Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

BA (Hons) International Business Management (Top-up) – 1 year full-time

FEI och London South Bank University erbjuder en påbyggnadsutbildning (Top-up) som ger den som har en relevant examen från en tvåårig YH-utbildning möjligheten att uppnå universitetsexamen. Denna universitetsexamen – BA (Hons) International Business Management – motsvarar enligt UHR en svensk kandidatexamen. Ansök till utbildningen under rubriken Ansökan i menyn till vänster.

Nästa kursstart
27 januari 2020
Omfattning

Heltidsstudier i Stockholm, Göteborg, Malmö & FEIFLEX

Översikt

Bakgrund

FEI i samarbete med London South Bank University erbjuder en unik utbildning för dig som har en YH-examen omfattande minst två års studier eller motsvarande. Utbildningen ger således en ‘top-up’-examen för den som redan har relevanta eftergymnasiala studier som grund.

Denna utbildning erbjuds som ett heltidsprogram vid London South Bank University och samlar då studenter från många olika länder. Nu kan du gå samma utbildning via FEIFLEX – vår marknadsledande modell för nätbaserade studier. Som student är du inskriven vid London South Bank University, vilket innebär samma studie- och examinationskrav som om du hade bedrivit studier på plats i London.

För vem?

Grundkravet är att du ska ha en YH-examen omfattande minst två års studier eller annan tvåårig eftergymnasial utbildning på motsvarande nivå.

För att bäst kunna tillgodogöra dig utbildningen bör din YH-utbildning ha ingått i kategorin ‘ekonomi, administration & försäljning’ eller motsvarande. Vidare är det en fördel om du har arbetslivserfarenhet som har gett dig inblick i, och förståelse för, företagens villkor och hur organisationer fungerar.

Utbildningen genomförs på engelska. Det betyder att du måste ha tillräckliga kunskaper i engelska för att förstå facklitteratur och kunna producera akademiska rapporter och uppsatser.

London South Bank University

FEI:s samarbetspartner London South Bank University är med över 20 000 studenter ett av Londons största universitet. Universitetet, som grundades redan 1893, är statligt och icke vinstdrivande, det är av vikt både när det gäller seriositet och acceptans. LSBU har examinationsrätt upp till doktorsgrad och framstående forskning inom en rad områden.

LSBU utbud är i hög grad utformat i samarbete med näringsliv och arbetsmarknad. Fokus är på employability, det vill säga, att studenter som examinerats från LSBU ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och få en skjuts i karriären. Det är således en profil som väl överensstämmer med de tankar som ligger till grund för yrkeshögskoleutbildning i Sverige.

LSBU placerar sig ofta mycket högt i rankningar avseende ingångslöner efter examen (graduate salaries) och University of the Year for Graduate Employment and prospects by The Times and The Sunday Times Good University Guide 2018.

LSBU har också ett uttalat fokus på entreprenörskap, många studenter startar eget företag under eller efter sin utbildning. LSBU utsågs i november 2016 till Entrepreneurial University of the Year vid det prestigefyllda Times Higher Education Awards.

London South Bank University har också fått silver rating for teaching excellence, det näst högsta betyget, i den statliga utvärderingen Government’s Teaching Excellence Framework (TEF).

LSBU är, som många andra stora brittiska universitet, mycket internationellt. Det manifesteras i en varierad studentsammansättning i London samt genom många samarbetsavtal och partnerinstitutioner runt om i världen.

LSBU är mycket centralt beläget, strax söder om Themsen i hjärtat av London.

Samarbetet

FEI har samarbetet med London South Bank University i över 10 år. Samarbetet kännetecknas av en gemensam värdegrund avseende utbildningsfilosofi, kvalitetstänkande och seriositet. Andra samarbetsprojekt inkluderar Masterprogram för svenska chefer.

FEI och LSBU har ingått en överenskommelse som innebär att LSBU tillgodoräknar examina omfattande minst två års studier på relevanta YH- och KY-utbildningar som motsvarande två års studier vid LSBU. Denna överenskommelse har sin grund i ramverket EQF – the European Qualifications Framework. EQF syftar bland annat till till att göra det enklare för medborgarna att studera och söka jobb i de olika medlemsländerna.

Kursledare

FEI och LSBU har rekryterat en kvalificerad lärarkår som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga. Lärarna har sin bakgrund vid olika svenska universitet men samtliga har lång erfarenhet av att undervisa på engelska.

Studieform

Utbildningen genomförs via FEIFLEX. Det innebär att en deltagare vid varje enskilt lektionstillfälle kan välja att närvara i klassrummet på FEI eller medverka i undervisningen online. Läs mer om hur FEIFLEX fungerar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller delkurser (Course modules) som ger breda kunskaper. Tyngdpunkten ligger på företagsekonomi och management. I kurserna behandlas frågeställningar i både operativa och strategiska perspektiv. Examensarbetet (Project & Dissertation) utgör en viktig och omfattande del av utbildningen. Om du väljer att studera på deltid är omfattningen fyra terminer (två år med semester 1 och semester 2).

Course Modules ECTS
Business Research Methods 10
Strategic Management & Leadership 10
Managing & Leading SMEs 10
Entry Strategies for International Markets  10
Individual and Organisational Learning and Development  10
Brand Management 10
Project & Dissertation 20
Total ECTS credits 80

Examen

Studierna leder till akademisk examen vid London South Bank University. Examensbeteckningen är Bachelor of Arts (Honours) in International Business Management. Motsvarande examensnivå på svenska är kandidatexamen.

Svensk förankring

Utbildningen i kombination med dina tidigare YH-studier bedöms av Universitets- och högskolerådet (UHR) som motsvarande en svensk kandidatexamen.

 

Efter utbildningen

Utbildningens mål är att ge dig en plattform för att utvecklas i din karriär. Kunskaperna som du får utgår i de flesta fall i ett chefsperspektiv. Du lär dig ett ett förhållningssätt och utvecklar färdigheter som du har nytta av i en framtida roll som ledare.

Utbildningen leder till en formell universitetsexamen. En sådan examen har högt meritvärde om du är aktuell för en nytt jobb eller en befordran. Det är också en bekräftelse på att du har kunskapsdjup, kapacitet och intellektuell förmåga att anta utmaningar och svårare arbetsuppgifter i din karriär.

En Bachelor-examen ger också möjligheter till fortsatta studier på Masternivå. Du har många alternativ att studera vidare i Sverige eller utomlands.

Exempelvis erbjuder FEI och LSBU erbjuder flera Master-utbildningar för yrkesverksamma, bland annat The Scandinavian MBA. Ett annat alternativ är att att läsa till en Master på plats vid LSBU i London.

Kursinnehåll

Business Research Methods 10 ECTS

Description

This final year module introduces the student to the academic research process, and covers the approaches, tools and techniques of research within a business discipline. Students will study the skills and knowledge necessary to undertake an independent small scale research project, with a business or management focus.

The module may also serve as a preparation for academic study at post-graduate level.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

100% individual coursework

Aims

The aims of the module are to ensure that students:

 • Acquire a thorough understanding of the approaches, tools and techniques of academic research within a business discipline,
 • Demonstrate a good understanding of the research process and the ability to use relevant information sources effectively,
 • Develop analytical and presentational skills such that they can write up their research study.

Strategic Management & Leadership 10 ECTS

Description

This module provides a final year integrative course in strategic management and leadership. The module is structured around three components of strategic management; firstly internal and external strategic analysis, secondly business and corporate level strategy formulation, thirdly leadership issues in the implementation of strategy. As befits an integrative strategy module; its learning, teaching and assessment strategy is organised around the use of management case studies.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 100% Coursework divided in two equally weighted elements.

Aims

The module aims to enable students to:

 • Develop an understanding of the strategy process for organisations in a wide variety of contexts.
 • Appreciate and evaluate the roles of leadership in organisational decision making and change.
 • Develop the skills required to offer informed contributions to strategic decision making and to manage relatively complex operations.
 • Devise and implement creative solutions to multidisciplinary business problems.

Managing & Leading SMEs 10 ECTS

Description

Governments across the industrialised world are increasingly emphasising the importance of the development of entrepreneurship in achieving higher economic growth and prosperity. Government encouragement often takes the form of policies designed to help individuals start their own business. This module aims to explore theory and practice in the field from the perspective of individuals within a small and medium sized business. The issue of leadership styles and its impact upon the performance of SMEs is central to the study of this module. The successful learners will have the necessary competencies to be entrepreneurial making them efficient and effective employees, managers/owners, and transformational leaders in an SME context.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 100% Coursework divided in two equally weighted elements.

Aims

The module aims to enable you to:

 • Develop an awareness of the importance of entrepreneurship as a vehicle for innovation and economic growth for SMEs.
 • Appreciate the complexities of managing and leading SMEs in a dynamic and global environment.
 • Appreciate and evaluate the roles of leadership in organisational decision making and change
 • Create, discover, identify, generate and transform business opportunities effectively.
 • Appreciate and evaluate the relationship between leadership styles and performance of SMEs.

Entry Strategies for International Markets 10 ECTS

Description

This module studies the entry decisions of multinational firms and the role played by them in the modern global trading system. It considers different theories that account for the factors influencing a specific entry strategy into a foreign market. This is discussed in the context of the growth of the multinational company and its role in the growth of world trade over the past half century. The various options of exporting, licensing, joint ventures, franchising, and the establishment of subsidiaries through investment are all considered. Cultural factors influencing these entry decisions are also brought into the discussion at various points.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 50% Coursework
 • 50% Written Examination

Aims

The aims of this module are to:

 • Examine the changing nature and role of the multinational company in the global economy, with particular reference to the process of increasing globalisation
 • Examine and explain from a theoretical stand the various entry strategies that can be adopted from both a business, economic and cultural view point
 • Examine some of the main practical difficulties of adopting one as opposed to another entry strategy

Individual and Organisation Learning and Development 10 ECTS

Description

Individual and Organisational Learning and Development is a core HR module which   enables students to gain an evaluative understanding of theoretical and practical issues involved designing, delivering and evaluating learning interventions.  It incorporates the development of reflective practice skills, consultancy skills and the principles of continuing professional development.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 100% Coursework divided in two equally weighted elements.

Aims

To provide learners with knowledge and understanding of learning processes and theory and to equip them with the skills to be able to design, develop and implement relevant and appropriate learning and development interventions in the organisational context.

Brand Management 10 ECTS

Description

The Brand Management module provides a strategic and tactical approach to learning and applying the key theories, frameworks and models of current brand marketing to solve management problems.  This module will prepare the student for a career in brand management by using a practical approach for the application of complex theoretical ideas.  Students will be assessed with a variety of techniques such as exam, group and individual work, non-verbal presentations and written reports.

Credits

 • 10 ECTS

Assessment method

 • 50% 3 hour written Examination
 • 50% Individual Coursework

Aims

The broad aim of the module is to familiarise students with the concepts and practicalities of modern brand management.  Emphasis will be placed on the importance of perceptions, attitudes and behavioural loyalty together with financial and other metrics often in an international context.  The practical skills required to undertake a brand manager’s role will also be stressed.

Project & Dissertation 20 ECTS

Description

Students are required to undertake a project as part of their final year assessment, in order to achieve academic Honours. The project is a 20 ECTS unit and forms a vital part in determining their final degree classification.

Credits

 • 20 ECTS

Assessment method

100% individual coursework

Aims

The Project is designed to hone the transferable skills students will need when they leave the University and take up work or continue in post graduate research.

As such the work is student lead, with guidance from supervisor and the course team.

The primary aims are to provide experience of and develop skills in:

 • Problem definition
 • Research skills
 • Work planning, self evaluation and plan adjustment
 • Synthesis and critique skills of research material
 • Oral presentation (where appropriate)
 • Report writing

Informationsmöten

Vill du ha mer information om utbildningen? Vid våra informationsmöten berättar vi om innehåll, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Du får chansen att träffa oss och ställa frågor. Anmäl dig redan idag!

Ansökan till start januari 2020

Ansökningförfarande

Ansökningsformulär finns längst ner på denna sida. Ansökan ska göras på engelska. För att kunna få stipendium så måste ansökan vara oss tillhanda innan specifika datum, se “stipendium” i vänstermenyn för mer information. Examensbevis från YH krävs, detta kan kompletteras i efterhand till international@fei.se. Sista datum för komplettering av examensbevis är 20 januari. Ansökningar behandlas löpande, och du får besked om preliminär antagning senast 10 dagar efter inkommen komplett ansökan.

Utbildningsvariant

Börja med att ange vilken utbildningsvariant du ansöker till. 1 års heltidsstudier eller 2 års deltidsstudier.

Personuppgifter

Börja med att fylla i person- och kontaktuppgifter. Du kommer även behöva bifoga en kopia på två olika ID handlingar (körkort/pass/personbevis etc.)

Studiebakgrund

Här anger du samtliga studier från och med gymnasieskolan. Notera att du beskriver din YH eller annan högre eftergymnasial utbildning under kolumnen ”Higher educational degree”. Du ska även fylla i de kurser som du läst under utbildningen samt betyget du erhållit.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Kvalificerad YH-examen med inriktning (exempel: Redovisning) betecknas Higher Vocational Education Advanced Diploma – Accounting

Arbetslivserfarenhet

Ange arbetslivserfarenhet med kort beskrivning av befattning/arbetsuppgifter. Inkludera LIA-perioder.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Personligt brev

I ditt Personal Statement ska du beskriva varför du ansöker till utbildningen, hur du avser att använda den i din karriär, samt övrig information som är du anser vara relevanta avseende dina möjligheter att antas till och klara av utbildningen. Ditt personliga brev kan vara maximalt 4 000 tecken inklusive blanksteg. Ditt personliga brev kommer även att användas för att bedöma dina engelska kunskaper.

Indikera finansiering

Vi ber dig också att indikera hur du avser att finansiera utbildningsavgiften. Notera att denna uppgift inte påverkar dina möjligheter att antas till utbildningen.

Ansökan är ej bindande

Notera att ansökan inte är bindande.

Skicka ansökan

Avslutningsvis klickar du på knappen Apply. Du får en bekräftelse på skärmen och per mail att vi har mottagit din ansökan.

Antagningsbesked

Senast 10 arbetsdagar efter att vi har mottagit din kompletta ansökan får du besked om du har antagits till utbildningen.

Erbjudande om utbildningsplats

Om du har antagits har du därefter 10 arbetsdagar på dig att bekräfta att du vill ha en plats i utbildningen. I samband med att du accepterar en plats ska du också betala 1 000 kr i antagningsavgift som avräknas från utbildningsavgiften. Antagningsavgiften återbetalas inte om du väljer att inte påbörja utbildningen.

Application BA (Hons) International Business Management Top-up

 • The name must be identical to the name as printed on your current passport/ID i.e. in the same order. Surname is your last name and Given Name is your first and middle name (if any).
 • YYYYMMDD-XXXX
 • Passport, driving license or other personal identification document.
 • Passport, driving licence or other personal identification document.
 • Please enter your where you have studied from the age of 16

 • School/college/centre nameWhen did you start…....and finishAttendanceDid you/will you receive any formal qualification(s)? Please specify.Please specify if you studied English, and if applicable, level/s and grade/s achieved 
 • Please enter your Higher Vocational Education qualification.

  Information regarding your Higher Vocational Education programme (YH/KY) and where it was issued.
 • Note that you should only fill in information about your Higher Vocational Educational qualification (YH/KY) here.
  Higher Vocational Education qualification (in English)Higher Vocational Education qualification (in Swedish)Institution where the qualification was obtainedCredits 
 • Please enter all of the course modules included in your Higher Vocational Educational programme and the grades achieved.

  Enter the course module title in English and Swedish as well as the grade received in each course module.
 • Please enter all course modules included in your Higher Vocational Education programme (YH/KY) and the grades achieved.
  Course Unit (in English)Course unit (in Swedish)GradeCredits 
 • Please upload a copy of your higher educational degree

  Attach a copy of YH/KY degree in Swedish and English.
 • Upload a copy of your degree transcript in Swedish
 • Upload a copy of your degree transcript in English.
 • Please enter your employment details from the age of 16

 • Employer nameBrief job descriptionWhen did you start?When did you finish?Type of work 
 • Please describe why you would like to pursue the BA (Hons) in Business Management and other information you might want FEI to know. The statement should be a minimum of 1000 characters and a maximum of 4000 characters. Please note that the personal statement will be used to assess and evaluate your English language writing level.
  Accepted file types: pdf, docx, doc.
 • Please indicate how you plan to finance the course fees?
 • Provide an indication of where you'd like to study, it is possible to make multiple options.
 • Classroom participation in Göteborg and Malmö is dependent on the amount of applicants for each location. Online participation is always available.
 • If you chose more than one place of study, provide a brief explanation of your plan.
 • Apply for a FEI scholarship. If granted, the amount will be deducted from the course fee.
 • Please note that this application is not binding. Applicants will be notified of their admission decision within 20 days. Denna ansökan är inte bindande. Sökande får antagningsbesked inom 20 dagar.

  After the admission decison has been made, accepted applicants have 10 working days to confirm their place on the course. Sökande som får ett erbjudande om en plats på kursen förväntas lämna besked inom 10 dagar.

Avgift

Utbildningsavgift

Utbildningsavgiften uppgår till GBP 9 250 (moms utgår inte på denna utbildning då den är CSN-berättigad). Med nuvarande valutakurs (okt 2019) motsvarar det cirka 116 000 kr.

I avgiften ingår all undervisning och handledning. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer.

Stipendium

FEI erbjuder möjlighet till stipendium för att delfinansiera kursavgiften. För mer information se “stipendium” i vänstermenyn

CSN eller annan finansiering

Finansieringsalternativ

Det finns flera möjliga sätt att finansiera utbildningen:

Självfinansierad

Om du väljer att betala kursavgiften utan att låna sker betalning i två delar, halvårsvis.

Arbetsgivare

Din arbetsgivare står för kostnaden. I detta fall faktureras avgiften i två delar, halvårsvis, till det företag eller den organisation som du anger i samband med att du antas till utbildningen.

FEI Studielån

Om du är privatperson eller egenföretagare kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån när du har antagits till utbildningen. FEI Studielån är ett annuitetslån, betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för kursstart.

FEI Studielån per månad
36 mån, belopp 98 000 kr*, 2.5 %** 2 807 kr
48 mån, belopp 98 000 kr, 2.5 %** 2 126 kr
60 mån, belopp 98 000 kr, 2.5 %** 1 718 kr

* Förutsätter FEI-stipendium om 10 000 kr , vilket ger utbildningsavgift om cirka 98 000 kr (valutakurs okt 2018)
** 2,5 % aktuell räntesats okt 2018

CSN studiemedel och merkostnadslån

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Då studierna sker på distans (via FEIFLEX) och deltagaren är inskriven vid LSBU i London klassas utbildningen som utlandsstudier. Det innebär att det är möjligt att utöver ordinarie studiemedel även söka merkostnadslån för utbildningsavgiften via CSN. Följande belopp gäller (källa:CSN).

Heltidsstudier 40 veckor
Bidrag, kr 28 480
Lån exkl. merkostnadslån utlandsstudier, kr 71 680
Maximalt merkostnadslån för avgift*, kr 100 000
Totalt, kr 200 160

Beloppen ovan är hämtade från CSN:s hemsida http://www.csn.se/utomlands Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella och korrekta. Beloppen ovan är för att ge en indikation om studiemedelsnivåer. FEI ansvarar inte för uppgifterna. 

* Enligt CSN:s nya regler för utlandsstudier kan du låna till hela utbildningsavgiften om du önskar. Läs mer på http://www.csn.se/utomlands/

Förutsätter FEI-stipendium om 10 000 kr , vilket ger utbildningsavgift om cirka 100 000 kr (valutakurs januari 2018)

Stipendium

FEI erbjuder ett begränsat antal stipendier på upp till 12 000 kr om du ansöker till utbildningsstarten i januari 2020. Ansökan om stipendium görs samtidigt som du ansöker till utbildningen. Stipendiebeloppet beror på när du ansöker enligt följande:

 • om du ansöker senast 1 november 2019: 12 000 kr
 • om du ansöker senast 6 december 2019: 10 000 kr

 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Online

Du kan medverka på lektioner i Stockholm eller online via FEIFLEX. Du kan även vara med på plats i FEI:s lokaler i Göteborg eller Malmö.

Senast på FEI

Efter utbildningen till fastighetsmäklare på FEI valde Filip att läsa Civilekonom 60 hp. Han får på så sätt en kandidatexamen och ökar sin kompetens för att bli konkurrenskraftig i mäklarbranschen.

Läs mer

Deltagare från hela landet samlades när FEI startade upp höstens YH-utbildningar som ges med den nya generationen FEIFLEX. Digitala klassrum med kameror, mikrofoner och skärmar gör att deltagarna kan vara...

Läs mer

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+