Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Fastighetsmäklare 120 hp

Högskolan Väst i samarbete med FEI erbjuder inga nya starter för uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp under hösten 2022.

Samtliga deltagare som för närvarande studerar en pågående utbildning får chansen att avsluta utbildningen i enlighet med ingångna avtal.

FEI har som målsättning att kunna erbjuda utbildningen igen inom kort men då med en ny samarbetspartner.

Vänligen kontakta oss vid frågor eller lämna en intresseanmälan nedan.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

17-22 månader. FEIFLEX: Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante & online.

Avgift 270 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Nyheter under 2022

FEI och Högskolan Väst har under våren 2022 valt att avsluta ett långt och nära samarbete. Det praktiska samarbetet kommer att ”fasas ut”, men det innebär samtidigt att inga nya avtal avseende uppdragsutbildning till fastighetsmäklare kan tecknas från och med mitten av maj 2022.

FEI jobbar för att kunna erbjuda uppdrasutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp igen inom kort, men då med en ny samarbetspartner. Arbetet är inlett och vi hoppas kunna återkomma med information under hösten 2022.

Alla som går en redan påbörjad uppdragsutbildning till fastighetsmäklare vid Högskolan Väst i samarbete med FEI kommer att ha möjlighet att avsluta densamma i enlighet med ingångna avtal.

Översikt

Om utbildningen

FEI utbildade blivande fastighetsmäklare redan på 1990-talet under dåvarande regelsystem. Den nuvarande uppdragsutbildningen med Högskolan Väst som huvudman har erbjudits sedan 2015. Många av  av dagens etablerade och framgångsrika mäklare har således fått sin utbildning via FEI.

Numera regleras branschen av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

I FMI:s bestämmelser anges att för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. FEI har mycket lång erfarenhet av samarbeten med svenska och utländska högskolor och universitet. I denna utbildning samarbetar vi med Högskolan Väst. Tillsammans erbjuder vi en modern utbildning för morgondagens fastighetsmäklare.

Utbildningen utgår i FMI:s krav på huvudsakligt innehåll och fördelning. Här ingår givetvis specialiserade kurser inom de områden som är specifika för att jobba som fastighetsmäklare men även allmänna kurser i bland annat juridik och företagsekonomi. Tillsammans med våra högskolepartners har vi utformat en utbildning med ett slagkraftigt och väl avvägt innehåll för att ge dig en stabil kunskapsbas i din yrkesutövning.

Kurser hp
Fastighetsförmedling, introduktion  7,5
Fastighetsförmedling, kommunikation och etik 7,5
Fastighetsförmedling, ekonomi 7,5
Fastighetsförmedling, juridik  7,5
Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik 7,5
Juridisk översiktskurs 15
Byggnadsteknik  7,5
Fastighetsrätt  15
Fastighetsvärdering  7,5
Bostadsrätt 7,5
Verksamhets- och ekonomistyrning 7,5
Försäljning, förhandling och dialogkonst 7,5
Externredovisning 7,5
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5
Summa högskolepoäng 120

För vem?

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma, exempelvis medarbetare i fastighetsmäklarföretag, bank, fastighetsbolag eller liknande.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet).

Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Modernt och flexibelt studieupplägg med FEIFLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete – och att du också har ett hektiskt liv utanför arbetet. Utbildningens stomme utgörs därför av heldagspass i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante (Spanien) eller online var tredje till sjunde vecka (beroende på vilken studietakt du väljer). Utöver dessa pass genomförs direktsända webinarier en till två dagar i veckan på tidig kvällstid (kl. 17.30-19.00). Litteraturinläsning, inspelat material, självstudier och hemuppgifter mellan passen tillkommer.

All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via FEIFLEX. Det vill säga, lektionerna äger rum på FEI men sänds också direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Du kan därför vid varje enskilt tillfälle välja om du vill vara på plats i FEI:s lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante eller medverka online i realtid var du än befinner dig. FEIFLEX innebär att du får lika mycket kontakttid med lärare, handledare och andra deltagare som vid en ”vanlig” utbildning.

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar 17 till 22 månaders studier beroende av hur intensivt du vill studera. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Notera att vid kortare studietid läser du ofta parallella kurser vilket innebär fler lektioner per vecka, du får också räkna med att kurser då är förlagda till sommarmånaderna. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Många utbildningsstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till åtta gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

De bästa lärarna

Högskolan Väst har tillsammans med FEI handplockat de bästa lärarna och gästföreläsarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på fyra block

Utbildningen sträcker sig alltid över flera kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivaren måste stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Högskolan Väst som garanterar utbildningens akademiska examination. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Alicante.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Kursinnehåll

Kursinnehållet i Fastighetsmäklare 120 hp kombinerar företagsekonomi, juridik och specialistkurser för fastighetsmäklare.

Utbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att bli registrerad som fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarinspektionens krav. Kurserna omfattar antingen 7,5 eller 15 hp.

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs beskriver mäklarrollens möjligheter och utmaningar men belyser även begränsningar och etiska ställningstaganden. Vilka processer, regler, praxis och lagstiftning måste en fastighetsmäklare förhålla sig till och agera utifrån?

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet och tolkningssvårigheter med utgångspunkt i interaktionen mellan parterna i fastighetsförmedlingsprocessen och de frågeställningar som kan uppkomma.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Ekonomiska kunskaper är viktiga i en fastighetsmäklares yrkesutövning. Denna specialkurs utgår från att deltagaren kan läsa och förstå ett “vanligt” bokslut. Kursen ställer det i relation till de regler som gäller för bostadsrättsföreningars årsredovisningar och utforskar likheter och skillnader. Vidare ges ordentliga genomgångar av bostadsfinansiering med särskilt fokus på banker samt hur kapitalmarknaden fungerar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt.

Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Försäljning, förhandling & dialogkonst, 7,5 hp

Om kursen

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna medverka i genomförandet av en affärsförhandling och kunna genomföra en försäljning. Deltagaren ska ha en god förståelse för skillnaden mellan dialog och debatt samt kunna skapa samförstånd i en grupp med motstridiga intressen genom att tillämpa dialogkonst och därmed skapa gemensamt mål.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

 

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt. Deltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt samt även kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas fristående, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

 

Fastighetsrätt, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Byggnadsteknik, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge fastighetsmäklare breda kunskaper i byggnadsteknik enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Kursen ges med FEIFLEX. Det innebär att deltagaren kan välja att gå kursen i FEI:s lokaler eller på distans i realtid.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

Om kursen

Kursens innehåll sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus. Den vänder sig till dig som vill komplettera dina studier för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. Kursen är också lämplig för dig som arbetar med fastigheter i andra yrkesroller.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Bostadsrätt, 7,5 h

Om kursen

Detta är en fördjupningskurs i bostadsrätt med praktisk inriktning på hur fastighetsmäklaren bör agera. Kursen riktar sig till dem med goda förkunskaper, och är lämplig både för deltagare i Fastighetsmäklare 120 hp och till yrkesverksamma registrerade fastighetsmäklare som vill fördjupa sin kompetens inom bostadsrätter.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fakta

Omfattning

17-22 månaders studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i två heldagspass var tredje till sjunde vecka (beroende på vilken studietakt du väljer). Mellan passen medverkar du i webinarier, läser in litteratur samt gör övningar och arbeten.

Utbildningsstarter

Fastighetsmäklarutbildningen innebär flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till åtta gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller fler examinationsmoment.

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort) och/eller till exempel: 
 • Inlämningsuppgift/er med eller utan muntlig redovisning som sker i samband med undervisning i Stockholm/Göteborg/Malmö/Alicante eller online

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 120 högskolepoäng .

Avgift

Avgiften 270 000 kr exkl. moms. delas upp och faktureras med 25 % vid fyra tillfällen under utbildningen.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal). Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid heldagsseminarier på FEI.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Antagningskrav

Arbetsgivaren utser deltagaren och ansvarar för att deltagaren har lämplig bakgrund och goda förutsättningar för att klara studierna. Inte minst är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska planeras och hinnas med.

Vi rekommenderar att deltagaren har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar vidare minst allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Åldern på deltagare varierar men de flesta är 25-40 år.

Uppdragsavtal

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan Väst och FEI. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren.

Praktik

För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs, förutom den teoretiska utbildningen, 10 veckors praktik. Praktikplatser ingår inte i utbildningen utan ombesörjes av arbetsgivaren.

FMI

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppställer de utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. Bestämmelserna finns i 6 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), 2 och 15 §§ fastighetsmäklarförordningen (2011:668) samt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:3) om registrering som fastighetsmäklare.

Vad krävs?

För att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. Utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp uppfyller kravet på teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola.

Vad ska utbildningen innehålla?

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. Utbildningens huvudsakliga innehåll och fördelning anges nedan:

1. Fastighetsförmedling, minst 30 högskolepoäng

Introduktion

 • Fastighets- och bostadsmarknaden
 • Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
 • Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
 • Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Ekonomi för fastighetsmäklare

 • Bostadsfinansiering
 • Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar
 • Kapitalmarknaden

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Juridik för fastighetsmäklare

 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
 • Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
 • Fördjupning i god fastighetsmäklarsed
 • Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsförmedling
 • Marknadsföringslagen och god fastighetsmäklarsed
 • Mäklaruppdraget från intag till avslut
 • Överlåtelser av sådana objekt som nämns i 1 § fastighetsmäklarlagen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Övrigt för fastighetsmäklare

 • Etik och ansvar vid fastighetsförmedling
 • Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
 • Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

2. Fastighetsrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Allmän fastighetsrätt
 • Bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • Orientering i entreprenadrätt
 • Speciell fastighetsrätt
 • Servitut och nyttjanderätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsrätt, 15 hp

3. Annan civilrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Avtalsrätt inklusive fullmaktslära
 • Civilrättens grunder
 • Familjerätt med särskild fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor
 • Fordringsrätt
 • Grundläggande processrätt inklusive utsökningsrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar
 • Kontraktsrätt
 • Köprätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

4. Skatterätt, minst 7,5 högskolepoäng

 • Beskattning av fastigheter och bostadsrätter
 • De olika inkomstslagen
 • Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning
 • Skattesystemets uppbyggnad och funktion

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5 hp

5. Ekonomi, minst 15 högskolepoäng

 • Ekonomistyrning – formella styrmedel:kalkylering, redovisning och bokslutsanalys

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Externredovisning, 7,5 hp

6. Byggnadsteknik, minst 7,5 högskolepoäng

 • Besiktningsteknik
 • Byggnadsbestämmelser
 • Byggnadsskador och färdigställandeskydd
 • Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning
 • Energideklarationer
 • Ombyggnad
 • Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Byggnadsteknik, 7,5 hp

7. Fastighetsvärdering, minst 7,5 högskolepoäng

 • Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
 • Fastighetsvärderingens grunder
 • Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning
 • Värdering vid fastighetstaxering

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

8. Valbar breddning eller fördjupning, minst 22,5 högskolepoäng

Den valbara breddningen eller fördjupningen ska ha en direkt anknytning till ett eller flera av områdena enligt punkterna 1-7. Den kan även bestå av nationalekonomi.

I utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp ingår följande breddnings- och fördjupningskurser:  

Bostadsrätt, 7,5 hp

Försäljning, förhandling och dialogkonst, 7,5 hp

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Högskolan Väst

Högskolan Väst är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till utbildningen/kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet skickas därefter till arbetsgivaren via e-post.

Det är viktigt att notera att utbildnings- /kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Högskolan Västs roll

Högskolan Väst är utbildningens avsändare, köparens avtalspart och således ansvarig för de kurser som erbjuds via samarbetet. Högskolan tillförsäkrar att kurserna uppfyller samma kvalitetskrav som de kurser som erbjuds inom den grundläggande högskoleutbildningen i Trollhättan. Högskolan har även beaktat Fastighetsmäklarinspektionens krav (Länkar till en externa sida.) när de har utformat kurserna.

Inom ramen för utbildningen är det Högskolan Väst som:

 • fastställer kursavgiften
 • utvecklar och fastställer kursplaner till samtliga kurser
 • bestämmer kursernas omfattning
 • beslutar om vilka lärare som ska undervisa i kurserna
 • bestämmer utformning av, nivå på och vilka frågor som ska ingå i tentamina, inlämningsuppgifter och annan examination
 • utser kursansvariga och examinatorer som examinerar kurserna
 • ansvarar för rättning
 • utfärdar högskolepoäng och kursbevis

Genom avtal med Högskolan Väst är FEI utbildningsadministratör. För FEI:s del innebär det att vi hanterar marknadsföring, kundkontakter samt vissa praktiska frågor kring utbildningen. Arbetsgivare och kursdeltagare är alltid välkomna att kontakta FEI. Vi svarar eller vidarebefordrar dina frågor till Högskolan Väst ifall det är frågor som rör Högskolans ansvarsområden.

Högskolan Väst förändrar och blickar framåt

Högskolan Väst har fått kritik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gällande hur uppdragsutbildningen till Fastighetsmäklare 120 hp är organiserad. UKÄ har som uppgift att granska universitet och högskolor. Emellanåt får lärosäten kritik, men också en chans att justera sitt arbetssätt. Högskolan Väst arbetar nu med ett åtgärdsprogram, som i huvudsak berör följande punkter:

 • Att öka andelen egen anställd personal i undervisningen
 • Att säkerställa att egen personal utför myndighetsutövande uppgifter såsom hantering av betygsärenden

Kritiken gäller inte FEI som organisation, kvaliteten på utbildningen eller personalens kompetens. UKÄ har heller inget att invända i sak mot att Högskolan Väst samarbetar med FEI.

Uppdragsutbildning är en viktig och nödvändig del av högskolans uppdrag att bidra till det livslånga lärandet i samhället. Därför kommer Högskolan Väst att fortsätta att driva utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp i samarbete med FEI. Dock kommer högskolan att vara noga med att genomföra undervisning och myndighetsutövande i enlighet med gällande regelverk.

Nuvarande och framtida arbetsgivare och kursdeltagare påverkas inte av de planerade åtgärderna. Högskolan Väst och FEI blickar nu framåt och välkomnar fortsatta anmälningar till utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp.

Har du frågor kring ovan? Kontakta:

 

 

Branschrådet

De flesta ledande fastighetsmäklarkedjor väljer Högskolan Väst som kompetenspartner. I utbildningens Branschråd är mäklarkedjor och arbetsgivarna representerade, ofta genom mäklarkedjans HR- eller rekryteringsansvarig. Branschrådet har kontinuerliga möten och mäklarkedjorna ges på så sätt löpande information om utbildningen och bidrar i sin tur med värdefulla råd och erfarenheter från ett branschperspektiv. Utöver FEI och Högskolan Väst och mäklarkedjor medverkar även branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Nyhet: Screeningtjänst

Rekrytera rätt med FEI

Att personalen är företagets viktigaste resurs hör man ofta. Det gäller i högsta grad för fastighetsmäklarföretag. Därför är också rekryteringsprocessen av helt avgörande betydelse för företagets framgång och möjligheter att växa och ta marknadsandelar.

Arbetsgivare är ofta duktiga på att hitta personer med rätt egenskaper och förutsättningar för att bli en bra fastighetsmäklare. Men det kan ibland vara svårare att ta reda på om personen också har rätt förutsättningar för att klara de tuffa och krävande studierna. Här kan screeningtjänsten vara till hjälp.

Vad innebär screeningtjänsten?

Genom FEI:s screeningtjänst har du som arbetsgivare möjlighet att få ett bättre beslutsunderlag när du väljer vem som ska få gå Högskolan Västs uppdragsutbildning via FEI. Den ger dig ett kompletterande underlag i rekryteringen och består av sammanlagt tre tester.

Personlighetstestet visar på de positiva personliga egenskaper kandidaten besitter medan det kognitiva testet visar på kandidatens potential att prestera i en specifik roll, t.ex. som studerande.

Det diagnostiska provet mäter deltagarens förkunskaper inom områden som är relevanta för utbildningen.

Hur går det till?

Kandidaten genomför de tre testerna som ett moment i din rekryteringsprocess. Du som arbetsgivare beställer testet för din kandidat av FEI. Vi skickar ut ett mejl till kandidaten inom 24 timmar med länkar till de tre testerna. När de är utförda skickas en resultatrapport till kandidaten och till dig som arbetsgivare. I samband med det ringer vi upp dig för en genomgång av resultaten och hur de ska tolkas. Från att vi mottagit beställningen har du ett färdigt underlag inom 3–5 arbetsdagar.

Oavsett resultat är det givetvis ditt beslut om du önskar anställa kandidaten och anmäla denne till Fastighetsmäklare 120 hp.

Vad kostar det?

Screeningtjänsten beställs till självkostnadspris: 5 000 kronor exklusive moms.

 

 

Ladda ner vår broschyr om screeningtjänsten

 

 

 

Vill du veta mer, kontakta:
Anna-Karin Gisslén
Kursområdesansvarig, akademiska utbildningar
010-410 59 00
anna-karin.gisslen@fei.se

Diagnostiskt prov - testa dina förkunskaper

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens. På direkt önskemål från arbetsgivare har vi tagit fram ett diagnostiskt prov som hjälper i denna process.

Detta diagnostiska prov innefattar fyra delar: matematik, försäljningsuppdrag, rättstavning och ordförståelse. Maximalt antal rätt är 73 poäng. Det är förstås upp till din arbetsgivare (nuvarande eller framtida) att bestämma vilken poängnivå du bör uppnå. Vi rekommenderar att ni använder ditt resultat som diskussionsunderlag.

Som ett riktmärke bör du ha över 55 poäng (dvs. minst 75 % korrekta svar) för att kunna tillgodogöra dig framtida studier på utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp.

Relaterade nyheter

Uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp har erbjudits av Högskolan Väst i samarbete med FEI sedan 2015 och vänder sig till mäklarföretag som vill utbilda och utveckla sina medarbetare. Den utgår från...

Läs mer

Rickard Öberg driver förutom Fastighetsbyrån Kalmar även kontor i Nybro, Emmaboda, Torsås och Oskarshamn. Idag har han tolv medarbetare på de olika kontoren, och under åren har sex av dem blivit...

Läs mer

Mäklarbyrån Bjurfors Liljeholmen/Hägersten har funnits sedan 2019 och där arbetar idag fyra medarbetare. Koordinatorn Sophie von Rosen valde under hösten att ta nästa karriärsteg och börja utbilda sig till fastighetsmäklare....

Läs mer

+