Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Finansiell ekonom 120 hp

Högskolan Väst driver i samarbete med FEI en unik utbildning för dig som arbetar inom, eller vill växla karriär till, bank- och finanssektorn. Exempelvis som finansrådgivare/analytiker, finansekonom, portföljförvaltare eller värdepappersmäklare. Du får breda kunskaper i företagsekonomi, juridik och nationalekonomi med särskilt fokus på finansiell ekonomi. Leveransformen är FEIFLEX. Detta är en uppdragsutbildning som kan köpas av företag och organisationer. Studierna leder till Högskoleexamen vid Högskolan Väst och är direkt påbyggnadsbar till Civilekonom.

Nästa kursstart
8 december 2021
Omfattning

2,5 år

Översikt

Om utbildningen

Denna utbildning utgör en utmärkt grund för dig som arbetar inom bank och finans eller vill karriärväxla till denna bransch, exempelvis som:

 • Finansrådgivare/analytiker – där du analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher.
 • Finansekonom – arbetar med att låna upp pengar och låna ut och placera kapital i olika värdepapper.
 • Portföljförvaltare – kapitalförvaltning hos en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag.
 • Värdepappersmäklare – ger kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper.

Utbildningen är direkt påbyggnadsbar till Civilekonom, kandidatexamen inom företagsekonomi med huvudområde finansiell ekonomi.

Innehåll

Utbildningens första del ger en stabil grund inom, företagsekonomi, juridik och nationalekonomi inklusive delkursen Finansiell ekonomi, 7,5 hp. I del två fördjupas kunskaperna inom finans, här ingår bland annat Corporate Finance, 7,5 hp samt Investeringsanalys och portföljhantering, 7,5 hp. I det avslutande examensarbetet har deltagaren möjlighet att fokusera på ett ämnesområde som med fördel kan kopplas till deltagarens arbete eller bransch.

Akademiska studier

De akademiska studierna vid FEI är särskilt anpassade för dig i karriären. Du läser tillsammans med andra ambitiösa yrkesmänniskor från en rad olika företag och organisationer. Angreppssättet utgår från att du har samlat på dig erfarenheter i ditt yrkesliv och du är bekant med ett företags villkor och möjligheter .

Omfattning

Finansiell ekonom 120 hp består av två delar som genomförs under cirka två och ett halvt år.

De bästa lärarna

Högskolan Väst har handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Högskolepoäng och högskolexamen

Finansiell ekonom 120 hp har den unika fördelen att den leder till Högskoleexamen i företagsekonomi. Detta är möjligt genom samarbete med Högskolan Väst. Utbildningen omfattar sammanlagt 120 högskolepoäng. Det är en kvalitetsstämpel och ett viktigt bevis för både medarbetare och arbetsgivare att kursinnehåll och genomförande uppfyller akademiska kriterier och krav. Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier till Civilekonom, kandidatexamen inom företagsekonomi med huvudområde finansiell ekonomi.

Utbilding på FEI

Du får även examen från FEI. FEI är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och vi har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Vi är kända för att lära ut handfast kunskap som direkt kan användas i arbetet. Många av våra alumni återfinns på ledande befattningar i företag och organisationer, i Sverige och utomlands. Med en utbildning på FEI står du väl rustad i din fortsatta karriär.

Fakta

Omfattning

2,5 års studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var sjunde vecka. Mellan passen läser du in litteratur och studerar online.

Utbildningsstarter

Finansiell ekonom ger dig flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till 6 gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller flera examinationsmoment, t ex:

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort)
 • Inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp
 • Muntlig presentation

Intyg och betyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat erhåller betyg och kursintyg från Högskolan Väst.

FEI-diplom

Efter godkänt resultat i samtliga delkurser får du ett diplom från FEI som bevis på avklarad utbildning.

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 120 högskolepoäng .

Högskoleexamen

Efter utbildningen kan deltagaren ansöka om en Högskoleexamen i företagsekonomi omfattande 120 högskolepoäng. Examen utfärdas av Högskolan Väst.

Avgift

Avgiften är 255 000 kr exkl. moms. Avgiften delas upp och faktureras vid tre tillfällen eller block.

Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid seminarier på FEI. Kursavgiften faktureras före vid tre tillfällen under utbildningens gång.

Eget företag? Delbetala med FEI Studielån från 4 358 kr/mån.

Antagningskrav

Vi välkomnar anmälningar från motiverade medarbetare som har arbetsgivarens stöd och backning. Vi rekommenderar att du har minst fem års arbetslivserfarenhet, helst längre. Vidare att du under utbildningstiden arbetar inom ekonomifunktionen på ett företag eller är verksam på en redovisnings- eller konsultbyrå. Din utbildningsbakgrund kan variera, det viktiga är att du har kapacitet att klara av studierna Det rekommenderade antagningskravet är allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola eller motsvarande. Finansiell ekonom är även relevant för dig som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Uppdragsavtal

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan kommer beställaren ombes att bekräfta villkoren.

För vem?

Din profil

Programmet vänder sig till dig som siktar på eller redan är på väg in i ansvarsbefattning inom bank- och finanssektorn, eller arbetar med finansiella frågor inom ramen för andra verksamheter. 

Teoretiska förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar en medarbetare som ska delta i utbildningen. Det finns således inga formella behörighetskrav för att antas.

Utbildningsbakgrunden kan därför variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen samt, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Praktiska förkunskaper

Utbildningarna vänder sig till en målgrupp som har arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar arbetsgivare att nominera medarbetare med minimum fem års erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare betydligt längre erfarenhet, genomsnittsåldern är 34 år).

Studiernas upplägg

Modernt och flexibelt med FEIFLEX

Hela utbildningen ges med FEIFLEX. Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete och att du också har ett liv utanför arbetet. En kurs omfattande 7,5 högskolepoäng genomförs under cirka sju veckor. Heldagspass inleder och avslutar kursen, däremellan ges veckovisa webinarier enligt följande modell:

 

Kurs 7,5 hp
Vecka Lektionsform Tid Var
1 Seminarium 09.00-16.00 Stockholm/Online
2 Webinarium 17.30-19.00 Online
3 Webinarium 17.30-19.00 Online
4 Webinarium 17.30-19.00 Online
5 Webinarium 17.30-19.00 Online
6 Webinarium 17.30-19.00 Online
7 Seminarium 09.00-16.00 Stockholm/Online
8 Tentamen 09.00-12.00 Stockholm/enl ök

 

Mellan passen förväntas du läsa litteratur och artiklar samt göra övningar och arbeten.

Live och inspelat

En stor fördel med FEIFLEX är att du alltid kan medverka aktivt, var du än väljer att befinna dig, i klassrummet på FEI eller på distans. Sammantaget får du lika mycket kontakttid med lärare, handledare och med studenter som i en ”vanlig” utbildning.

FEIFLEX innebär dessutom att alla lektioner spelas in och går att se i efterhand, när och var  du vill. Det är en stor fördel. Du kanske vill repetera ett avsnitt för att förstärka inlärningen eller behöver ta igen en lektion som du inte har haft möjlighet att delta på.

Kursinnehåll del 1, 60 hp

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt.

Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsföring, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om marknader och marknadsföring. Deltagaren ska känna till marknadsföringens teoretiska grunder och vara väl förtrogen med marknadsföringens grundläggande begrepp och modeller. Vidare ska deltagaren kunna återge och förklara dessa grundläggande begrepp och modeller samt kunna tillämpa de grundläggande principerna för marknadsplanering på ett givet problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Finansiell ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs är en grundläggande kurs inom finansiell ekonomi. Den ger kunskaper om finansiell ekonomi samt de finansiella marknaderna, finansiella instrument och finansiella institutioner. Målet är bland annat att man ska kunna tillämpa dessa kunskaper på aktuella problem samt kunna tillägna sig fortsättningskurser i finansiell ekonomi, utifrån tillräckliga kunskaper och färdigheter i ämnet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Organisations- och vetenskapsteori, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs tar upp och behandlar teorier för organisationsutveckling generellt. Den utgår från en historisk analys av hur organisationsrecept genereras samt från vetenskapliga tolkningar av hur man kan klassificera organisationskoncept och vilken tillämpbarhet dessa kan ha.

I kursen behandlas även de drivkrafter som ligger bakom genereringen av organisationskoncept. Kursen tar också upp etiska och moraliska ställningstaganden med avseende på organisationsutveckling.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Mikroekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen ska deltagaren ska behärska grundläggande begrepp och metoder samt kunna genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Vidare ska kursdeltagaren kunna beräkna alternativkostnaden och förklara vad som påverkar efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt betydelsen för pris och kvantitet. Hen ska också förstå begreppet elasticitet och grunden för konsumenternas efterfrågan, d.v.s. nyttoteorin och indifferenskurvor.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Kursinnehåll del 2, 60 hp

Tillämpad statistik – att samla och sammanfatta data, 7,5 hp

Om kursen

Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre. När datamaterialet väl är insamlat kommer det spännande momentet att sammanfatta materialet – bekräfta förväntade mönster och kanske finna nya. Den beskrivande statistiken kan ge nya tankar och idéer som kanske ingen tänkt på tidigare. Kursen innehåller två datorlaborationer där man guidas i det statistiska detektivarbetet med anvisningar och handledning.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Investeringsanalys och portföljhantering, 7,5 hp

Om kursen

Kursen utrustar dig med färdigheterna för att få tillgång till aktuella frågor och debatter som omfattas av både media och mer specialiserade finansiella tidskrifter. Oavsett om du planerar att bli en investeringsspecialist eller en sofistikerad individuell investerare, kommer du att finna dessa färdigheter avgörande i dagens snabbt utvecklande omvärld.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Makroekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Makroekonomi behandlar frågor samhällsekonomiska frågor som inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet och tillväxt. Kursen är relevant för alla som behöver en bred förståelse för hur den svenska ekonomin fungerar och hur företag ska förhålla sig till förändringar i dess omvärld.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning och finansiell styrning. Centrala begrepp som berör området investeringsbedömning och finansiering står i fokus tillsammans med kunskap om hur företag kan finansiera sin verksamhet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Externredovisning II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger vidare på och utvecklar de kunskaper som inhämtades i Externredovisning. Efter kursen ska deltagaren ha fördjupad kunskap inom årsredovisning och bokslut i aktiebolag, samt även kunskaper inom koncernredovisning, räkenskapsanalys och finansiering.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Corporate Finance, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs tillhör området företagsfinansiering. Målet är att du ska kunna kommunicera egna analyser av fenomen inom företagsfinansiering. Kursen går bland annat igenom riskhantering, optimalt portföljval, samband mellan avkastning på eget kapital och varierande kapitalstruktur samt finansiell planering på lång och kort sikt i företaget, för att lösa problem relaterade till företagsfinansiering.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha förståelse för hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller i organisationen. Deltagaren lär sig också om organisationssystemet utifrån individ- och grupperspektiv och som en förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen ska också kunna förstås liksom ledarskapets värdegrunder. Ett mål är också att deltagaren ska få insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi, 7,5 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att studenten ska nå teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att skriva ett självständigt arbete med akademisk prägel. Kursen examinerar de nationella målen för högskoleexamen i företagsekonomi.

 • Formulera och avgränsa problem
 • Söka relevant information och kritiskt granska undersökningsresultat
 • Planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt
 • Färdigställa en rapport och presentera den i muntlig och skriftlig form

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på egna initiativ och självständigt arbete av kursdeltagarna. De tränas att skriva sig igenom hela processen, med syftet att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att kunna presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.

I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till utbildningen/kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet skickas därefter till arbetsgivaren via e-post.

Det är viktigt att notera att utbildnings- /kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Högskolan Västs roll

Högskolan Väst är utbildningens avsändare, köparens avtalspart och således ytterst ansvarig för de kurser som erbjuds via samarbetet med FEI. Högskolan tillförsäkrar att kurserna uppfyller samma kvalitetskrav som de kurser som erbjuds inom den grundläggande högskoleutbildningen i Trollhättan.

Inom ramen för utbildningen är det Högskolan Väst som:

 • fastställer kursavgiften
 • utvecklar och fastställer kursplaner till samtliga kurser
 • bestämmer kursernas omfattning
 • beslutar om vilka lärare som ska undervisa i kurserna
 • bestämmer utformning av, nivå på och vilka frågor som ska ingå i tentamina, inlämningsuppgifter och annan examination
 • utser kursansvariga och examinatorer som examinerar kurserna
 • ansvarar för rättning
 • utfärdar högskolepoäng och kursbevis

FEI:s roll i utbildningen

FEI har lång erfarenhet av att erbjuda poänggivande akademiska utbildningar via samarbeten med svenska och utländska högskolor och universitet.

Genom avtal med Högskolan Väst är FEI utbildningsadministratör. För FEI:s del innebär det att vi hanterar marknadsföring, kundkontakter samt vissa praktiska frågorna kring utbildningen. Arbetsgivare och kursdeltagare är alltid välkomna att kontakta FEI. Vi svarar eller vidarebefordrar dina frågor till Högskolan Väst ifall det är frågor som rör Högskolans ansvarsområden.

Finansiering & rabatter

Studier på FEI är en investering i kompetens.

Studier på FEI är en betydande investering som ska ge avkastning i många år. Utbildningar på FEI är omfattande och ger rejäla kunskaper som har ett avgörande värde i kursdeltagarens fortsatta karriär.

Volym- och avtalsrabatter för arbetsgivare

FEI erbjuder flera möjligheter till rabatter för företag, organisationer och offentliga verksamheter som vill ta ett samlat grepp kring sin kompetensutveckling. Volymrabatt utgår om flera medarbetare anmäls till utbildningen, vi ger också avtalsrabatt till trogna kunder. Kontakta Jon Lindsmyr jon.lindsmyr@fei.se för mer information om dessa möjligheter.

Avgiften uppdelad på tre faktureringstillfällen

Utbildningen sträcker sig alltid över flera kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid tre tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivaren måste stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Högskolan Väst som garanterar utbildningens akademiska examination. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för en tredjedel i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

 

Så här tycker våra kursdeltagare

Fil kand 180 hp med inriktning finansiell ekonomi är en utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i finansiell ekonomi, företagsekonomi och ledarskap. Studierna leder till 180 högskolepoäng och en...

Läs mer

Högskolan Väst driver i samarbete med FEI en akademisk generalistutbildning som ger 60 högskolepoäng och omfattar cirka ett års studier parallellt med arbetet. Du får breda kunskaper i företagsekonomi inklusive...

Läs mer

+