Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

The Scandinavian Executive MBA

FEI erbjuder ett MBA-program för dig som efterfrågar kvalificerad kompetensutveckling i din chefsroll. Vi har samlat en elitgrupp av skandinaviska forskare och lärare för att erbjuda en utbildning av högsta klass. Studierna genomförs på engelska och du får både kunskaper och en examen med internationell gångbarhet. Detta Executive-program ges på deltid över 24 månader parallellt med din karriär. Studierna bedrivs genom FEIFLEX, vår ledande EdTech-lösning som gör dig digitalt närvarande i föreläsningssalen var du än befinner dig geografiskt.

Nästa kursstart
31 augusti 2020
Omfattning

2 års deltidsstudier

Funderar du på en MBA?

FEI har erbjudit MBA-utbildningar i över 25 år och var en av pionjärerna i Sverige när det gäller helt engelskspråkiga program med internationell inriktning. Vi har samlat på oss betydande erfarenhet och kunskap under årens lopp.

Utbudet av utbildningar som marknadsförs med MBA- eller Master-stämpel är mycket stort. Vare sig MBA eller Master är någon skyddad examensbeteckning, följaktligen kan omfattning, innehåll och studiekrav variera ordentligt. Dessutom används tillägget Executive olika. Det kan ibland vara en omskrivning för att studierna inte leder till akademisk examen. Hos oss betyder Executive en akademisk utbildning som vänder sig till deltagare som har en kvalificerad befattning och som studerar parallellt med arbetet.

Vi vet av erfarenhet att en MBA betyder mycket för karriären men det måste vara en utbildning med substans och seriositet som passar just dig.

Vad är viktigt att tänka på? Vi anser att en MBA – Master of Business Administration – ska vara utformad för yrkesverksamma som vill utvecklas, främja sin karriär och framtidssäkra sina färdigheter. Vi är av åsikten att en MBA ska väljas utifrån följande:

 • innehåll ska vara relevant, aktuellt och möjligt att omgående tillämpa i praktiken
 • lärarna ska vara i absolut toppklass med akademisk anseende på internationell nivå
 • studieupplägget och leveranssättet ska passa den som har ett krävande arbete och hektiskt hemmaliv
 • programdeltagarna ska ha utbyte av varandra i en prestigelös och kreativ men också krävande studiemiljö
 • studierna ska ge akademiska poäng och akademisk examen som möjliggör forskarstudier i framtiden för den som önskar

 

Vi har utformat The Scandinavian Executive MBA med utgångspunkt i dessa principer. Om de överensstämmer med dina tankar och krav på en framtida MBA föreslår jag att du anmäler dig till en av våra digitala träffar då vi informerar om utbildningen och du har möjlighet att ställa frågor i realtid. Du kan givetvis också kontakta mig och mina kollegor direkt.

– Magnus Rolf, vd på FEI

Informationsmöte

Vill du veta mer om våra utbildningar och kurser? På våra informationsmöten berättar vi om innehållet, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns.

Anmälan görs här.

Översikt

Modern managementutbildning

Denna internationella MBA-utbildning har en tydlig skandinavisk förankring. Den är skräddarsydd för dig vill göra affärer i eller med skandinaviska företag eller för dig som helt enkelt söker ett MBA-program som vilar på en värdegrund som känns relevant och modern. Vår ambition är att ge dig kunskaper i management för dagens och framtidens näringsliv, där CSR-frågor som miljö, hållbarhet och jämlikhet har självklart utrymme i kursplanerna.

Flexibla studier i Stockholm, London och med FEIFLEX

Programmet ges med FEIFLEX – en ledande EdTech-lösning som kombinerar traditionella lektioner och studier online. FEIFLEX effektiviserar inlärningen och ger dig stora möjligheter att skapa en skräddarsydd lösning som passar just din livssituation.

I denna deltidsversion av programmet kan du välja var du vill studera. Samlingar sker under en till två dagar i månaden: Välj att närvara i Stockholm, London eller helt online via FEIFLEX. Mellan samlingarna sker studierna online via webinarier, du kan medverka aktivt var du är befinner dig.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har eller siktar på en chefsbefattning med personal- och/eller lönsamhetsansvar. Vidare förutsätts personlig drivkraft och engagemang samt en förmåga att ta såväl individuellt ansvar som att konstruktivt bidra i gruppbaserade övningar och arbeten.

Det teoretiska antagningskravet är en akademisk grundexamen oberoende av ämne eller annan lämplig eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Den rekommenderade minimiåldern vid ansökan är 27 år. I den digitala ansökan ska två referenser lämnas. Slutligen förutsätts tillräckliga kunskaper i engelska.

Kursinnehåll

Programmet innefattar tio delkurser (varje kurs ger endera 5 eller 10 ECTS) samt ett avslutande examensarbete i form av ett managementprojekt (20 ECTS). Examensarbetet (“D-uppsatsen”) kan med fördel kopplas till den egna arbetssituation.

Modules ECTS
Creativity, Innovation and Enterprise 5
Curiosity, Creativity and Research 5
Research in Action 5
Management Consultancy in a Global Environment 5
Strategic Management in a Global Environment 10
Creating and Delivering Customer Value 10
Measuring and Enhancing Financial Performance 10
Global Operations and Logistics 5
Developing Enterprising Leaders in a Global World 10
Everyday Sustainability for Business 5
Capstone Business Project 20
Total 90

 

ECTS står för European Credit Transfer and Accumulation System, det gemensamma systemet för högskolepoäng som tillämpas vid svenska och övriga europeiska universitet.

Två utbildningsstarter per år

The Scandinavian MBA startar årligen i januari respektive september.

Akademisk examen

Studierna leder till en akademisk påbyggnadsexamen: Master of Business Administration (International Management). Examen utfärdas av FEI:s samarbetspartner London South Bank University.

 

Fakta

 • Högkvalitativ internationell MBA med skandinaviska förtecken
 • Undervisning och handledning av ledande svenska och internationella akademiker
 • Utbildningslängd 24 månader deltidsstudier
 • Ger breda och relevanta kunskaper för deltagare i ansvarsbefattningar
 • Utbildningsspråket är engelska
 • Kursinnehåll och angreppssätt utgår i en skandinavisk värdegrund
 • Aktuellt forskningsbaserat innehåll med de senaste rönen
 • Leder till akademisk examen: Master of Business Administration (International Management)
 • Innovativt upplägg som minimerar arbetstidsfrånvaro
 • Samlingar en till två dagar i månaden: Välj att närvara i Stockholm, London eller online
 • Interaktiva webinarier varje vecka
 • Mycket goda möjligheter att koppla till den egna arbetssituationen via projektarbeten och det avslutande examensarbetet
 • Rimlig kursavgift och flera möjliga finansieringsalternativ

Finansiering

Tre former av finansiering är relevanta för The Scandinavian MBA

Arbetsgivaren betalar avgiften mot faktura

Detta är den vanligaste finansieringsformen vid studier på FEI. Kursavgiften delas upp och faktureras arbetsgivaren årsvis, 50 % i samband med starten och 50 % vid andra årets början.

Deltagaren betalar avgiften mot faktura

Privatfinansiering av kursavgiften är inget hinder för att få akademisk examen efter avslutade studier. Även i detta fall delas avgiften upp och faktureras enligt ovan

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av FEI Studielån

Som egenföretagare eller privatperson kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån i samband med att du ansöker till utbildningen. Amorteringstiden är maximalt fem år. Räntan är mycket konkurrenskraftig. Betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för utbildningssstart.

Kursinnehåll

Creativity, Enterprise and Innovation

The module focuses on the rapidly changing world around us, it is imperative that students are able to think creatively, problem solve and create advantage for themselves (be entrepreneurial) and for the businesses they may work for (be intrapreneurial). The module encourages students to question what they see and experience around them with an aim to enhance their creativity and to discover new and improved ways of doing things.

Curiosity, Creativity and Research

This module introduces students to the research process, the mindset of the researcher and in particular to the idea of creativity in research and what it means to be a ‘creative researcher’. In this module, students will identify potential topics for their practice-based dissertation and explore these with the aid of creative thinking techniques. In this way their research ideas can be refined and expressed in terms of clear research questions and objectives making use of the relevant literature and theoretical concepts.

Research in Action

The module focuses on the nature, approaches, methods, tools and techniques of research within relevant disciplines from the business environment. In doing so it attempts to develop the skills and knowledge required to complete Master’s level research where the emphasis of the research is in improving  aspects of business process and business practice. Thus the module is practically oriented towards the completion of a research proposal that will form the basis of the final practice-based project module.

Management Consultancy in a Global Environment

This module is designed to develop professional consultancy skills by studying organisational structure and culture, situational analysis and diagnosis, communication strategies for consulting and group dynamics.

Focusing on the development of business research; client handling and project management skills, completion of this module will  enable students to prepare a succinct, clear, evidence based, persuasive consultancy led project plan, aligned to the strategic vision of an organisation and which they are able to effectively pitch to a client.

Strategic Management in a Global Environment

This module challenges concepts of strategy, its scope, purpose and outcomes and provides a practical outline of a number of different approaches to strategic management. The module also highlights the international scope of strategic management, the globalisation of technologies and markets, the role of Big Data in decision making and looks at the role of strategic alliances and international collaborations in establishing and nurturing competence for the achievement of strategic advantage.

Creating and Delivering Customer Value

The module introduces the principles of marketing strategy and explores their application. Students manage the marketing process throughout the module by taking part in a live, competitive business case, creating profit by delivering customer value.

Measuring and Enhancing Financial Performance

The module adopts the perspective of a critical user of corporate financial reports and focuses on the key drivers of financial performance metrics. It develops students’ understanding and knowledge of the analytical tools that are used to assess the financial performance of firms. The module also exposes students to some of the key concepts of business finance and introduces students to the methods/tools used to assess the risks and viability of value enhancing contracts and projects.

Global Operations and Logistics

The development of strategic priorities to deliver business in a global environment and the efficient management of resources and operations to support strategies is vital as firm’s endeavor to remain competitive. This module explores the relationship between business functions, logistics, and supply chain management and will enable students to identify the causes of operation and logistics problems and propose relevant solutions, minimising exposure to risk.

Developing Enterprising Leaders in a Global World

The module aims to develop students’ awareness of strategic aspects of planning, recruiting, selecting, motivating, retaining, and managing individual and team performance within a global context. Emphasis is placed on managing virtual and inter-cultural teams. A key component of this module is that it assumes that the learners will become future leaders in organisations and in this sense seeks to develop their enterprising skills, such as initiative, resourcefulness, communication, negotiation, and an ability to select, develop and manage teams in a constantly changing world.

Everyday Sustainability for Business

This module offers an alternative approach to everyday sustainability by making it pay for more than itself in everyday practice. It requires no knowledge of rocket science or a deep enthusiasm for “green” thinking. All it requires is a desire to succeed – both as an individual and as an organisation.

The sessions will take the student through auditing the current state, resolving problems, developing a workable strategy and its implementation. Supplementary content includes communications and marketing, rewards and world-class analysis techniques.

Capstone Business Project

This capstone, independent research project draws upon the students’ skills and knowledge gained thus far enabling application of learning to a scenario resulting in added value to an organisation and creating real world impact.

This student driven project must address a current issue or opportunity in an organisational or industrial context.  Projects can relate to a student’s current role or internship or students can use this opportunity to deepen their knowledge of different sectors or organisations thus make connections utilising the project as a vehicle to impress future employers creating a possible stepping stone to their next job. Alternatively they may wish to investigate possible entrepreneurial opportunities.

The module further develops students as business research experts via the completion of a comprehensive business report.

The report must develop an academically cohesive argument, demonstrating as appropriate the formulation and testing of research questions or hypotheses, critical review of the extant literature, justification for the research approach and methods deployed, focused research making use of relevant primary and secondary sources, documentation and presentation of results, and recommendations for action from the primary and secondary research.

In addition to a clear introduction and conclusion, an executive summary will take the place of an abstract.

Creativity, Innovation and Enterprise 5 ECTS

The module focuses on the rapidly changing world around us, it is imperative that students are able to think creatively, problem solve and create advantage for themselves (be entrepreneurial) and for the businesses they may work for (be intrapreneurial). The module encourages students to question what they see and experience around them with an aim to enhance their creativity and to discover new and improved ways of doing things.

Curiosity, Creativity and Research 5 ECTS

This module introduces students to the research process, the mindset of the researcher and in particular to the idea of creativity in research and what it means to be a ‘creative researcher’.  In this module, students will identify potential topics for their practice-based dissertation and explore these with the aid of creative thinking techniques.   In this way their research ideas can be refined and expressed in terms of clear research questions and objectives making use of the relevant literature and theoretical concepts.

Research in Action 5 ECTS

The module focuses on the nature, approaches, methods, tools and techniques of research within relevant disciplines from the business environment.  In doing so it attempts to develop the skills and knowledge required to complete Master’s level research where the emphasis of the research is in improving  aspects of business process and business practice. Thus the module is practically oriented towards the completion of a research proposal that will form the basis of the final practice-based project module.

Management Consultancy in a Global Environment 5 ECTS

This module is designed to develop professional consultancy skills by studying organisational structure and culture, situational analysis and diagnosis, communication strategies for consulting and group dynamics. Focusing on the development of business research; client handling and project management skills, completion of this module will  enable students to prepare  a succinct, clear, evidence based, persuasive consultancy led project plan , aligned to the strategic vision of an organisation and  which they are able to effectively pitch to a client.

Strategic Management in a Global Environment 10 ECTS

This module challenges concepts of strategy, its scope, purpose and outcomes and provides a practical outline of a number of different approaches to strategic management.  The module also highlights the international scope of strategic management, the globalisation of technologies and markets, the role of Big Data in decision making and looks at the role of strategic alliances and international collaborations in establishing and nurturing competence for the achievement of strategic advantage.

Creating and Delivering Customer Value 10 ECTS

The module introduces the principles of marketing strategy and explores their application. Students manage the marketing process throughout the module by taking part in a live, competitive business case, creating profit by delivering customer value.

Measuring and Enhancing Financial Performance 10 ECTS

The module adopts the perspective of a critical user of corporate financial reports and focuses on the key drivers of financial performance metrics. It develops students’ understanding and knowledge of the analytical tools that are used to assess the financial performance of firms. The module also exposes students to some of the key concepts of business finance and introduces students to the methods/tools used to assess the risks and viability of value enhancing contracts and projects.

Global Operations and Logistics 5 ECTS

The development of strategic priorities to deliver business in a global environment and the efficient management of resources and operations to support strategies is vital as firm’s endeavour to remain competitive. This module explores the relationship between business functions, logistics, and supply chain management and will enable students to identify the causes of operation and logistics problems and propose relevant solutions, minimising exposure to risk.

Developing Enterprising Leaders in a Global World 10 ECTS

The module aims to develop students’ awareness of strategic aspects of planning, recruiting, selecting, motivating, retaining, and managing individual and team performance within a global context. Emphasis is placed on managing virtual and inter-cultural teams. A key component of this module is that it assumes that the learners will become future leaders in organisations and in this sense seeks to develop their enterprising skills, such as initiative, resourcefulness, communication, negotiation, and an ability to select, develop and manage teams in a constantly changing world.

Everyday Sustainability for Business 5 ECTS

This module offers an alternative approach to everyday sustainability by making it pay for more than itself in everyday practice. It requires no knowledge of rocket science or a deep enthusiasm for “green” thinking. All it requires is a desire to succeed – both as an individual and as an organisation. The sessions will take the student through auditing the current state, resolving problems, developing a workable strategy and its implementation. Supplementary content includes communications and marketing, rewards and world-class analysis techniques.

Capstone Business Project 20 ECTS

This capstone, independent research project draws upon the students’ skills and knowledge gained thus far enabling application of learning to a scenario resulting in added value to an organisation and creating real world impact. This student driven project must address a current issue or opportunity in an organisational or industrial context.  Projects can relate to a student’s current role or internship or students can use this opportunity to deepen their knowledge of different sectors or organisations thus make connections utilising the project as a vehicle to impress future employers creating a possible stepping stone to their next job. Alternatively they may wish to investigate possible entrepreneurial opportunities. The module further develops students as business research experts via the completion of a comprehensive business report. The report must develop an academically cohesive argument, demonstrating as appropriate the formulation and testing of research questions or hypotheses, critical review of the extant literature, justification for the research approach and methods deployed, focused research making use of relevant primary and secondary sources, documentation and presentation of results, and recommendations for action from the primary and secondary research. In addition to a clear introduction and conclusion, an executive summary will take the place of an abstract.

Föreläsare

Valet av lärare och gästföreläsare har avgörande betydelse för ett MBA-programs kvalitet. De som ska förmedla kunskap ska vara i absolut toppklass med akademisk anseende på internationell nivå. De ska givetvis också ha förmågan att lära ut relevant kunskap på ett sätt som är anpassat till den kvalificerad deltagargrupp som studerar till en MBA.

I The Scandinavian MBA kommer de flesta lärare från svenska toppuniversitet. De anlitas av FEI för att leverera kurser inom sina specialområden där de också är forskningsaktiva.

Exempel på lärare, handldare och gästföreläsare som medverkar i The Scandinavian MBA:

 • Kent Thorén , PhD
 • Andreas Hatzigeorgiou, PhD
 • Jannis Angelis, PhD
 • Leon Caesarius, PhD
 • Jukka Hohenthal, PhD
 • Tommy Nederman
 • Joakim Netz, PhD
 • Johann Packendorff, PhD
 • Katerina Hellström, PhD
 • Monica Lindgren, PhD

 

 

 

Senast på FEI

Med start hösten 2020 kan studenter från både Sverige och hela världen välja FEI för att studera till en Higher National Diploma (HND) in Business.

Läs mer

Många företag uppmanar just nu sina anställda att jobba hemifrån, begränsa resande och möten. Då är FEI:s innovativa modell för kompetensutveckling särskilt relevant. Med FEIFLEX kan kursdeltagare välja att delta på lektioner från hemmet eller kontoret.

Läs mer

FEI följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Från och med onsdagen den 18 mars kommer därför all undervisning att ske digitalt via FEIFLEX.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+