Fastighetsmäklare 120 hp

FEI driver Sveriges största fastighetsmäklarutbildning i samarbete med Högskolan Väst. Vi är stolta över, och känner ett stort ansvar för, det förtroende som Sveriges ledande mäklarföretag ger oss. Innehållet är utformat efter Fastighetsmäklarinspektionens krav på teoretiska studier. Vår modell har flera fördelar: utbildningsstarter under hela året, lektionerna genomförs med FEI FLEX, välj om du vill medverka på plats i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, i Alicante (Spanien) eller på distans. Det är en uppdragsutbildning som måste finansieras av din arbetsgivare.

Nästa kursstart
13 februari 2019
Omfattning

16-21 månader. FEI FLEX: Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante & online.

Avgift 270 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om utbildningen

FEI utbildade blivande fastighetsmäklare redan för 20 år sedan när vi erbjöd ett program som svarade mot den tidens krav på yrket. En del av dagens etablerade och framgångsrika mäklare har således fått sin utbildning via FEI.

Numera regleras branschen av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

I FMI:s bestämmelser anges att för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. FEI har mycket lång erfarenhet av samarbeten med svenska och utländska högskolor och universitet. I denna utbildning samarbetar vi med Högskolan Väst. Tillsammans erbjuder vi en modern utbildning för morgondagens fastighetsmäklare.

Utbildningen utgår i FMI:s krav på huvudsakligt innehåll och fördelning. Här ingår givetvis specialiserade kurser inom de områden som är specifika för fastighetsmäklare men även allmänna kurser i bland annat juridik och företagsekonomi. Tillsammans med våra högskolepartners har vi utformat en utbildning med ett slagkraftigt och väl avvägt innehåll för att ge dig en stabil kunskapsbas i din yrkesutövning.

 

Kurser hp
Fastighetsförmedling, introduktion  7,5
Fastighetsförmedling, kommunikation och etik 7,5
Fastighetsförmedling, ekonomi 7,5
Fastighetsförmedling, juridik  7,5
Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik 7,5
Juridisk översiktskurs 15
Byggnadsteknik  7,5
Fastighetsrätt  15
Fastighetsvärdering  7,5
Bostadsrätt 7,5
Verksamhets- och ekonomistyrning 7,5
Försäljning, förhandling och dialogkonst 7,5
Externredovisning 7,5
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5
Summa högskolepoäng 120

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma, exempelvis medarbetare i fastighetsmäklarföretag, bank, fastighetsbolag eller liknande.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet).

Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Modernt och flexibelt studieupplägg med FEI FLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete – och att du också har ett hektiskt liv utanför arbetet. Programmets stomme utgörs därför av heldagspass i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante (Spanien) eller online var tredje till sjunde vecka (beroende på vilken studietakt du väljer). Utöver dessa pass genomförs direktsända webinarier en till två dagar i veckan på tidig kvällstid (kl. 17.30-19.00). Litteraturinläsning, inspelat material, självstudier och hemuppgifter mellan passen tillkommer.

All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via FEI FLEX. Det vill säga, lektionerna äger rum på FEI i Stockholm, Göteborg, Malmö och Alicante (Spanien) men sänds också direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill medverka på plats i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, i Alicante (Spanien) eller online. FEI FLEX innebär att du får lika mycket kontakttid med lärare, handledare och andra deltagare som vid en ”vanlig” utbildning.

Programmets omfattning

Programmet omfattar 15 till 21 månaders studier beroende av när du väljer att påbörja programmet och hur intensivt du vill studera. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Notera att vid kortare studietid läser du ofta parallella kurser vilket innebär fler lektioner per vecka, du får också räkna med att kurser då är förlagda till sommarmånaderna. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Börja redan imorgon

En nyhet 2018 är en frivillig möjlighet att påbörja studierna redan imorgon. Vi erbjuder två alternativ. Rivstart är alternativet för dig som vill bli klar med dina studier så fort som möjligt. Mjukstart vänder sig till dig som efterfrågar en introduktion till studierna i egen takt. Du får information om denna möjlighet efter din anmälan.

Många programstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till sex gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

De bästa lärarna

Tillsammans med vår högskolepartner har vi handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på fyra block

Utbildningen sträcker sig alltid över flera kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivaren måste stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Högskolan Väst som garanterar utbildningens akademiska examination. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block om 30 hp i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm eller Göteborg, Malmö eller Alicante (Spanien).

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

 

 

Kursinnehåll

Kursinnehållet i Fastighetsmäklare 120 hp kombinerar företagsekonomi, juridik och specialistkurser för fastighetsmäklare.

Utbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att bli registrerad som fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarinspektionens krav. Kurserna omfattar antingen 7,5 eller 15 hp.

Fakta

Omfattning

15 – 23 månaders studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var tredje till sjunde vecka (beroende på vilken studietakt du väljer). Mellan passen medverkar du i webinarier, läser in litteratur samt gör övningar och arbeten.

Utbildningsstarter

Fastighetsmäklarutbildningen på FEI innebär flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till sex gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller fler examinationsmoment.

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort) och/eller till exempel: 
 • Inlämningsuppgift/er med eller utan muntlig redovisning som sker i samband med undervisning i Stockholm/Göteborg/Malmö/Alicante eller online

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt  120 högskolepoäng .

Avgift

Avgiften 270 000 kr exkl. moms. delas upp och faktureras med 25 % vid fyra tillfällen under utbildningen med utgångspunkt i block om 30 högskolepoäng.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal). Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid heldagsseminarier på FEI.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Antagningskrav

Arbetsgivaren utser deltagaren och ansvarar för att deltagaren har lämplig bakgrund och goda förutsättningar för att klara studierna. Inte minst är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska planeras och hinnas med.

Vi rekommenderar att deltagaren har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar vidare minst allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Åldern på deltagare varierar men de flesta är 25-40 år.

Uppdragsavtal

Utbildningen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren.

Praktik

För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs, förutom den teoretiska utbildningen, 10 veckors praktik. Praktikplatser ingår inte i utbildningen utan ombesörjes av arbetsgivaren.

Fastighetsmäklarinspektionen

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppställer de utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. Bestämmelserna finns i 6 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), 2 och 15 §§ fastighetsmäklarförordningen (2011:668) samt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:3) om registrering som fastighetsmäklare.

Vad krävs?

För att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. FEI:s utbildning Fastighetsmäklare 120 hp uppfyller kravet på teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola då examinationen sker genom vår samarbetspartner Högskolan Väst.

Vad ska utbildningen innehålla?

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. Utbildningens huvudsakliga innehåll och fördelning anges nedan:

1. Fastighetsförmedling, minst 30 högskolepoäng

Introduktion

 • Fastighets- och bostadsmarknaden
 • Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
 • Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
 • Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Ekonomi för fastighetsmäklare

 • Bostadsfinansiering
 • Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar
 • Kapitalmarknaden

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Juridik för fastighetsmäklare

 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
 • Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
 • Fördjupning i god fastighetsmäklarsed
 • Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsförmedling
 • Marknadsföringslagen och god fastighetsmäklarsed
 • Mäklaruppdraget från intag till avslut
 • Överlåtelser av sådana objekt som nämns i 1 § fastighetsmäklarlagen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Övrigt för fastighetsmäklare

 • Etik och ansvar vid fastighetsförmedling
 • Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
 • Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

2. Fastighetsrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Allmän fastighetsrätt
 • Bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • Orientering i entreprenadrätt
 • Speciell fastighetsrätt
 • Servitut och nyttjanderätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsrätt, 15 hp

3. Annan civilrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Avtalsrätt inklusive fullmaktslära
 • Civilrättens grunder
 • Familjerätt med särskild fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor
 • Fordringsrätt
 • Grundläggande processrätt inklusive utsökningsrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar
 • Kontraktsrätt
 • Köprätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

4. Skatterätt, minst 7,5 högskolepoäng

 • Beskattning av fastigheter och bostadsrätter
 • De olika inkomstslagen
 • Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning
 • Skattesystemets uppbyggnad och funktion

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5 hp

5. Ekonomi, minst 15 högskolepoäng

 • Ekonomistyrning – formella styrmedel:kalkylering, redovisning och bokslutsanalys

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

 • Externredovisning

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Externredovisning, 7,5 hp

6. Byggnadsteknik, minst 7,5 högskolepoäng

 • Besiktningsteknik
 • Byggnadsbestämmelser
 • Byggnadsskador och färdigställandeskydd
 • Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning
 • Energideklarationer
 • Ombyggnad
 • Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Byggnadsteknik, 7,5 hp

7. Fastighetsvärdering, minst 7,5 högskolepoäng

 • Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
 • Fastighetsvärderingens grunder
 • Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning
 • Värdering vid fastighetstaxering

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

8. Valbar breddning eller fördjupning, minst 22,5 högskolepoäng

Den valbara breddningen eller fördjupningen ska ha en direkt anknytning till ett eller flera av områdena enligt punkterna 1-7. Den kan även bestå av nationalekonomi.

I utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp ingår följande breddnings- och fördjupningskurser:  

Bostadsrätt, 7,5 hp

Försäljning, förhandling och dialogkonst, 7,5 hp

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

 

Branschrådet

De flesta ledande fastighetsmäklarkedjor väljer FEI som kompetenspartner. I utbildningsprogrammets Branschråd är mäklarkedjor och arbetsgivarna representerade, ofta genom mäklarkedjans HR- eller rekryteringsansvarig. Branschrådet har kontinuerliga möten och mäklarkedjorna ges på så sätt löpande information om utbildningen och bidrar i sin tur med värdefulla råd och erfarenheter från ett branschperspektiv. Utöver FEI och mäklarkedjor medverkar även branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF samt Högskolan Väst.

 

Diagnostiskt prov - testa dina förkunskaper

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens. På direkt önskemål från arbetsgivare har vi tagit fram ett diagnostiskt prov som hjälper i denna process.

Detta diagnostiska prov innefattar fyra delar: matematik, försäljningsuppdrag, rättstavning och ordförståelse. Antal frågor är 74 st. Det är förstås upp till din arbetsgivare (nuvarande eller framtida) att bestämma vilken poängnivå du bör uppnå. Vi rekommenderar att ni använder ditt resultat som diskussionsunderlag.

Som ett riktmärke bör du ha över 55 poäng (dvs. minst 75 % korrekta svar) för att kunna tillgodogöra dig framtida studier på utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp.

Nyheter hösten 2018

Nyheter i FEI:s uppdragsutbildning

FEI i samarbete med Högskolan Väst erbjuder en flexibel och populär uppdragsutbildning till fastighetsmäklare. Inför hösten 2018 kan vi presentera en rad spännande nyheter för både arbetsgivare och medarbetare!

Nya generationens FEI FLEX

 • Lokalnyheter i Göteborg, Malmö och Alicante (Spanien)
 • FEI FLEX – omfattande uppgradering av teknik
 • Förbättrat stöd till deltagare
Det här tycker våra studenter

Anton Lindström: ”Kul att sitta i skolbänken igen” ”Väldigt ovant, men väldigt roligt!” Anton varvar...

Läs mer

Martin Tillberg har läst Fastighetsmäklare på FEI

Från bolånerådgivare till fastighetsmäklare på drygt ett år. Martin Tillberg, 30 år från Johanneshov...

Läs mer

Marcus Hermansson har läst Fastighetsmäklare på FEI

Varför valde du FEI och Fastighetsmäklarutbildningen? – FEI erbjuder snabbast utbildning på marknade...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+