegates to create profit by delivering customer value.

Measuring and Enhancing Financial Performance 10 ECTS

This module focuses on the key drivers of financial performance metrics. It develops delegates’ understanding and knowledge of analytical tools used to assess the financial performance of firms. The module also introduces delegates to key concepts of business finance and the methods/tools used to assess the risks and viability of projects.

Global Operations and Logistics 5 ECTS

Efficient operation, delivery and management of resources are vital for a business to survive in a global environment.  This module explores the relationship between business functions, logistics, and supply chain management and will enable delegates to identify potential problems, propose relevant solutions and minimise exposure to risk.

Developing Enterprising Leaders in a Global World 10 ECTS

This module aims to develop delegates’ awareness of recruitment strategies within a global context. Delegates will work on skills required for leadership, such as initiative, resourcefulness, communication and negotiation as being provided wtih tools to appropriately select, develop and manage teams in a constantly changing world.

Everyday Sustainability for Business 5 ECTS

The benefits of sustainability are obvious but it does require a desire to suceed both at an individual and organisational level.  This module will take introduce delegates to the issues that arise when considering sustainability and how to incorporate it the daily workings of a business. Supplementary content includes sustainability focussed marketing, rewards and analysis.

Capstone Business Project 20 ECTS

This independent research project draws upon the delegates’ skills and knowledge gained thus far. Delegates will be able to apply what they have learned to a scenario with the aim of adding value to an organisation and creating real world impact. This delegate driven project will address a current issue or opportunity in an organisational or industrial context. Projects can relate to a delegates’ current role or can be used to deepen their knowledge of different sectors or organisations.  Alternatively, delegates may wish to investigate possible entrepreneurial opportunities. Delegates will also need to complete a comprehensive business report. The report must develop an academically cohesive argument, testing the research question and critically reviewing the research approach and methods deployed.

Financing

There are three options of financing relevant for the Scandinavian Executive MBA

Your employer pays the tuition fee

This is the most common type of financing at FEI. The tuition fee is divided into two parts and billed on an annual basis. 50% at the start of the course and 50% at the start of the second year.

The individual pays the tuition fee

Private financing is not an issue for gaining your MBA. This case also divides the tuition fee and bills it as per above.

The individual pays the tuition fee using a FEI student loan

As an individual you can apply to pay the tuition fee in instalments via a FEI student loan. You apply for this loan in conjunction with your application to the programme. The maximum period of payment is five years. Interest rates are very competitive, currently 0.99%. Payments are made via direct debit on a monthly basis starting with the starting month of the course.

Faculty

The lecturers and guest lecturers are central to the quality of an MBA programme. It is imperative that the people who teach you are leaders in their fields and internationally recognised for their academic work. They also need to teach in a manner suitablle for the highly qualified students that pursue an MBA.

Most of the teaching staff on the Scandinavian MBA are from the top Swedish universities. They are retained by FEI to give courses associated with their areas of expertise and ongoing research.

What is FEIFLEX?

FEIFLEX is our unique Edtech concept that offers students complete freedom over how they want to experience their course. FEIFLEX combines the best aspects of traditional classroom teaching and distance learning. It offers benefits for all course participants regardless of how you choose to study, whether it is on site with us, from home, from the office or on a trip.

FEIFLEX allows lessons to be conducted in our dynamic classrooms whilst also being broadcast in real-time. With each lesson you have the option of participating either directly on site or remotely from any location that suits you. Additionally, as the lessons are recorded you can review them afterwards as often as you like!

Read more about FEIFLEX

Så här tycker våra kursdeltagare
Rasmus Olofsson

Rasmus Olofsson har haft flera olika yrkesroller på Scanias moderbolag. Bland annat har han arbetat med strategisk planering, som  projektledare,  teamleader och inom  kommersiella områden som ansvarar för Scanias globala offertsystem....

Läs mer

Som ansvarig för samhällskontakter på Irisgruppen arbetar Jonas med frågor som rör utvecklingen av utbildning och arbetsmarknad. Tidigare arbetade han mest operativt men efter att han nyligen avslutade den kvalificerade...

Läs mer

+