Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

BA (Hons) International Business Management (Top-up)

En fantastisk chans för dig med YH-examen att bygga på och uppnå en internationellt gångbar universitetsexamen. En examen som enligt UHR likställs med svensk kandidatexamen och som möjliggör vidare studier till magister/Master. Vi rekommenderar deltidsstudier under tvår år parallellt med ditt arbete utan karriäravbrott. Utbildningen genomförs FEIFLEX, välj att delta i klassrum i Stockholm, Alicante och London eller studera live på distans. FEI erbjuder förmånlig finansiering via FEI Studielån samt stipendium vid tidig ansökan.

Nästa kursstart
7 september 2022
Omfattning

2 års deltidsstudier eller 1 års heltidsstudier

Översikt

En universitetsexamen som du kan läsa i Stockholm, Alicante, London eller var du vill!

FEI har lång och omfattande erfarenhet av samarbeten med svenska och utländska universitet och högskolor. Vi är också ledande aktör när det gäller edtech – modern utbildningsteknik. Genom att kombinera dessa styrkor kan vi erbjuda en aktuell, utmanande och spännande utbildning med unika inslag. Utbildningen erbjuder en övergång mellan yrkeshögskolan och den akademiska världen, något som är mycket ovanligt i Sverige. Vår hybridmodell FEIFLEX gör att du kan studera på distans eller välja att delta på plats på våra egna FEI-center i Stockholm, Alicante (Spanien) och London.

Bakgrund

FEI i samarbete med brittiska universitet erbjuder en unik utbildning för dig som har en YH-examen omfattande minst två års studier eller motsvarande. Utbildningen ger således en ‘top-up’-examen för den som redan har relevanta eftergymnasiala studier som grund.

Utbildningen är även relevant för den som redan har en examen från universitet eller högskola.

Denna utbildning erbjuds via brittiska universitet och samlar då studenter från många olika länder. Nu kan du gå samma utbildning via FEIFLEX – vår marknadsledande hybridmodell för nätbaserade studier. Som student är du inskriven vid det brittiskt universitet, vilket innebär samma studie- och examinationskrav som om du hade bedrivit studier på plats i England.

För vem?

Utbildningen vänder sig till en bred målgrupp. Grundkravet avseende tidigare studier är att du ska ha antingen:

 • en YH-examen omfattande minst två år (400 YH-poäng) eller
 • högskolestudier omfattande minst 120 högskolepoäng

Dina tidigare studier kan ha varit inriktade på exempelvis företagsekonomi, redovisning, Human Resources, marknadsföring/försäljning, inköp, kommunikation, eller annan relevant teoretisk bas.

Om du har en YH-examen bör din utbildning ha ingått i kategorin ‘ekonomi, administration & försäljning’ eller motsvarande. Vidare är det en fördel om du har arbetslivserfarenhet som har gett dig inblick i, och förståelse för, företagens villkor och hur organisationer fungerar.

Utbildningen genomförs på engelska. Det betyder att du måste ha tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå facklitteratur och kunna producera akademiska rapporter och uppsatser.

Deltidsstudier

Utbildningen lämpar sig utmärkt för att läsa på deltid parallellt med arbetet. Syftet med YH-utbildningar är att de ska leda till jobb. Om du har en YH-examen i bagaget har du därför sannolikt en heltidsanställning. BA (Hons) International Business Management (Top-up) är således lämplig för dig som har en önskan om att komplettera tidigare studier med en universitetsexamen för att stärka din kompetens och möjligheter till karriärutveckling. Följande gäller vid deltidsstudier:

 • Utbildningen omfattas av fyra terminer under två års tid.
 • Lektionerna genomförs på kvällstid, en till två gånger i veckan.
 • Du läser en kurs i taget.
 • Studierna omfattar ungefär “halvfart” vilket innebär cirka 20 timmar i veckan inklusive lektionstid samt själv- och gruppstudier,

Heltidsstudier

Studierna kan även ske på heltid. Om du har för avsikt att arbeta parallellt med studierna, rekommenderar vi deltidsarbete.

 • Utbildningen omfattas av två terminer under ett års tid.
 • Lektionerna genomförs på dag- och kvällstid, två till tre gånger i veckan.
 • Två kurser läses samtidigt, parallellt med varandra.
 • Heltidsstudier innefattar upp till 40 timmar i veckan inklusive lektionstid samt själv- och gruppstudier.

Samarbetet med brittiska universitet

FEI har lång erfarenhet av att samarbete med brittiska universitet när det kommer till internationella akademiska studier. Samarbetet mellan FEI och våra brittiska samarbetspartners kännetecknas av en gemensam värdegrund avseende utbildningsfilosofi, kvalitetstänkande och seriositet. Andra samarbetsprojekt inkluderar Masterprogram för svenska chefer.

FEI och våra brittiska samarbetspartners har ingått en överenskommelse som innebär att de brittiska universiteten tillgodoräknar examina omfattande minst två års studier på relevanta YH- och KY-utbildningar som motsvarande två års studier vid i Storbritannien. Denna överenskommelse har sin grund i ramverket EQF – the European Qualifications Framework. EQF syftar bland annat till att göra det enklare för medborgarna att studera och söka jobb i de olika medlemsländerna.

Kursledare

FEI och tillsammans med vår brittiska samarbetspartners har rekryterat kvalificerade universitetslärare från brittiska och svenska universitet som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga.

Studieform

Utbildningen genomförs via FEIFLEX. Det innebär att en deltagare vid varje enskilt lektionstillfälle kan välja att närvara i klassrummet på FEI (Stockholm, Alicante eller London) eller medverka i undervisningen online. Läs mer om hur FEIFLEX fungerar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller delkurser (Course modules) som ger breda kunskaper. Tyngdpunkten ligger på företagsekonomi och management. I kurserna behandlas frågeställningar i både operativa och strategiska perspektiv. Examensarbetet (Project & Dissertation) utgör en viktig och omfattande del av utbildningen. Om du väljer att studera på deltid är omfattningen fyra terminer och heltid är två terminer. Kursinnehållet ses kontinuerligt över och kan komma att ändras.

Course Modules ECTS
Business Research Methods 10
Strategic Management & Leadership 10
Managing & Leading SMEs 10
Entry Strategies for International Markets  10
Individual and Organisational Learning and Development  10
Brand Management 10
Project & Dissertation 20
Total ECTS credits 80

Examen

Studierna leder till akademisk examen vid våra brittiska samarbetsuniversitet. Examensbeteckningen är Bachelor of Arts (Honours) in International Business Management. Motsvarande examensnivå på svenska är kandidatexamen.

Svensk förankring

Utbildningen i kombination med dina tidigare YH-studier bedöms av Universitets- och högskolerådet (UHR) som likvärdig en svensk kandidatexamen.

Efter utbildningen

Utbildningens mål är att ge dig en plattform för att utvecklas i din karriär. Kunskaperna som du får utgår i de flesta fall i ett chefsperspektiv. Du lär dig ett ett förhållningssätt och utvecklar färdigheter som du har nytta av i en framtida roll som ledare.

Utbildningen leder till en formell universitetsexamen. En sådan examen har högt meritvärde om du är aktuell för en nytt jobb eller en befordran. Det är också en bekräftelse på att du har kunskapsdjup, kapacitet och intellektuell förmåga att anta utmaningar och svårare arbetsuppgifter i din karriär.

En Bachelor-examen ger också möjligheter till fortsatta studier på magister-/Masternivå. Du har många alternativ att studera vidare i Sverige eller utomlands.

Exempelvis erbjuder FEI en Master-utbildning för yrkesverksamma, The Scandinavian MBA. Ett annat alternativ är att att läsa till en Master på plats i England.

Kursinnehåll

Business Research Methods 10 ECTS

Description

This final year module introduces the student to the academic research process, and covers the approaches, tools and techniques of research within a business discipline. Students will study the skills and knowledge necessary to undertake an independent small scale research project, with a business or management focus.

The module may also serve as a preparation for academic study at post-graduate level.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

100% individual coursework

Aims

The aims of the module are to ensure that students:

 • Acquire a thorough understanding of the approaches, tools and techniques of academic research within a business discipline,
 • Demonstrate a good understanding of the research process and the ability to use relevant information sources effectively,
 • Develop analytical and presentational skills such that they can write up their research study.

Strategic Management & Leadership 10 ECTS

Description

This module provides a final year integrative course in strategic management and leadership. The module is structured around three components of strategic management; firstly internal and external strategic analysis, secondly business and corporate level strategy formulation, thirdly leadership issues in the implementation of strategy. As befits an integrative strategy module; its learning, teaching and assessment strategy is organised around the use of management case studies.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 100% Coursework divided in two equally weighted elements.

Aims

The module aims to enable students to:

 • Develop an understanding of the strategy process for organisations in a wide variety of contexts.
 • Appreciate and evaluate the roles of leadership in organisational decision making and change.
 • Develop the skills required to offer informed contributions to strategic decision making and to manage relatively complex operations.
 • Devise and implement creative solutions to multidisciplinary business problems.

Managing & Leading SMEs 10 ECTS

Description

Governments across the industrialised world are increasingly emphasising the importance of the development of entrepreneurship in achieving higher economic growth and prosperity. Government encouragement often takes the form of policies designed to help individuals start their own business. This module aims to explore theory and practice in the field from the perspective of individuals within a small and medium sized business. The issue of leadership styles and its impact upon the performance of SMEs is central to the study of this module. The successful learners will have the necessary competencies to be entrepreneurial making them efficient and effective employees, managers/owners, and transformational leaders in an SME context.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 100% Coursework divided in two equally weighted elements.

Aims

The module aims to enable you to:

 • Develop an awareness of the importance of entrepreneurship as a vehicle for innovation and economic growth for SMEs.
 • Appreciate the complexities of managing and leading SMEs in a dynamic and global environment.
 • Appreciate and evaluate the roles of leadership in organisational decision making and change
 • Create, discover, identify, generate and transform business opportunities effectively.
 • Appreciate and evaluate the relationship between leadership styles and performance of SMEs.

Entry Strategies for International Markets 10 ECTS

Description

This module studies the entry decisions of multinational firms and the role played by them in the modern global trading system. It considers different theories that account for the factors influencing a specific entry strategy into a foreign market. This is discussed in the context of the growth of the multinational company and its role in the growth of world trade over the past half century. The various options of exporting, licensing, joint ventures, franchising, and the establishment of subsidiaries through investment are all considered. Cultural factors influencing these entry decisions are also brought into the discussion at various points.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 50% Coursework
 • 50% Written Examination

Aims

The aims of this module are to:

 • Examine the changing nature and role of the multinational company in the global economy, with particular reference to the process of increasing globalisation
 • Examine and explain from a theoretical stand the various entry strategies that can be adopted from both a business, economic and cultural view point
 • Examine some of the main practical difficulties of adopting one as opposed to another entry strategy

Individual and Organisation Learning and Development 10 ECTS

Description

Individual and Organisational Learning and Development is a core HR module which enables students to gain an evaluative understanding of theoretical and practical issues involved designing, delivering and evaluating learning interventions. It incorporates the development of reflective practice skills, consultancy skills and the principles of continuing professional development.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 100% Coursework divided in two equally weighted elements.

Aims

To provide learners with knowledge and understanding of learning processes and theory and to equip them with the skills to be able to design, develop and implement relevant and appropriate learning and development interventions in the organisational context.

Brand Management 10 ECTS

Description

The Brand Management module provides a strategic and tactical approach to learning and applying the key theories, frameworks and models of current brand marketing to solve management problems.  This module will prepare the student for a career in brand management by using a practical approach for the application of complex theoretical ideas.  Students will be assessed with a variety of techniques such as exam, group and individual work, non-verbal presentations and written reports.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 50% 3 hour written Examination
 • 50% Individual Coursework

Aims

The broad aim of the module is to familiarise students with the concepts and practicalities of modern brand management.  Emphasis will be placed on the importance of perceptions, attitudes and behavioural loyalty together with financial and other metrics often in an international context.  The practical skills required to undertake a brand manager’s role will also be stressed.

Project & Dissertation 20 ECTS

Description

Students are required to undertake a project as part of their final year assessment, in order to achieve academic Honours. The project is a 20 ECTS unit and forms a vital part in determining their final degree classification.

Credits

 • 20 ECTS

Assessment method

100% individual coursework

Aims

The Project is designed to hone the transferable skills students will need when they leave the University and take up work or continue in post graduate research.

As such the work is student lead, with guidance from supervisor and the course team.

The primary aims are to provide experience of and develop skills in:

 • Problem definition
 • Research skills
 • Work planning, self evaluation and plan adjustment
 • Synthesis and critique skills of research material
 • Oral presentation (where appropriate)
 • Report writing

Informationsmöten

Vill du ha mer information om utbildningen? Vid våra informationsmöten berättar vi om innehåll, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Du får chansen att träffa oss och ställa frågor. Anmäl dig redan idag!

Klicka här för att komma till våra informationsmöten.

Ansökan till start september 2022

Ansökningsförfarande

Ansökningsformulär finns längst ner på denna sida. Ansökan ska göras på engelska. För att kunna få stipendium så måste ansökan vara oss tillhanda innan specifika datum, se “stipendium” i vänstermenyn för mer information. Examensbevis från YH krävs, detta kan kompletteras i efterhand till international@fei.se. Sista datum för komplettering av examensbevis är 2 veckor innan kursstart. Ansökningar behandlas löpande, och du får besked om preliminär antagning senast 10 dagar efter inkommen komplett ansökan.

Utbildningsvariant

Börja med att ange vilken utbildningsvariant du ansöker till. 1 års heltidsstudier eller 2 års deltidsstudier.

Personuppgifter

Börja med att fylla i person- och kontaktuppgifter. Du kommer även behöva bifoga en kopia på två olika ID handlingar (körkort/pass/personbevis etc.)

Studiebakgrund

Här anger du samtliga studier från och med gymnasieskolan. Notera att du beskriver din YH eller annan högre eftergymnasial utbildning under kolumnen ”Higher educational degree”. Du ska även fylla i de kurser som du läst under utbildningen samt betyget du erhållit.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Kvalificerad YH-examen med inriktning (exempel: Redovisning) betecknas Higher Vocational Education Advanced Diploma – Accounting

Arbetslivserfarenhet

Ange arbetslivserfarenhet med kort beskrivning av befattning/arbetsuppgifter. Inkludera LIA-perioder.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Personligt brev

I ditt Personal Statement ska du beskriva varför du ansöker till utbildningen, hur du avser att använda den i din karriär, samt övrig information som är du anser vara relevanta avseende dina möjligheter att antas till och klara av utbildningen. Ditt personliga brev kan vara maximalt 4 000 tecken inklusive blanksteg. Ditt personliga brev kommer även att användas för att bedöma dina engelskakunskaper.

Indikera finansiering

Vi ber dig också att indikera hur du avser att finansiera utbildningsavgiften. Notera att denna uppgift inte påverkar dina möjligheter att antas till utbildningen.

Ansökan är ej bindande

Notera att ansökan inte är bindande.

Skicka ansökan

Avslutningsvis klickar du på knappen Apply. Du får en bekräftelse på skärmen och per mail att vi har mottagit din ansökan.

Antagningsbesked

Senast 10 arbetsdagar efter att vi har mottagit din kompletta ansökan får du besked om du har antagits till utbildningen.

Erbjudande om utbildningsplats

Om du har antagits har du därefter 10 arbetsdagar på dig att bekräfta att du vill ha en plats i utbildningen. I samband med att du accepterar en plats ska du också betala 1 000 kr i antagningsavgift som avräknas från utbildningsavgiften. Antagningsavgiften återbetalas inte om du väljer att inte påbörja utbildningen.

Application BA (Hons) International Business Management Top-up

 • The name must be identical to the name as printed on your current passport/ID i.e. in the same order. Surname is your last name and Given Name is your first and middle name (if any).
 • Note that all fields need to be filled out. If you do not have an "Address Line 2", put for example 'None'.
 • YYYYMMDD-XXXX
 • Passport, driving license or other personal identification document.
 • Passport, driving licence or other personal identification document.
 • Please enter your where you have studied from the age of 16

 • School/college/centre nameWhen did you start…....and finishAttendanceDid you/will you receive any formal qualification(s)? Please specify.Please specify if you studied English, and if applicable, level/s and grade/s achieved 
 • Please enter your Higher Vocational Education qualification.

  Information regarding your Higher Vocational Education programme (YH/KY) and where it was issued.
 • Note that you should only fill in information about your Higher Vocational Educational qualification (YH/KY) here.
  Higher Vocational Education qualification (in English)Higher Vocational Education qualification (in Swedish)Institution where the qualification was obtainedCredits 
 • Please enter all of the course modules included in your Higher Vocational Educational programme and the grades achieved.

  Enter the course module title in English and Swedish as well as the grade received in each course module.
 • Please enter all course modules included in your Higher Vocational Education programme (YH/KY) and the grades achieved.
  Course Unit (in English)Course unit (in Swedish)GradeCredits 
 • Please upload a copy of your higher educational degree

  Attach a copy of YH/KY degree in Swedish and English.
 • Upload a copy of your degree transcript in Swedish
 • Upload a copy of your degree transcript in English.
 • Please enter your employment details from the age of 16

 • Employer nameBrief job descriptionWhen did you start?When did you finish?Type of work 
 • Please describe why you would like to pursue the BA (Hons) in Business Management and other information you might want FEI to know. The statement should be a minimum of 1000 characters and a maximum of 4000 characters. Please note that the personal statement will be used to assess and evaluate your English language writing level.
  Accepted file types: pdf, docx, doc.
 • Please indicate how you plan to finance the course fees?
 • Provide an indication of where you'd like to study, it is possible to make multiple options.
 • If you chose more than one place of study, provide a brief explanation of your plan.
 • Apply for a FEI scholarship. If granted, the amount will be deducted from the course fee.
 • Please note that this application is not binding. Applicants will be notified of their admission decision within 20 days. Denna ansökan är inte bindande. Sökande får antagningsbesked inom 20 dagar.

  After the admission decison has been made, accepted applicants have 10 working days to confirm their place on the course. Sökande som får ett erbjudande om en plats på kursen förväntas lämna besked inom 10 dagar.

Avgift

Kursavgift

Kursavgiften uppgår till GBP 9 250. Med nuvarande valutakurs (2021-10-11) motsvarar det cirka 110 000 kr.

I avgiften ingår all undervisning och handledning. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer.

Stipendium

FEI erbjuder möjlighet till stipendium för att delfinansiera kursavgiften. För mer information se “stipendium” i vänstermenyn

FEI Studielån eller annan finansiering

Finansieringsalternativ

Det finns flera möjliga sätt att finansiera utbildningen:

Självfinansierad

Om du väljer att betala kursavgiften själv vid deltidsstudier faktureras 25 % av avgiften per termin. Om du studerar på heltid faktureras 50 % av avgiften per termin.

Arbetsgivare

Din arbetsgivare står för kostnaden. Även i detta fall faktureras avgiften 25 % av avgiften per termin vid deltidsstudier. Heltid faktureras 50 % av avgiften per termin.

Arbetsgivare och löntagare kan ibland också komma överens om löneväxling. Löneväxling/bruttolöneavdrag innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån, t ex en utbildning. Ta gärna reda på om din arbetsgivare erbjuder löneväxling för kompetensutveckling.

FEI Studielån

Om du är privatperson kan du delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån samtidigt som du ansöker till utbildningen. FEI Studielån är ett annuitetslån, betalningen sker månadsvis med autogiro. Villkoren är mycket förmånliga, räntan är låg (0.99 %) och du kan välja att betala under 3-8 år. Betalningen sker från och med månaden för kursstart.

Kursavgiften om £9 250 motsvarar ca 110 000 kr (växelkurs 2021-10-11). Beroende på vilken avbetalningstid du önskar blir månadskostnaden:

 • 8 år (96 månader):  1 171 kr.
 • 7 år (84 månader):  1 332 kr
 • 6 år (72 månader):  1 546 kr
 • 5 år (60 månader):  1 846 kr
 • 4 år (48 månader):  2 297 kr
 • 3 år (36 månader):  3 047 kr

CSN

Utbildningen berättigar för närvarande inte till studiemedel från CSN. Detta är en konsekvens av Brexit.

 

Stipendium

FEI erbjuder ett begränsat antal stipendier vid tidig ansökan. Ansökan om stipendium görs samtidigt som du ansöker till utbildningen.

 

Stockholm, London, Alicante och online

Studier med valfrihet

Du kan medverka på lektioner i FEI:s lokaler eller online via FEIFLEX.

I denna utbildning finns möjlighet att läsa längre eller kortare tid på våra FEI center i Stockholm, Alicante eller London. Du kan kombinera studieorter och studier online i realtid; flexibiliteten är total!

Alicante

FEI utbildningscenter i Spanien ligger i Alicante, precis vid Medelhavet längs den kända kustremsan Costa Blanca. Med drygt 350 000 invånare är staden är störst inom Alicanteprovinsen och dessutom ”huvudstad”, vilket innebär att du här hittar allt du förväntar dig av en större stad vid havet – ljuvliga stränder, fantastisk mat, shopping och härliga promenader. FEI:s nydesignade och trivsamma kontors- och utbildningslokaler är FEIFLEX-utrustade och belägna mitt i centrala Alicante på gatan Calle Pintor Cabrera 22. Som studerande på utbildningen är du välkommen att delta på plats i Alicante under längre eller kortare studieperioder.

 

London

Brexit har inneburit att reglerna för studier i Storbritannien har förändrats avseende bland annat visum. Med FEI:s studieupplägg genom FEIFLEX finns dock fortfarande utmärkta möjligheter att delta på plats i London under längre eller kortare perioder.

FEI:s lokaler är mycket centralt belägna på Themsens södra sida. Lokalerna ligger på gångavstånd från Waterloo Station, London Eye, Big Ben och Westminster. Området Southwark är ett av London mest spännande; utbudet av nöjen och kultur är stort. FEI:s lokaler är fullt FEIFLEX-utrustade. Flera av utbildningens lärare är baserade i London och deras föreläsningar sänds från FEI:s lokaler. Som studerande på utbildningen är du välkommen att delta på plats i London under längre eller kortare studieperioder. Adressen är 90 London Rd, London SE1 6LN.

 

Information in English

Are you thinking about a top up?

Are you aiming for a managerial or leadership role? Do you want to learn about international business management? If so, you might want to enroll with us to complete a Bachelor degree in BA (Hons) International Business Management (top up). This course is industry focused with a strong academic underpinning.  It is designed to suit the needs of individuals already working or, alternatively, those with a two year higher vocational education qualification who want to extend their studies in business management. If you enroll for this course, you can choose to study from our FEI premises in Stockholm, Alicante, London or via FEIFLEX online anywhere in the world.

Overview

This specialised academic course focuses on international business management. It is organised by FEI in collaboration with British universities. The course is a “top-up” which means it is equivalent to the third year of a three-year Bachelor degree. If you have finished a two year Higher Vocational Certificate/Diploma or have 120 ETCS University credits, this (top-up) course allows you to build on your existing qualifications and gain a Bachelor degree in just one year of full-time study.

You will gain expertise highly sought after by companies. This course will equip you with the strategic and operational skills necessary to pursue a career in business.

You can choose to study full-time or part-time.

Full-time studies

 • The course will take one year and comprises two 20-week semesters.
 • Lectures/webinars will take place during the day and evening, with two to three sessions a week.
 • Two units will be studied simultaneously.
 • Students will be required to dedicate around 40 hours a week to lectures, group work and self-study.

Part-time studies

 • The course will take two years and comprises four 20-week semesters.
 • Lectures/webinars are only held in the evening with one to two sessions a week.
 • You will study one unit at a time.
 • Students will be required to dedicate around 20 hours a week to lectures, group work and self-study. This means you can work and study at the same time!

An academic course with a practical approach.

The course combines academic and practical approaches and will, if successfully completed, lead to an academic degree from FEI’s British university partner. It will also give you the relevant tools and industry awareness to shape and develop your future career.

Entry requirements

Students with a wide variety of academic backgrounds are welcome to apply for this course. Outlined below are the minimum requirements for application:

 • a two-year Higher Vocational Certificate or Diploma (400 credits); or
 • 120 ETCS university credits.

Practical experience

Practical experience is not a requirement. However, if you do have industry experience, this course will build on your existing skills, experience, and self-development. Of course, the part-time option is also an excellent way for students to combine work and studies.

Degree

Successful completion of this course will, in combination with your previous Higher Vocational certificate/Diploma or university credits, lead to a BA (Honours) in International Business Management.

If you already have a three-year bachelor’s degree (180 credits) from a university in Sweden or abroad, 120 of the credits will be counted towards the (top-up) degree.  Students who already have a Bachelor’s degree will, therefore, receive an additional one!

Lectures/Course leaders

FEI has recruited highly qualified teachers who combine academic expertise with strong industry awareness. The majority of lecturers are from Swedish and British Universities.

Stockholm, Alicante, London or online via FEIFLEX

At FEI, we are forward-thinking in our approach to learning. We understand that flexibility plays a key role in creating a satisfying student experience, especially, when it comes to when, where and how students want to learn. Our FEIFLEX courses have been designed with this in mind.

After the course completion:

The aim is to provide you with a platform to develop your career. The knowledge you gain, will be from a managerial perspective. Effective leadership and management are critical to an organisation’s success – especially in times of change and uncertainty. In summary, you will develop the skills, understanding and knowledge that will benefit you as a future leader.

This (top-up) degree leads to a formal university degree from a British university – a great addition to your cv, if you are currently looking for a promotion or a new career path in fashion.

A Bachelor’s degree also offers opportunities for further studies at the Master’s level.

Course content

Course content

The content of this course reflects the latest developments in business management. Each unit that students will undertake has a strong industry focus and will adopt both an operational and strategic perspective. Students will also have to produce a research-based project / dissertation in a chosen specialist area.

Students will have to successfully complete the following core units:

 • Business Research Methods, 10 ECTS
 • Strategic Management & Leadership, 10 ECTS
 • Managing & Leading SMEs, 10 ECTS
 • Entry Strategies for International Markets, 10 ECTS
 • Individual and Organisation Learning and Development, 10 ECTS
 • Brand Managment, 10 ECTS
 • Project and Dissertation, 20 ECTS

Financing

There are three options for payment of the tuition fee.

Your employer pays the tuition fee

This is the most common way in which tuition fees are paid. The tuition fee is divided into two parts and billed twice over the period of the course. The first 50% is paid at the start and the second 50% half-way through.

The individual pays the tuition fee

Private financing is also an option.

The tuition fee will be divided into two parts – 50% at the start of the course and another 50% half way through.

The individual pays the tuition fee using a FEI student loan

As an individual, you can apply to pay the tuition fee in instalments via a FEI student loan. You apply for this loan in conjunction with your application for the course. The maximum period of repayment is five years and interest rates are very competitive, (currently 0.99%). Payments are made via direct debit on a monthly basis starting the first month of the course.

What is FEIFLEX

FEIFLEX is our unique Edtech concept that offers students complete freedom over how they want to experience their course. FEIFLEX combines the best aspects of traditional classroom teaching and distance learning. It offers benefits for all students regardless of how you choose to study, whether it is on site with us, from home, from the office or on a trip.

FEIFLEX allows lessons to be conducted in our dynamic classrooms whilst also being broadcast in real-time. With each session you have the option of participating either directly on site or remotely from any location that suits you. Additionally, as the sessions are recorded you can review them afterwards as often as you like!

Read more about FEIFLEX

Så här tycker våra kursdeltagare

Edward Toscano flyttade till Sverige från Mexiko 2009 för att leva med sin svenska kärlek. Före det hade han erfarenhet från internationell försäljning och drivit eget företag. Den första tiden...

Läs mer

Jessica Berggren hade bara snuddat vid inköpsrollen. Ändå kände hon att det var ett yrke att utvecklas inom. På en tidigare arbetsplats hade hon som kundtjänstmedarbetare vid flertalet tillfällen haft...

Läs mer

Direkt efter studenten packade Sara väskorna för att upptäcka världen. Australien blev första stoppet där hon arbetade på ett tivoli. Därefter reste hon vidare till USA för att läsa på...

Läs mer

+